CAREER OPPORTUNITIES
 • Tuyển nhân viên kinh doanh
 • Saturday , Date 01/09/2018

  Tuyển nhân viên kinh doanh

  Khai thác nhu cầu của khách hàng, tư vấn các chương trình đào tạo CNTT phù hợp.Phát triển và duy trì các mối quan hệ khách hàng đã có.

  Details

 • Tuyển nhân viên kinh doanh
 • Tuesday , Date 01/11/2016

  Tuyển nhân viên kinh doanh

  Làm việc ở trung tâm đào tạo CNTT Thái Sơn tại Hà Nội.Tìm kiếm khách hàng online, offline, tư vấn cho khách hàng về những sản phẩm, dịch vụ của công ty.

  Details

  zalo