Tiêu chuẩn hãng

10751A: Cấu hình và triển khai một đám mây riêng với System Center 2012

Giới thiệu khóa học
Khóa học này mô tả cấu hình đám mây riêng và triển khai với Microsoft System Center 2012. 

Điều kiện tham dự

Khóa học này mô tả cấu hình đám mây riêng và triển khai với hệ thống Trung tâm năm 2012. Quản trị viên bởi vì đây là một miền kỹ thuật phong phú, bao gồm một số sản phẩm và công nghệ cá nhân, nó được khuyến khích mạnh mẽ có kiến thức điều kiện tiên quyết trong các lĩnh vực sau:

 • Hệ điều hànhWindows Server 2008 R2
 • Dịch vụ Active Directory Domain (AD DS)
 • Microsoft SharePoint
 • Windows Server 2008 Hyper-V
 • Kinh nghiệm mạng và lưu trữ dữ liệu
 • Quen thuộc với quy trình quản lý trung tâm dữ liệu
 • Công việc trước đó với thư viện (ITIL) cơ sở hạ tầng CNTT
 • Công việc trước đó với Microsoft Operations Framework

Ai nên tham dự

 • Trung tâm dữ liệu quản trị chịu trách nhiệm cho việc thiết kế, lắp đặt và cấu hình cơ sở hạ tầng đám mây riêng.

Lợi ích khóa học 
Sau khi hoàn thành khóa học này, sinh viên sẽ có thể:

 • Thiết kế cao các tài khoản cho các yêu cầu đối với môi trường đám mây riêng.
 • Cấu hình và triển khai các ứng dụng.
 • Cấu hình máy chủ PXE, máy chủ cập nhật phần mềm
 • Cấu hình máy chủ Microsoft Application Virtualization (App-V) để xác định trình tự và triển khai các ứng dụng.
 • Xây dựng các thành phần cốt lõi cần thiết cho việc cung cấp dịch vụ.
 • Phân bổ nguồn lực cho các đám mây cá nhân và cấp quyền truy cập cho các đám mây cá nhân.
 • Hiểu làm thế nào để giám sát các đám mây riêng bằng cách sử dụng các hoạt động quản lý.
 • Hiểu những công cụ cần thiết để mở rộng và tùy chỉnh hoạt động quản lý cho một môi trường đám mây riêng.
 • Thiết lập, cấu hình và tích hợp các thành phần cốt lõi của dịch vụ quản lý đám mây riêng.
 • Cấu hình một danh mục dịch vụ, và sau đó xuất bản nó vào cổng thông tin tự phục vụ.
 • Đạt được những kiến ​​thức cần thiết để triển khai và cấu hình DPM trong một đám mây riêng.
 • Triển khai và cấu hình Microsoft System Center 2012 - Orchestrator trong đám mây cá nhân, tích hợp với System Center 2012.

Nội dung khóa học

 • Module 1: Lập kế hoạch cho đám mây cá nhân
 • Module 2: Cấu hình và triển khai điện toán đám mây riêng với System Center 2012-Virtual
 • Module 3: Mở rộng và duy trì các cơ sở hạ tầng đám mây riêng
 • Module 4: Cấu hình ứng dụng giao nhận tận nơi
 • Module 5: Xây Dựng, tạo đám mây riêng
 • Module 6: Triển khai và truy cập vào một đám mây cá nhân
 • Module 7: Giám sát cơ sở hạ tầng đám mây riêng
 • Module 8: Mở rộng và tùy chỉnh theo dõi của cơ sở hạ tầng đám mây riêng
 • Module 9: Thực hiện dịch vụ quản lý cho điện toán đám mây cá nhân
 • Module 10: Bảo vệ cơ sở hạ tầng đám mây riêng
 • Module 11: Tự động hoá và tiêu chuẩn hóa điện toán đám mây cá nhân

 

 Nguồn: Microsoft Learning

KHÓA HỌC LIÊN QUAN
 • VMware vSphere: Optimize and Scale [V6.7]
  Tháng 05 18
 • VMware vSphere: Optimize and Scale [V6.7]

  Khóa học với các kỹ năng cấu hình nâng cao để duy trì cơ sở hạ tầng ảo hoá. Thông qua sự kết hợp giữa các bài giảng và thực hành, Học viên nắm vững cách cấu hình để tối ưu hóa các tính năng VMware vSphere® 6.7, xây dựng nền tảng cho cơ sở hạ tầng có thể mở rộng lớn nhất. Khóa học này sử dụng sản phẩm ESXi 6.7, vCenter Server 6.7

   

  Xem chi tiết

 • KHUNG ỨNG DỤNG QUẢN TRỊ CNTT
  Tháng 03 26
 • KHUNG ỨNG DỤNG QUẢN TRỊ CNTT

  Khung ứng dụng COBIT® (Control OBjectives for Information and related Technology) được thiết kế để đóng vai trò tích hợp, kết nối tất cả các chuẩn chuyên môn như ITIL, ISO27001, PMBOK (dùng để quản lý dự án), TOGAF,… tạo lên một khung ứng dụng, quản trị CNTT toàn diện, tạo lên mối liên kết chặt chẽ giữa chiến lược phát triển, tổ chức và kinh doanh chung của doanh nghiệp với chiến lược xây dựng, phát triển, tổ chức và vận hành CNTT trong doanh nghiệp

  Xem chi tiết

 • Oracle Database 11g: Administration Workshop II
  Tháng 03 26
 • Oracle Database 11g: Administration Workshop II

  In this course, the concepts and architecture that support backup and recovery, along with the steps of how to carry it out in various ways and situations, are covered in detail. This includes how to define and test your own backup and recovery scenarios. Also, the students learn to manage memory effectively and to perform some performance evaluation and tuning tasks, including using some of the advisors. All types of flashback technologies, scheduling jobs inside and outside of the database, and controlling system resource usage are covered. Topics are reinforced with hands-on practices.

  Xem chi tiết

 • 55180AC: Introduction to Microsoft Project 2016: Getting Started
  Tháng 03 26
 • 55180AC: Introduction to Microsoft Project 2016: Getting Started

  In this Introduction to Microsoft Project 2016: Getting Started class, students will spend time getting comfortable with the Project 2016 user interface, including project views and the ribbon. They will also learn to enter, organize, and link tasks, work with resources, create basic reports, and create projects independently. The course allows time to practice fundamental basic skills essential for efficient use of this program..

  Xem chi tiết