Tiêu chuẩn hãng

Cài đặt, Cấu hình và Quản trị Hạ tầng ảo hóa VMware vSphere v5.5

Giới thiệu khoá học

Khoá học cung cấp cho học viên kiến thức về công nghệ, giải pháp ảo hoá và các kỹ năng thực hành cài đặt, cấu hình và quản lý nền tảng ảo hóa vSphere của VMware. Khoá học này được xây dựng trên phiên bản sản phẩm vSphere ESXi 5.5 và vCenter 5.5

Mục tiêu khoá học

Sau khi hoàn tất khoá học này, học viên có kỹ năng thực hiện

 • Triển khai ESXi Host
 • Triển khai vCenter Server Instance
 • Triển khai vCenter Server Appliance
 • Quản lý ESXi Host với vCenter Server
 • Quản lý ESXi Storage với vCenter Server
 • Quản lý ESXi Networking sử dụng vCenter Server
 • Quản lý các máy chủ ảo với vCenter Server
 • Triển khai và quản lý hệ thống máy chủ ảo với chế độ Thin-Provisioned
 • Chuyển đổi các máy chủ ảo với VMware vSphere® vMotion®
 • Quản trị hạ tầng vSphere với VMware vSphere® Web Client và VMware vSphere® ClientTM
 • Chuyển đổi các máy chủ ảo với VMware vSphere® Storage vMotion®
 • Quản lý điều khiển truy cập với vCenter Server
 • Giám sát hiệu dụng tài nguyên với vCenter Server
 • Quản trị VMware vSphere® High Availability, VMware vSphere® Fault Tolerance, và VMware vSphere® Data ProtectionTM với vCenter Server
 • Cài đặt các bản vá lỗi, cập nhật với VMware vSphere® Update ManagerTM

Thời lượng khoá học: 40 giờ 

Đối tượng tham gia khóa học

 • Giáo viên, Sinh viên các trường Cao đẳng & Đại học chuyên ngành CNTT
 • Chuyên viên quản trị hệ thống trung tâm dữ liệu của doanh nghiệp
 • Kỹ sư vận hành hệ thống ESXi 5.5 và vCenter Server 5.5

Điều kiện tham gia khoá học

 • Có kiến thức căn bản về CNTT
 • Đã có chút kinh nghiệm sử dụng và vận hành hệ thống Microsoft Windows Server, Linux. 

Môi trường học tập

 • Tài liệu học tập dạng eKits, sau khóa học đủ điều kiện dự thi chứng chỉ VCP.
 • Chứng nhận hoàn thành khóa học tại Thái Sơn.
 • Thực hành 26 bài labs trên trên hệ thống máy chủ IBM, HP, Dell.
 • Giảng viên là chuyên gia có nhiều kiến thức và kinh nghiệm về công nghệ ảo hóa VMware

Nội dung chi tiết khoá học

 • Module 1. Giới thiệu khóa học
  • Giới thiệu tổng quan khóa học
  • Mục tiêu khóa học
 • Module 2. Tổng quan về trung tâm dữ liệu ảo hóa
  • Giới thiệu các thành phần của trung tâm dữ liệu ảo hóa
  • Hướng tiếp cận và triển khai vSphere đáp ứng lộ trình cho kiến trúc (Cloud Computing Architecture)
  • Cài đặt giao diện quản trị vSphere Client
 • Module 3. Khởi tạo máy chủ ảo (Virtual Machine)
  • Giới thiệu Virtual Machines, Virtual Machine hardware và Virtual Machine files
  • Triển khai một máy chủ ảo đơn lẻ
 • Module 4. VMware vCenter Server
  • Giới thiệu kiến trúc vCenter Server
  • Giới thiệu VMware® vCenter™ Single SignOn™
  • Cài đặt và quản trị giao diện quản trị vSphere Web Client
  • Giới thiệu VMware® vCenter™ Server Appliance™
  • Cấu hình và quản lý vCenter Server Appliance
  • Quản lý hệ thống các Objects và Licenses trong vCenter Server Inventory
 • Module 5. Cấu hình và Quản lý hệ thống các Virtual Networks
  • Tạo và quản lý một Virtual Switch chuẩn
  • Tùy chỉnh các thuộc tính của Virtual Switch
  • Cấu hình các thuật toán cân bằng tải cho Virtual Switch
 • Module 6. Cấu hình và Quản lý Virtual Storages
  • Giới thiệu các giao thức của Storage và Device Names
  • Cấu hình ESXi với iSCSI, NFS Storage
  • Khởi tạo và quản lý vSphere Datastores
  • Triển khai và quản lý VMware® Virtual SAN™
 • Module 7. Quản lý hệ thống máy chủ ảo (Virtual Machine)
  • Sử dụng Templates và Cloning để triển khai nhiều Virtual Machine
  • Tùy chỉnh và quản lý các Virtual Machine
  • Khởi tạo và quản lý Virtual Machine Snapshots
  • Thực thi chuyển đổi hệ thống với VMware vSphere® vMotion® và vSphere Storage vMotion
  • Khởi tạo một vSphere vApp
 • Module 8. Kiểm soát truy xuất và chứng thực
  • Kiểm soát truy xuất của người dùng thông qua Roles & Permissions
  • Cấu hình và quản lý ESXi Firewall
  • Cấu hình chế độ Lockdown cho ESXi
  • Tích hợp ESXi với Active Directory
 • Module 9. Quản lý và giám sát tài nguyên hệ thống
  • Giới thiệu các khái niệm về Virtual CPU và Virtual Memory
  • Các phương pháp để tối ưu hóa việc sử dụng CPU và Memory
  • Cấu hình và quản trị các Resource Pool
  • Giám sát việc sử dụng tài nguyên hệ thống thông qua các cảnh báo và biểu đồ hiệu năng trên vCenter
 • Module 10. Khả năng High Availability và Fault Tolerance
  • Giới thiệu về kiến trúc của vSphere High Availability
  • Cấu hình và quản trị vSphere HA Cluster
  • Giới thiệu vSphere Fault Tolerance
  • Giới thiệu VMware vSphere® Replication
 • Module 11. Khả năng mở rộng
  • Cấu hình và quản trị VMware vSphere® Distributed Resource Scheduler™ (DRS) Cluster
  • Cấu hình Enhanced vMotion Compability
  • Sử dụng vSphere HA và DRS
 • Module 12. Quản trị các bản vá lỗi
  • Sử dụng vSphere Update Manager để quản trị việc vá lỗi ESXi
  • Cài đặt vSphere Update Manager và vSphere Update Manager Plugin
  • Khởi tạo Patch baseline
  • Rà quét và vá lỗi máy chủ
 • Module 13. Cài đặt các thành phần của VMware.
  • Hướng dẫn cài đặt ESXi
  • Các yêu cầu để thực hiện bootfromSAN
  • Giới thiệu các tùy chọn triển khai vCenter Server
  • Mô tả các yêu cầu về phần cứng, phần mềm và cơ sở dữ liệu khi cài đặt vCenter Server
  • Cài đặt vCenter Server trên hệ điều hành Windows

