Tiêu chuẩn hãng

20764A: Quản lý cơ sở dữ liệu cơ sở hạ tầng SQL 2016

Giới thiệu
Khóa học có thời lượng 40 giờ, với giảng viên trực tiếp hướng dẫn trên lớp sẽ cung cấp cho học viên, những người quản lý và duy trì cơ sở dữ liệu SQL Server với các kiến thức và kỹ năng để quản lý một cơ sở hạ tầng cơ sở dữ liệu SQL. Hơn nữa nó sẽ được sử dụng cho những cá nhân phát triển ứng dụng cung cấp nội dung cơ sở dữ liệu SQL Server.
Đối tượng tham dự

 • Các đối tượng chính cho khóa học này là các cá nhân là người quản lý và duy trì cơ sở dữ liệu SQL Server. Những nhà quản trị cơ sở dữ liệu với bảo trì là nhiệm vụ chính, hoặc làm việc trong môi trường cơ sở dữ liệu đóng vai trò quan trọng.
 • Các đối tượng còn lại của khóa học này là những nhà phát triển ứng dụng cung cấp nội dung từ cơ sở dữ liệu SQL Server.

Mục tiêu khóa học
Sau khi hoàn thành khóa học này, học viên sẽ có thể:

 • Xác thực và ủy quyền cho người dùng
 • Gán vai trò máy chủ và cơ sở dữ liệu
 • Ủy quyền cho người dùng để truy cập tài nguyên
 • bảo mật dữ liệu với mã hóa và kiểm tra
 • Mô tả mô hình phục hồi và chiến lược sao lưu
 • Sao lưu cơ sở dữ liệu SQL Server
 • Khôi phục máy chủ cơ sở dữ liệu SQL
 • Tự động hóa quản lý cơ sở dữ liệu
 • Cấu hình bảo mật cho SQL Server agent
 • Quản lý các cảnh báo và thông báo
 • Quản lý SQL Server sử dụng PowerShell
 • Dò lượt truy cập vào SQL Server
 • Giám sát một cơ sở hạ tầng SQL Server
 • Khắc phục sự cố cơ sở hạ tầng SQL Server
 • Nhập và xuất dữ liệu

Điều kiện tham gia
Ngoài kinh nghiệm chuyên môn, những học viên tham dự khóa đào tạo này đã cần phải có kiến thức kỹ thuật sau đây:

 • Có kiến thức cơ bản của hệ điều hành Microsoft Windows và các chức năng cơ bản của nó.
 • Có kiến thức sử dụng Transact-SQL.
 • Có kiến thức sử dụng các cơ sở dữ liệu liên quan
 • Một số kinh nghiệm với thiết kế cơ sở dữ liệu.

Nội dung
Module 1: Chứng thực và ủy quyền người dùng
Module 2: Gán Server và vai trò cơ sở dữ liệu 
Module 3: Ủy quyền cho người dùng để truy cập tài nguyên
Module 4: bảo mật dữ liệu với mã hóa và kiểm tra
Module 5: Các mô hình phục hồi SQL Server 
Module 6: Lưu trữ cơ sở dữ liệu SQL Server 
Module 7: Khôi phục cơ sở dữ liệu SQL Server
Module 8: Tự động hóa Server Management SQL
Module 9: Cấu hình bảo mật cho SQL Server Agent
Module 10: Giám sát SQL Server với Cảnh báo và Thông báo
Module 11: Giới thiệu về Quản trị SQL Server bằng cách sử dụng PowerShell
Module 12: Theo dõi lượt truy cập vào SQL Server
Module 13: Giám sát SQL Server
Module 14: Xử lý lỗi SQL Server
Module 15: Nhập và xuất dữ liệu


