Tiêu chuẩn hãng

10751A: Cấu hình và triển khai một đám mây riêng với System Center 2012

Giới thiệu khóa học
Khóa học này mô tả cấu hình đám mây riêng và triển khai với Microsoft System Center 2012. 

Điều kiện tham dự

Khóa học này mô tả cấu hình đám mây riêng và triển khai với hệ thống Trung tâm năm 2012. Quản trị viên bởi vì đây là một miền kỹ thuật phong phú, bao gồm một số sản phẩm và công nghệ cá nhân, nó được khuyến khích mạnh mẽ có kiến thức điều kiện tiên quyết trong các lĩnh vực sau:

 • Hệ điều hànhWindows Server 2008 R2
 • Dịch vụ Active Directory Domain (AD DS)
 • Microsoft SharePoint
 • Windows Server 2008 Hyper-V
 • Kinh nghiệm mạng và lưu trữ dữ liệu
 • Quen thuộc với quy trình quản lý trung tâm dữ liệu
 • Công việc trước đó với thư viện (ITIL) cơ sở hạ tầng CNTT
 • Công việc trước đó với Microsoft Operations Framework

Ai nên tham dự

 • Trung tâm dữ liệu quản trị chịu trách nhiệm cho việc thiết kế, lắp đặt và cấu hình cơ sở hạ tầng đám mây riêng.

Lợi ích khóa học 
Sau khi hoàn thành khóa học này, sinh viên sẽ có thể:

 • Thiết kế cao các tài khoản cho các yêu cầu đối với môi trường đám mây riêng.
 • Cấu hình và triển khai các ứng dụng.
 • Cấu hình máy chủ PXE, máy chủ cập nhật phần mềm
 • Cấu hình máy chủ Microsoft Application Virtualization (App-V) để xác định trình tự và triển khai các ứng dụng.
 • Xây dựng các thành phần cốt lõi cần thiết cho việc cung cấp dịch vụ.
 • Phân bổ nguồn lực cho các đám mây cá nhân và cấp quyền truy cập cho các đám mây cá nhân.
 • Hiểu làm thế nào để giám sát các đám mây riêng bằng cách sử dụng các hoạt động quản lý.
 • Hiểu những công cụ cần thiết để mở rộng và tùy chỉnh hoạt động quản lý cho một môi trường đám mây riêng.
 • Thiết lập, cấu hình và tích hợp các thành phần cốt lõi của dịch vụ quản lý đám mây riêng.
 • Cấu hình một danh mục dịch vụ, và sau đó xuất bản nó vào cổng thông tin tự phục vụ.
 • Đạt được những kiến ​​thức cần thiết để triển khai và cấu hình DPM trong một đám mây riêng.
 • Triển khai và cấu hình Microsoft System Center 2012 - Orchestrator trong đám mây cá nhân, tích hợp với System Center 2012.

Nội dung khóa học

 • Module 1: Lập kế hoạch cho đám mây cá nhân
 • Module 2: Cấu hình và triển khai điện toán đám mây riêng với System Center 2012-Virtual
 • Module 3: Mở rộng và duy trì các cơ sở hạ tầng đám mây riêng
 • Module 4: Cấu hình ứng dụng giao nhận tận nơi
 • Module 5: Xây Dựng, tạo đám mây riêng
 • Module 6: Triển khai và truy cập vào một đám mây cá nhân
 • Module 7: Giám sát cơ sở hạ tầng đám mây riêng
 • Module 8: Mở rộng và tùy chỉnh theo dõi của cơ sở hạ tầng đám mây riêng
 • Module 9: Thực hiện dịch vụ quản lý cho điện toán đám mây cá nhân
 • Module 10: Bảo vệ cơ sở hạ tầng đám mây riêng
 • Module 11: Tự động hoá và tiêu chuẩn hóa điện toán đám mây cá nhân

 

 Nguồn: Microsoft Learning

KHÓA HỌC LIÊN QUAN
 • Course 20740C: Cài đặt lưu trữ và tính toán với Windows Server 2016

  Lịch Khai Giảng

  Tháng 04 18
 • Course 20740C: Cài đặt lưu trữ và tính toán với Windows Server 2016

