Tiêu chuẩn hãng

10751A: Cấu hình và triển khai một đám mây riêng với System Center 2012

Giới thiệu khóa học
Khóa học này mô tả cấu hình đám mây riêng và triển khai với Microsoft System Center 2012. 

Điều kiện tham dự

Khóa học này mô tả cấu hình đám mây riêng và triển khai với hệ thống Trung tâm năm 2012. Quản trị viên bởi vì đây là một miền kỹ thuật phong phú, bao gồm một số sản phẩm và công nghệ cá nhân, nó được khuyến khích mạnh mẽ có kiến thức điều kiện tiên quyết trong các lĩnh vực sau:

 • Hệ điều hànhWindows Server 2008 R2
 • Dịch vụ Active Directory Domain (AD DS)
 • Microsoft SharePoint
 • Windows Server 2008 Hyper-V
 • Kinh nghiệm mạng và lưu trữ dữ liệu
 • Quen thuộc với quy trình quản lý trung tâm dữ liệu
 • Công việc trước đó với thư viện (ITIL) cơ sở hạ tầng CNTT
 • Công việc trước đó với Microsoft Operations Framework

Ai nên tham dự

 • Trung tâm dữ liệu quản trị chịu trách nhiệm cho việc thiết kế, lắp đặt và cấu hình cơ sở hạ tầng đám mây riêng.

Lợi ích khóa học 
Sau khi hoàn thành khóa học này, sinh viên sẽ có thể:

 • Thiết kế cao các tài khoản cho các yêu cầu đối với môi trường đám mây riêng.
 • Cấu hình và triển khai các ứng dụng.
 • Cấu hình máy chủ PXE, máy chủ cập nhật phần mềm
 • Cấu hình máy chủ Microsoft Application Virtualization (App-V) để xác định trình tự và triển khai các ứng dụng.
 • Xây dựng các thành phần cốt lõi cần thiết cho việc cung cấp dịch vụ.
 • Phân bổ nguồn lực cho các đám mây cá nhân và cấp quyền truy cập cho các đám mây cá nhân.
 • Hiểu làm thế nào để giám sát các đám mây riêng bằng cách sử dụng các hoạt động quản lý.
 • Hiểu những công cụ cần thiết để mở rộng và tùy chỉnh hoạt động quản lý cho một môi trường đám mây riêng.
 • Thiết lập, cấu hình và tích hợp các thành phần cốt lõi của dịch vụ quản lý đám mây riêng.
 • Cấu hình một danh mục dịch vụ, và sau đó xuất bản nó vào cổng thông tin tự phục vụ.
 • Đạt được những kiến ​​thức cần thiết để triển khai và cấu hình DPM trong một đám mây riêng.
 • Triển khai và cấu hình Microsoft System Center 2012 - Orchestrator trong đám mây cá nhân, tích hợp với System Center 2012.

Nội dung khóa học

 • Module 1: Lập kế hoạch cho đám mây cá nhân
 • Module 2: Cấu hình và triển khai điện toán đám mây riêng với System Center 2012-Virtual
 • Module 3: Mở rộng và duy trì các cơ sở hạ tầng đám mây riêng
 • Module 4: Cấu hình ứng dụng giao nhận tận nơi
 • Module 5: Xây Dựng, tạo đám mây riêng
 • Module 6: Triển khai và truy cập vào một đám mây cá nhân
 • Module 7: Giám sát cơ sở hạ tầng đám mây riêng
 • Module 8: Mở rộng và tùy chỉnh theo dõi của cơ sở hạ tầng đám mây riêng
 • Module 9: Thực hiện dịch vụ quản lý cho điện toán đám mây cá nhân
 • Module 10: Bảo vệ cơ sở hạ tầng đám mây riêng
 • Module 11: Tự động hoá và tiêu chuẩn hóa điện toán đám mây cá nhân

 

 Nguồn: Microsoft Learning

KHÓA HỌC LIÊN QUAN
 • 10778A: Implementing Data Models and Reports with Microsoft SQL Server 2012

  Lịch Khai Giảng

  Tháng 01 01
 • 10778A: Implementing Data Models and Reports with Microsoft SQL Server 2012