Nguồn: Microsoft learning

KHÓA HỌC LIÊN QUAN
 • KỸ NĂNG QUẢN LÝ CNTT 
  Tháng 03 26
 • KỸ NĂNG QUẢN LÝ CNTT 

  Trang bị và hệ thống hóa kiến thức và kỹ năng cho một nhà quản lý CNTT chuyên nghiệp Nâng cao năng lực quản lý nguồn lực CNTT của tổ chức

   

  Xem chi tiết

 • Implementing Cisco IP Routing (ROUTE) 2.0 
  Tháng 03 26
 • Implementing Cisco IP Routing (ROUTE) 2.0 

  Khóa học Route trang kiến thức, kỹ năng cần thiết trong việc sử dụng cách định địa chỉ IP và giao thức định tuyến IP nâng cao nhằm triển khai và bảo mật cho các router đa dịch vụ của Cisco (Cisco ISR router) kết nối các mạng LAN, WAN. Khóa học cũng đề cập đến phương pháp cấu hình các giải pháp bảo mật định tuyến nhằm hỗ trợ kết nối các chi nhánh trong mạng doanh nghiệp và các người dùng di động. Kết thúc khóa học Route (300 – 101), học tiếp khóa Switch (300 – 115); và khóa (TSHOOT 300-135) là bạn đã hoàn thành chương trình CCNP RnS (Cisco Certified Network Professional) của Cisco.

  Xem chi tiết

 • VMware vSphere: Cài đặt, Cấu hình và Quản trị Hạ tầng ảo hóa VMware vSphere [ V6.5 ]
  Tháng 04 27
 • VMware vSphere: Cài đặt, Cấu hình và Quản trị Hạ tầng ảo hóa VMware vSphere [ V6.5 ]

  Khóa học tập trung vào việc thực hành cài đặt, cấu hình và quản trị VMware vSphere® 6.5, bao gồm VMware ESXi™ 6.5 và VMware vCenter Server™ 6.5. 
  Khóa học VMware vSphere giúp cung cấp kiến thức, kỹ năng cho học viên trong việc quản trị vận hành hạ tầng CNTT ảo hóa với VMware vSphere cho một tổ chức với bất kỳ quy mô nào, và tạo nền tảng cho các công nghệ VMware khác trong một Trung tâm dữ liệu được định nghĩa bởi phần mềm (Software-Defined Data Center)

  Xem chi tiết

 • 55180AC: Introduction to Microsoft Project 2016: Getting Started
  Tháng 03 26
 • 55180AC: Introduction to Microsoft Project 2016: Getting Started

  In this Introduction to Microsoft Project 2016: Getting Started class, students will spend time getting comfortable with the Project 2016 user interface, including project views and the ribbon. They will also learn to enter, organize, and link tasks, work with resources, create basic reports, and create projects independently. The course allows time to practice fundamental basic skills essential for efficient use of this program..

  Xem chi tiết

 • 20337A: Dịch vụ trực tuyến với Enterprise Voice và Microsoft Lync Server 2013 
  Tháng 03 26
 • 20337A: Dịch vụ trực tuyến với Enterprise Voice và Microsoft Lync Server 2013 

  Khóa học này hướng dẫn cách làm thế nào để thiết kế và cấu hình Enterprise Voice và dịch vụ trực tuyến trong Microsoft Lync Server 2013. Khóa học này sẽ cung cấp cho bạn những kiến thức và kỹ năng để cấu hình và quản lý một Lync Server 2013 trên cơ sở, trong các đám mây hoặc trong một hỗn hợp triển khai. Ngoài ra, nó sẽ cung cấp các kỹ năng cần thiết cho CNTT hoặc chuyên gia tư vấn điện thoại để cung cấp một giải pháp thoại doanh nghiệp Lync dựa. Khóa học này sẽ dạy bạn làm thế nào để cấu hình Lync Server 2013, cũng như cung cấp các hướng dẫn, thực hành tốt nhất, và cân nhắc sẽ giúp bạn tối ưu hóa việc triển khai máy chủ Lync

  Xem chi tiết