 

Nguồn: VMware education.

---

Lab 23 - Configuring VMware vSphere Fault Tolerance & VMware vSphere Data Protection

 

KHÓA HỌC LIÊN QUAN
 • VMware vSphere: Cài đặt, cấu hình và quản trị hạ tầng ảo hóa [V6.0]
  Tháng 03 26
 • VMware vSphere: Cài đặt, cấu hình và quản trị hạ tầng ảo hóa [V6.0]

  VMware vSphere: Install, Configure, Manager [V6] là khóa đào tạo thực hành chuyên sâu, tập trung vào việc cài đặt, cấu hình và quản trị hạ tầng VMware vSphere® 6, bao gồm sản phẩm VMware ESXi™ 6 và VMware vCenter Server™ 6. Khóa học VMware này chuẩn bị cho bạn kiến thức và kỹ năng để quản trị hạ tầng vSphere, và xây dựng nền tảng cho hầu hết các công nghệ khác của VMware. 

  Xem chi tiết

 • 20768A: Phát triển các mô hình dữ liệu SQL
  Tháng 03 26
 • 20768A: Phát triển các mô hình dữ liệu SQL

  Khóa học dành cho các chuyên gia cơ sở dữ liệu, những người có vai trò phát triển doanh nghiệp thông minh (BI). Khóa học này tập trung vào triển khai cơ sở dữ liệu đa chiều bằng cách sử dụng SQL Server Analysis Services (SSAS), và việc tạo ra bảng mô hình dữ liệu ngữ nghĩa để phân tích với SSAS.

  Xem chi tiết

 • 20412B: Cấu hình nâng cao các dịch vụ Windows Server 2012
  Tháng 03 26
 • 20412B: Cấu hình nâng cao các dịch vụ Windows Server 2012

  Khóa học này cung cấp các kỹ năng và kiến thức cần thiết để thực hiện cấu hình các dịch vụ nâng cao về cơ sở hạ tầng Windows Server 2012 trong môi trường doanh nghiệp hiện nay. Tham gia khóa học này học viên có đủ kiến thức cho kỳ thi 70-412, lấy chứng nhận Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA).

  Xem chi tiết

 • 20465B: Designing Database Solutions for Microsoft SQL Server 2012
  Tháng 01 01
 • 20465B: Designing Database Solutions for Microsoft SQL Server 2012

  This course describes how to design and monitor high performance, highly available data solutions with SQL Server 2012. This course focuses on creating plans and designs for database structure, storage, objects, and servers. Students will have the opportunity to practices hands-on skills and design tasks in a virtual lab environment and will learn about topics such as data compression, high availability, data migration, security, and scalability

  Xem chi tiết

 • Chuyên viên Quản trị hệ thống mạng Cisco (CCNAX 200-125)
  Tháng 03 26
 • Chuyên viên Quản trị hệ thống mạng Cisco (CCNAX 200-125)

  Khóa học CCNAX Routing and Switching có mã môn thi 200-125 CCNA v3.0, thay thế cho mã môn thi 200-120 CCNA v2.0 kết thúc sau ngày 20/08/2016. Nội dung chương trình CCNAX Routing and Switching verion 3.0 sáp nhập 2 khóa Interconnecting Cisco Networking Devices, Part 1 (ICND1) và Interconnecting Cisco Networking Devices, Part 2 (ICND2) thành một khóa học duy nhất

  Xem chi tiết