  Business intelligence (BI) is becoming increasingly important for companies of many different sizes and types because of the competitive edge it can help to give them. The combined capabilities of Microsoft SQL Server 2012 and Microsoft SharePoint 2010 make it easier than ever for companies to develop a BI solution that meets their specific needs, provides reduced total cost of ownership (TCO), and achieves a faster time to solution

  XEM CHI TIẾT

 • 10774A: Truy vấn cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server 2012 

  Lịch Khai Giảng

  Tháng 03 26
 • 10774A: Truy vấn cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server 2012 

  Khóa học này hướng dẫn cho học viên những kỹ năng, kỹ thuật cần thiết để viết các lệnh truy vấn Transact-SQL mức cơ bản trong Microsoft SQL Server 2012. Khóa học này là nền tảng bắt đầu cho tất cả các môn SQL Server có liên quan sau này, cụ thể là: khóa 10775A: Quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server 2012, và khóa 10777A: Phân tích các dữ liệu thông tin kinh doanh Data Warehouse.

  XEM CHI TIẾT

 • Designing Cisco Network Service Architectures (ARCH) v2.0

  Lịch Khai Giảng

  Tháng 03 26
 • Designing Cisco Network Service Architectures (ARCH) v2.0

  Chương trình Designing Cisco Network Service Architectures (ARCH) v2.0 cung cấp cho học viên  kiến thức và kỹ năng trong việc thiết kế cơ sở hạ tầng mạng hỗ trợ tính sẵn sàng cao, tính bảo mật, chất lượng dịch vụ, các đặc điểm có trong hệ quản trị hệ thống, trung tâm dữ liệu, và hỗ trợ lưu lượng multicast. Ngoài ra, ứng cử viên có khả năng thiết kế các giải pháp mạng riêng ảo, mạng không dây, mạng hỗ trợ thoại IP ... cho các hệ thống mạng nhỏ, vừa và lớn. Chương trình đề cập các vấn đề cần thiết có trong các dịch vụ cơ sở cũng như liên quan đến các mô hình thiết kế cho các giải pháp mạng thoại và mạng ứng dụng. Các khái niệm thiết kế được tập trung dựa trên kiến trúc SONA của Cisco, nhấn mạnh vai trò của Cisco trong việc phân phối các dịch vụ tích hợp.

  XEM CHI TIẾT

 • Course 20740C: Cài đặt lưu trữ và tính toán với Windows Server 2016

  Lịch Khai Giảng

  Tháng 04 18
 • Course 20740C: Cài đặt lưu trữ và tính toán với Windows Server 2016

  Khóa học này được thiết kế chủ yếu cho các chuyên gia CNTT đã có trải nghiệm với các phiên bản Windows Server. Nó được thiết kế cho các chuyên gia sẽ chịu trách nhiệm quản lý lưu trữ và tính toán bằng cách sử dụng Windows Server 2016 và những người cần hiểu các kịch bản, yêu cầu về các tùy chọn lưu trữ và tính toán có sẵn áp dụng cho Windows Server 2016

  XEM CHI TIẾT

 • IT HELPDESK

  Lịch Khai Giảng

  Tháng 03 26
 • IT HELPDESK

  Với vai trò là cầu nối giữa bộ phận IT và người dùng, IT Helpdesk giữ vị trí khá quan trọng trong doanh nghiệp trong việc đánh giá chất lượng và hiệu quả của các hoạt động trợ giúp của bộ phận IT đối với người dùng. Vì vậy, để đáp ứng yêu cầu và mong đợi của người dùng một cách tốt nhất, khóa đào tạo IT Helpdesk ra đời với mong muốn tăng cường kỹ năng hỗ trợ dịch vụ chuyên nghiệp cho đội ngũ IT Helpdesk hiện đang làm việc tại doanh nghiệp cũng như các công ty cung cấp dịch vụ hỗ trợ CNTT. Khóa học tập trung vào việc phát triển kiến thức và kỹ năng cho đội ngũ IT Helpdesk bao gồm:

  XEM CHI TIẾT

  zalo