Tiêu chuẩn hãng

20768A: Phát triển các mô hình dữ liệu SQL

Giới thiệu
Khóa học dành cho các chuyên gia cơ sở dữ liệu, những người có vai trò phát triển doanh nghiệp thông minh (BI). Khóa học này tập trung vào triển khai cơ sở dữ liệu đa chiều bằng cách sử dụng SQL Server Analysis Services (SSAS), và việc tạo ra bảng mô hình dữ liệu ngữ nghĩa để phân tích với SSAS.
Đối tượng học viên

Các đối tượng chính cho khóa học này là các chuyên gia về cơ sở dữ liệu, những người đóng vai trò phát triển BI để tạo ra các giải pháp BI doanh nghiệp. Trách nhiệm chính bao gồm:

 • Triển khai thực hiện cơ sở dữ liệu đa chiều bằng cách sử dụng SQL Server Analysis Services
 • Tạo bảng mô hình dữ liệu ngữ nghĩa để phân tích bằng cách sử dụng SQL Server Analysis Services
 • Các đối tượng khác của khóa học này là các nhân viên thông tin/ các nhà phân tích dữ liệu.

Mục tiêu khóa học
Sau khi hoàn thành khóa học này, học viên sẽ có thể:

 • Phân tích các thành phần, cấu trúc và tính chất của một giải pháp BI
 • Tạo một cơ sở dữ liệu đa chiều với các dịch vụ phân tích
 • Triển khai Dimensions cho dữ liệu khối
 • Thực hiện các độ đo độc lập và theo nhóm cho dữ liệu khối
 • Sử dụng MDX syntax
 • Tùy chỉnh một khối dữ liệu
 • Triển khai một cơ sở dữ liệu dạng bảng
 • Sử dụng DAX để truy vấn một mô hình bảng
 • Khai thác sử dụng dữ liệu để phân tích tiên đoán

Điều kiện tham gia
Khóa học này đòi hỏi bạn phải trả lời các điều kiện sau:

 • Có kiến thức cơ bản về hệ điều hành Microsoft Windows và các chức năng cơ bản của nó.
 • Có kiến thức làm việc với Transact-SQL.
 • Có kiến thức làm việc của cơ sở dữ liệu tương tác

Nội dung
Module 1: Giới thiệu về doanh nghiệp thông minh và mô hình hóa dữ liệu
Module 2: Tạo cơ sở dữ liệu đa chiều
Module 3: Làm việc với các khối dữ liệu và Dimensions
Module 4: Làm việc với các biện pháp và đo đạc theo nhóm
Module 5: Giới thiệu về MDX
Module 6: Tùy biến dữ liệu khối theo nhu cầu
Module 7: Triển khai một mẫu mô hình dữ liệu bảng dùng dịch vụ Phân tích
Module 8: Giới thiệu về Data Analysis Expression (DAX)
Module 9: Thực hiện phân tích đoán với Data Mining


Nguồn: Microsoft Learning

KHÓA HỌC LIÊN QUAN
 • VMware vSphere: Cài đặt, cấu hình và quản trị hạ tầng ảo hóa [V6.0]

  Lịch Khai Giảng

  Tháng 03 26
 • VMware vSphere: Cài đặt, cấu hình và quản trị hạ tầng ảo hóa [V6.0]

  VMware vSphere: Install, Configure, Manager [V6] là khóa đào tạo thực hành chuyên sâu, tập trung vào việc cài đặt, cấu hình và quản trị hạ tầng VMware vSphere® 6, bao gồm sản phẩm VMware ESXi™ 6 và VMware vCenter Server™ 6. Khóa học VMware này chuẩn bị cho bạn kiến thức và kỹ năng để quản trị hạ tầng vSphere, và xây dựng nền tảng cho hầu hết các công nghệ khác của VMware. 

  XEM CHI TIẾT

 • 20332B: Giải pháp nâng cao của Microsoft SharePoint Server 2013

  Lịch Khai Giảng

  Tháng 03 26
 • 20332B: Giải pháp nâng cao của Microsoft SharePoint Server 2013

  Khóa học này xem xét cách lập kế hoạch, cấu hình và quản lý ứng dụng trong môi trường Microsoft SharePoint Server 2013. Tập trung vào tính năng sẵn sàng cao trong khắc phục thảm họa, tối ưu hóa kiến trúc ứng dụng dịch vụ, dịch vụ kết nối kinh doanh tích hợp mạng xã hội, giải pháp quản lý ứng dụng nội dung trong doanh nghiệp, quản lý cơ sở hạ tầng web.

  XEM CHI TIẾT

 • Oracle Database 11g: Administration Workshop I

  Lịch Khai Giảng

  Tháng 03 26
 • Oracle Database 11g: Administration Workshop I

  This course is designed to give students a firm foundation in basic administration of Oracle Database 11g. In this class, students learn how to install and maintain Oracle Database 11g. Students gain a conceptual understanding of the Oracle database architecture and how its components work and interact with one another. Students learn how to create an operational database and properly manage the various structures in an effective and efficient manner including performance monitoring, database security, user management, and backup/recovery techniques. The lesson topics are reinforced with structured hands-on practices.

  XEM CHI TIẾT

 • HP-UX Fundamentals (51434S)

  Lịch Khai Giảng

  Tháng 03 26
 • HP-UX Fundamentals (51434S)

  This course is an extensive introduction to the UNIXM operating system and how to use its many commands and utilities. It also covers the standard UNIX system file editor and basic shell programming. This course is the foundation and prerequisite for most other courses in HP Education’s Tru64 and HP-UX curricula. The 5-day course is 60 percent lecture and 40 percent hands-on labs using HP servers.

  XEM CHI TIẾT

 • Oracle Database 11g: Administration Workshop II

  Lịch Khai Giảng

  Tháng 03 26
 • Oracle Database 11g: Administration Workshop II

  In this course, the concepts and architecture that support backup and recovery, along with the steps of how to carry it out in various ways and situations, are covered in detail. This includes how to define and test your own backup and recovery scenarios. Also, the students learn to manage memory effectively and to perform some performance evaluation and tuning tasks, including using some of the advisors. All types of flashback technologies, scheduling jobs inside and outside of the database, and controlling system resource usage are covered. Topics are reinforced with hands-on practices.

  XEM CHI TIẾT

 • VMware vSphere: Optimize and Scale [V6.7]

  Lịch Khai Giảng

  Tháng 05 18
 • VMware vSphere: Optimize and Scale [V6.7]

  Khóa học với các kỹ năng cấu hình nâng cao để duy trì cơ sở hạ tầng ảo hoá. Thông qua sự kết hợp giữa các bài giảng và thực hành, Học viên nắm vững cách cấu hình để tối ưu hóa các tính năng VMware vSphere® 6.7, xây dựng nền tảng cho cơ sở hạ tầng có thể mở rộng lớn nhất. Khóa học này sử dụng sản phẩm ESXi 6.7, vCenter Server 6.7

  XEM CHI TIẾT

  zalo