  Khóa học này được thiết kế chủ yếu cho các chuyên gia CNTT đã có trải nghiệm với các phiên bản Windows Server. Nó được thiết kế cho các chuyên gia sẽ chịu trách nhiệm quản lý lưu trữ và tính toán bằng cách sử dụng Windows Server 2016 và những người cần hiểu các kịch bản, yêu cầu về các tùy chọn lưu trữ và tính toán có sẵn áp dụng cho Windows Server 2016

  XEM CHI TIẾT

 • KHÓA HỌC LINUX ADMINISTRATION II - LPI 2 

  Lịch Khai Giảng

  Tháng 03 26
 • KHÓA HỌC LINUX ADMINISTRATION II - LPI 2 

  Chương trình được xây dựng bởi Linux Professional Institute (LPI) nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng quản trị trên hầu hết các phiên bản khác nhau của Linux. Chương trình đáp ứng cho các chuyên viên CNTT muốn lấy chứng chỉ Quản trị viên hệ thống Linux cấp 2 (LPI Level 2), cung cấp kiến thức liên quan đến các thành phần chính của hệ điều hành: Quá trình khởi động hệ thống, Biên dịch kernel, Bảo trì hệ thống, Quản lý Mạng và xử lý sự cố. Những công nghệ để triển khai các dịch vụ cốt lõi của Internet như Bảo mật, Email (Sendmail), DNS (BIND), Web (Apache), Proxy, NFS, SAMBA. Học viên có đủ kiến thức và kỹ năng để thi lấy chứng chỉ chuyên viên quản trị hệ thống Linux – LPI Level 2 (môn thi LPI 201 & 202)

  XEM CHI TIẾT

 • Triển khai và Quản lý vSAN [V6.6]

  Lịch Khai Giảng

  Tháng 06 08
 • Triển khai và Quản lý vSAN [V6.6]

  Khóa học ba ngày này tập trung vào việc triển khai và quản lý phần mềm về giải pháp lưu trữ của VMware vSAN ™ 6.6. Học viên sẽ hiểu, nắm vững được cách thức vSAN hoạt động như một thành phần quan trọng trong trung tâm dữ liệu của phần mềm VMware. Học viên được trải nghiệm thực tế với các khái niệm và cấu hình dịch vụ bằng việc hoàn thành các bài tập thực hành với vSAN.

  XEM CHI TIẾT

 • 20341B: Giải pháp căn bản của Microsoft Exchange Server 2013

  Lịch Khai Giảng

  Tháng 03 26
 • 20341B: Giải pháp căn bản của Microsoft Exchange Server 2013

  Khóa học này sẽ cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng để lập kế hoạch triển khai, quản lý an toàn, và hỗ trợ người dùng Microsoft Exchange Server 2013. Khóa học này sẽ hướng dẫn học viên làm thế nào để cấu hình Exchange Server 2013 và cung cấp các thông tin cần thiết để thực hiện việc giám sát, duy trì và khắc phục sự cố khi vận hành Microsoft Exchange Server 2013. 

  XEM CHI TIẾT

 • THƯ VIỆN HẠ TẦNG CNTT (ITIL V3)

  Lịch Khai Giảng

  Tháng 03 26
 • THƯ VIỆN HẠ TẦNG CNTT (ITIL V3)

  ITIL được phát triển bởi CCTA (hiện nay được đổi tên thành OGC) - Một tổ chức độc lập thuộc liên hiệp Anh. Hiện nay ITIL đã được thừa nhận và sử dụng phổ biến trên toàn thế giới như là một chuẩn thực hành (Defacto Standard) trong việc cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin (IT Service), đáp ứng nhu cầu dịch vụ CNTT của tổ chức, doanh nghiệp. Việc triển khai ITSM theo khung ITIL nhằm mục đích giúp doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí đầu tư công nghệ, quản lý chi phí vận hành và cải tiến chất lượng dịch vụ của CNTT. Từ đó, doanh nghiệp dễ dàng nâng cao hiệu quả kinh doanh, đẩy mạnh tính cạnh tranh và nhanh chóng bắt kịp các xu hướng ứng dụng công nghệ của thời đại một cách tối ưu.

  XEM CHI TIẾT

  zalo