EVENTS
  • Dịch vụ cho thuê máy chủ, thiết bị thực hành labs
  • Thursday , Date 01/09/2016

    Dịch vụ cho thuê máy chủ, thiết bị thực hành labs

    Sau quá trình thử nghiệm, cung cấp dịch vụ cho thuê máy chủ, thiết bị thực hành lab miễn phí trong thời gian vừa qua, chúng tôi thấy được việc sử dụng kỹ năng thực tế trong công nghệ thông tin là vô cùng quan trọng.

    Details

    zalo