20411: Quản trị Windows Server 2012

Giới thiệu khóa học
Khóa học thực hành quản trị Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, cung cấp các kỹ năng và kiến thức cần thiết, để quản trị cơ sở hạ tầng Windows Server 2012, và thi môn 70 - 411: Administering Windows Server 2012, là kỳ thi thứ hai trong ba kỳ thi cần thiết, để học viên hoàn thành được chứng chỉ quốc tế Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA)
Ai nên tham dự

 • Quản trị mạng đang làm việc với môi trường Windows Server 2008 muốn có được kỹ năng cao hơn để thực hiện nâng cấp, quản lý, bảo trì Windows Server 2012 hoặc Windows Server 2012 R2.
 • Chuyên gia IT, những người tiếp tục muốn thi lấy chứng chỉ cấp độ cao hơn của Microsoft; Microsoft Certified Expert (MCSE) tương ứng với các chứng chỉ nghề nghiêp theo chuyên môn; MCSE: DataCenter, MCSE: Desktop MCSE: Infrastructure, MCSE: Messaging, Collaboration and Communications, thì cần phải học khóa 20411, và thi 70-411, như một điều kiện bắt buộc.

Lợi ích sau khóa học
Sau khi hoàn thành khóa học này, học viên sẽ có thể:

 • Cấu hình và khắc phục sự cố hệ thống tên miền
 • Duy trì Active Directory Domain Services
 • Quản lý người dùng và dịch vụ tài khoản
 • Nhóm thực hiện cơ sở hạ tầng chính sách
 • Quản lý tài khoản truy cập từ máy tính để bàn sử dụng Group Policy.
 • Cấu hình và khắc phục sự cố truy cập từ xa
 • Cài đặt, cấu hình và Khắc phục sự cố Network Policy Server
 • Thực hiện bảo vệ truy cập an toàn mạng
 • Tối ưu hóa dịch vụ chia sẻ dữ liệu mạng
 • Cấu hình mã hóa và kiểm toán chi tiết
 • Triển khai và duy trì Server Image
 • Quản lý việc cập nhật thông tin
 • Giám sát hệ thống Windows Server 2012

Điều kiện tham dự
Trước khi tham dự khóa học này, học viên phải có:

 • Kiến thức và kỹ năng liên quan đến việc thực hiện cấu hình Windows Server; gồm Active Directory Domain Services (AD DS), Dịch vụ mạng và Microsoft Hyper-V.
 • Hoàn thành khóa 20410B: Cài đặt và cấu hình Windows Server 2012

Thời lượng khóa học: 5 Ngày

Môi trường học tập

 • Tài liệu điện tử ekits theo tiêu chuẩn của Microsoft Official Curriculum (MOC)
 • Chứng nhận hoàn thành khóa học Microsoft cấp sau khóa học.
 • Thực hành lab mô phỏng trên trên hệ thống máy chủ IBM, HP với cấu hình cao.
 • Giảng viên là chuyên gia có kiến thức sư phạm và kinh nghiệm thực tế triển khai về công nghệ ảo hóa Microsoft.

Nội dung khóa học

 • Module 1: Cấu hình và khắc phục sự cố hệ thống tên miền
 • Module 2: Duy trì Active Directory Domain Services
 • Module 3: Quản lý người dùng và tài khoản dịch vụ
 • Module 4: Thực hiện một cơ sở hạ tầng Group Policy
 • Module 5: Quản lý tài khoản các máy tinh để bàn với Group Policy
 • Module 6: Cấu hình và khắc phục sự cố truy cập từ xa
 • Module 7: Cài đặt, cấu hình, và thắc mắc trong Network Policy Server Role
 • Module 8: Thực hiện Network Access Protection
 • Module 9: Tối ưu hóa File Services
 • Module 10: Cấu hình mã hóa và nâng cao Kiểm toán
 • Module 11: Triển khai và duy trì máy chủ hình ảnh
 • Module 12: Thực hiện cập nhật quản lý
 • module 13: Giám sát các hoạt động Windows Server 2012


Nguồn http://www.microsoft.com/learning

KHÓA HỌC LIÊN QUAN
 • HP-UX System and Network Administration II (H3065S)

  Lịch Khai Giảng

  Tháng 03 26
 • HP-UX System and Network Administration II (H3065S)

  This course is the second of two courses that prepare system administrators to successfully administer HP-UX servers in a networked environment. Successful completion of HP-UX System and Network Administration I and II will help students prepare for the HP-UX Certified System Administrator (CSA) technical certification exam. The 5-day course is 50 percent lecture and 50 percent hands-on labs using HP servers.

  XEM CHI TIẾT

 • Cho Thuê Phòng Học, Hội Thảo

  Lịch Khai Giảng

  Tháng 01 01
 • Cho Thuê Phòng Học, Hội Thảo

  Thái Sơn, triển khai dịch vụ Cho thuê phòng hội thảoCho thuê phòng học ngắn ngày đầy với đầy đủ trang thiết bị cao cấp, đội ngũ nhân viên phục vụ chuyên nghiệp.

  XEM CHI TIẾT

 • 20411: Quản trị Windows Server 2012

  Lịch Khai Giảng

  Tháng 03 26
 • 20411: Quản trị Windows Server 2012

  Khóa học thực hành quản trị Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, cung cấp các kỹ năng và kiến thức cần thiết, để quản trị cơ sở hạ tầng Windows Server 2012, và thi môn 70 - 411: Administering Windows Server 2012, là kỳ thi thứ hai trong ba kỳ thi cần thiết, để học viên hoàn thành được chứng chỉ quốc tế Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA)

  XEM CHI TIẾT

  zalo