Tiêu chuẩn hãng

20768A: Phát triển các mô hình dữ liệu SQL

Giới thiệu
Khóa học dành cho các chuyên gia cơ sở dữ liệu, những người có vai trò phát triển doanh nghiệp thông minh (BI). Khóa học này tập trung vào triển khai cơ sở dữ liệu đa chiều bằng cách sử dụng SQL Server Analysis Services (SSAS), và việc tạo ra bảng mô hình dữ liệu ngữ nghĩa để phân tích với SSAS.
Đối tượng học viên

Các đối tượng chính cho khóa học này là các chuyên gia về cơ sở dữ liệu, những người đóng vai trò phát triển BI để tạo ra các giải pháp BI doanh nghiệp. Trách nhiệm chính bao gồm:

 • Triển khai thực hiện cơ sở dữ liệu đa chiều bằng cách sử dụng SQL Server Analysis Services
 • Tạo bảng mô hình dữ liệu ngữ nghĩa để phân tích bằng cách sử dụng SQL Server Analysis Services
 • Các đối tượng khác của khóa học này là các nhân viên thông tin/ các nhà phân tích dữ liệu.

Mục tiêu khóa học
Sau khi hoàn thành khóa học này, học viên sẽ có thể:

 • Phân tích các thành phần, cấu trúc và tính chất của một giải pháp BI
 • Tạo một cơ sở dữ liệu đa chiều với các dịch vụ phân tích
 • Triển khai Dimensions cho dữ liệu khối
 • Thực hiện các độ đo độc lập và theo nhóm cho dữ liệu khối
 • Sử dụng MDX syntax
 • Tùy chỉnh một khối dữ liệu
 • Triển khai một cơ sở dữ liệu dạng bảng
 • Sử dụng DAX để truy vấn một mô hình bảng
 • Khai thác sử dụng dữ liệu để phân tích tiên đoán

Điều kiện tham gia
Khóa học này đòi hỏi bạn phải trả lời các điều kiện sau:

 • Có kiến thức cơ bản về hệ điều hành Microsoft Windows và các chức năng cơ bản của nó.
 • Có kiến thức làm việc với Transact-SQL.
 • Có kiến thức làm việc của cơ sở dữ liệu tương tác

Nội dung
Module 1: Giới thiệu về doanh nghiệp thông minh và mô hình hóa dữ liệu
Module 2: Tạo cơ sở dữ liệu đa chiều
Module 3: Làm việc với các khối dữ liệu và Dimensions
Module 4: Làm việc với các biện pháp và đo đạc theo nhóm
Module 5: Giới thiệu về MDX
Module 6: Tùy biến dữ liệu khối theo nhu cầu
Module 7: Triển khai một mẫu mô hình dữ liệu bảng dùng dịch vụ Phân tích
Module 8: Giới thiệu về Data Analysis Expression (DAX)
Module 9: Thực hiện phân tích đoán với Data Mining


Nguồn: Microsoft Learning

KHÓA HỌC LIÊN QUAN
 • 10750A: Giám sát và Điều hành một đám mây riêng với System Center 2012 

  Lịch Khai Giảng

  Tháng 03 26
 • 10750A: Giám sát và Điều hành một đám mây riêng với System Center 2012 

  Khóa học này mô tả làm thế nào để giám sát và vận hành một đám mây riêng với Microsoft System Center 2012. Khóa học này tập trung vào cách quản lý và điều hành đám mây riêng, và mô tả làm thế nào để bạn có thể theo dõi các yếu tố cơ sở hạ tầng quan trọng và các ứng dụng đang chạy trong đám mây riêng. 

  XEM CHI TIẾT

 • Chuyên viên Quản trị hệ thống mạng Cisco (CCNAX 200-125)

  Lịch Khai Giảng

  Tháng 03 26
 • Chuyên viên Quản trị hệ thống mạng Cisco (CCNAX 200-125)

  Khóa học CCNAX Routing and Switching có mã môn thi 200-125 CCNA v3.0, thay thế cho mã môn thi 200-120 CCNA v2.0 kết thúc sau ngày 20/08/2016. Nội dung chương trình CCNAX Routing and Switching verion 3.0 sáp nhập 2 khóa Interconnecting Cisco Networking Devices, Part 1 (ICND1) và Interconnecting Cisco Networking Devices, Part 2 (ICND2) thành một khóa học duy nhất

  XEM CHI TIẾT

 • 20331B: Giải pháp cốt lõi của Microsoft SharePoint Server 2013

  Lịch Khai Giảng

  Tháng 03 26
 • 20331B: Giải pháp cốt lõi của Microsoft SharePoint Server 2013

  Khóa học này sẽ cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết để cấu hình và quản lý Microsoft SharePoint Server 2013 hiệu quả. Khóa học này sẽ hướng dẫn học viên làm thế nào để tối ưu hóa thời gian, công sức và tài chính khi lập kế hoạch triển khai cấu hình SharePoint Server 2013.

  XEM CHI TIẾT

 • KHUNG ỨNG DỤNG QUẢN TRỊ CNTT

  Lịch Khai Giảng

  Tháng 03 26
 • KHUNG ỨNG DỤNG QUẢN TRỊ CNTT

  Khung ứng dụng COBIT® (Control OBjectives for Information and related Technology) được thiết kế để đóng vai trò tích hợp, kết nối tất cả các chuẩn chuyên môn như ITIL, ISO27001, PMBOK (dùng để quản lý dự án), TOGAF,… tạo lên một khung ứng dụng, quản trị CNTT toàn diện, tạo lên mối liên kết chặt chẽ giữa chiến lược phát triển, tổ chức và kinh doanh chung của doanh nghiệp với chiến lược xây dựng, phát triển, tổ chức và vận hành CNTT trong doanh nghiệp

  XEM CHI TIẾT

  zalo