Tiêu chuẩn hãng

20768A: Phát triển các mô hình dữ liệu SQL

Giới thiệu
Khóa học dành cho các chuyên gia cơ sở dữ liệu, những người có vai trò phát triển doanh nghiệp thông minh (BI). Khóa học này tập trung vào triển khai cơ sở dữ liệu đa chiều bằng cách sử dụng SQL Server Analysis Services (SSAS), và việc tạo ra bảng mô hình dữ liệu ngữ nghĩa để phân tích với SSAS.
Đối tượng học viên

Các đối tượng chính cho khóa học này là các chuyên gia về cơ sở dữ liệu, những người đóng vai trò phát triển BI để tạo ra các giải pháp BI doanh nghiệp. Trách nhiệm chính bao gồm:

 • Triển khai thực hiện cơ sở dữ liệu đa chiều bằng cách sử dụng SQL Server Analysis Services
 • Tạo bảng mô hình dữ liệu ngữ nghĩa để phân tích bằng cách sử dụng SQL Server Analysis Services
 • Các đối tượng khác của khóa học này là các nhân viên thông tin/ các nhà phân tích dữ liệu.

Mục tiêu khóa học
Sau khi hoàn thành khóa học này, học viên sẽ có thể:

 • Phân tích các thành phần, cấu trúc và tính chất của một giải pháp BI
 • Tạo một cơ sở dữ liệu đa chiều với các dịch vụ phân tích
 • Triển khai Dimensions cho dữ liệu khối
 • Thực hiện các độ đo độc lập và theo nhóm cho dữ liệu khối
 • Sử dụng MDX syntax
 • Tùy chỉnh một khối dữ liệu
 • Triển khai một cơ sở dữ liệu dạng bảng
 • Sử dụng DAX để truy vấn một mô hình bảng
 • Khai thác sử dụng dữ liệu để phân tích tiên đoán

Điều kiện tham gia
Khóa học này đòi hỏi bạn phải trả lời các điều kiện sau:

 • Có kiến thức cơ bản về hệ điều hành Microsoft Windows và các chức năng cơ bản của nó.
 • Có kiến thức làm việc với Transact-SQL.
 • Có kiến thức làm việc của cơ sở dữ liệu tương tác

Nội dung
Module 1: Giới thiệu về doanh nghiệp thông minh và mô hình hóa dữ liệu
Module 2: Tạo cơ sở dữ liệu đa chiều
Module 3: Làm việc với các khối dữ liệu và Dimensions
Module 4: Làm việc với các biện pháp và đo đạc theo nhóm
Module 5: Giới thiệu về MDX
Module 6: Tùy biến dữ liệu khối theo nhu cầu
Module 7: Triển khai một mẫu mô hình dữ liệu bảng dùng dịch vụ Phân tích
Module 8: Giới thiệu về Data Analysis Expression (DAX)
Module 9: Thực hiện phân tích đoán với Data Mining


Nguồn: Microsoft Learning

KHÓA HỌC LIÊN QUAN
 • VMware vSphere: Troubleshooting Workshop [V6.7]
  Tháng 05 27
 • VMware vSphere: Troubleshooting Workshop [V6.7]

  Khoá đào tạo thực hành, cung cấp kiến thức khắc phục sự cố trong môi trường ảo hoá VMware vSphere® 6.x. Khoá huấn luyện nâng cao kỹ năng và năng lực của bạn trong việc sử dụng giao diện dòng lệnh VMware vSphere® Client ™, VMware vRealize® Log lnsight ™ và các công cụ khác để phân tích và giải quyết các vấn đề lỗi sảy ra.

  Xem chi tiết

 • VMware vSphere: Optimize and Scale [V6.7]
  Tháng 05 18
 • VMware vSphere: Optimize and Scale [V6.7]

  Khóa học với các kỹ năng cấu hình nâng cao để duy trì cơ sở hạ tầng ảo hoá. Thông qua sự kết hợp giữa các bài giảng và thực hành, Học viên nắm vững cách cấu hình để tối ưu hóa các tính năng VMware vSphere® 6.7, xây dựng nền tảng cho cơ sở hạ tầng có thể mở rộng lớn nhất. Khóa học này sử dụng sản phẩm ESXi 6.7, vCenter Server 6.7

   

  Xem chi tiết

 • 20768A: Phát triển các mô hình dữ liệu SQL
  Tháng 03 26
 • 20768A: Phát triển các mô hình dữ liệu SQL

  Khóa học dành cho các chuyên gia cơ sở dữ liệu, những người có vai trò phát triển doanh nghiệp thông minh (BI). Khóa học này tập trung vào triển khai cơ sở dữ liệu đa chiều bằng cách sử dụng SQL Server Analysis Services (SSAS), và việc tạo ra bảng mô hình dữ liệu ngữ nghĩa để phân tích với SSAS.

  Xem chi tiết

 • Course 20744C: Bảo mật Windows-Server 2016
  Tháng 05 22
 • Course 20744C: Bảo mật Windows-Server 2016

  Khóa học này hướng dẫn các chuyên gia CNTT, cách họ có thể nâng cao tính bảo mật của cơ sở hạ tầng CNTT mà họ quản lý. Khóa học này bắt đầu bằng cách nhấn mạnh rằng điều quan trọng là giả định rằng vi phạm mạng đã xảy ra và sau đó sẽ hướng dẫn bạn cách bảo vệ thông tin đăng nhập và quyền quản trị để đảm bảo rằng quản trị viên chỉ có thể thực hiện các tác vụ khi họ cần.

  Xem chi tiết

 • Chuyên viên Quản trị hệ thống mạng Cisco (CCNAX 200-125)
  Tháng 03 26
 • Chuyên viên Quản trị hệ thống mạng Cisco (CCNAX 200-125)

  Khóa học CCNAX Routing and Switching có mã môn thi 200-125 CCNA v3.0, thay thế cho mã môn thi 200-120 CCNA v2.0 kết thúc sau ngày 20/08/2016. Nội dung chương trình CCNAX Routing and Switching verion 3.0 sáp nhập 2 khóa Interconnecting Cisco Networking Devices, Part 1 (ICND1) và Interconnecting Cisco Networking Devices, Part 2 (ICND2) thành một khóa học duy nhất

  Xem chi tiết