Tiêu chuẩn hãng

HP-UX System and Network Administration I (H3064S)

About Course
This hands-on course is the first of two courses that prepare system administrators to successfully configure, manage, maintain, and administer HP-UX servers in a networked environment. This course focuses on configuring disks, file systems, peripherals, and user accounts, as well as managing and configuring core OS, patches, and application software. Successful completion of HP-UX System and Network
Administration I and II will help prepare students for the HP-UX CSA technical certification exam. The 5-day course is 50 percent lecture and 50 percent hands-on labs using HP servers.
Audience

 • HP-UX 11i system administrators and others who install, configure, and maintain HP-UX servers

Prerequisites

 • UNIX Fundamentals (51434S) or equivalent experience

Course objectives
At the conclusion of this course you should be able to:

 • Install and manage HP-UX software and patches
 • Configure and manage peripheral devices and device files
 • Configure and manage disks using HP Logical Volume Manager (LVM)
 • Configure and manage file systems using HP Journal File System (JFS)
 • Configure HP-UX kernel drivers, subsystems, and tunable parameters
 • Minimize planned and unplanned downtime with DRD
 • Shutdown, boot, reboot Integrity HP-UX servers

Benefits to you

 • Gain the skills required to effectively install, configure, and manage
 • HP-UX systems so users experience smooth running IT operations
 • Unmatched technical expertise and support for HP products and technologies
 • Comprehensive curriculum of job-specific training leading to vendor certification
 • Training you need, when and where you need it with our Remotely Assisted Instructional Learning (RAIL)
 • More than 30 years of Education Consulting
 • Global training with more than 90 training locations worldwide
 • Award winning virtual classrooms and virtual labs for a real hands-on experience
 • Streamlined purchase and management of training with HP Care Pack Services for Education

Next steps

 • HP-UX System and Network Administration II (H3065S)

Course outline

 • Navigating the System Management Homepage (SMH)
 • Navigating the HP-UX File System
 • Managing Disk Devices
 • Managing File Systems
 • Booting PA-RISC Systems
 • Booting Integrity Systems
 • Configuring the HP-UX Kernel
 • Configuring Device Special Files
 • Configuring Hardware
 • Maintaining Logical Volumes and File Systems
 • Managing Swap Space


Nguồn: HP Education Services

KHÓA HỌC LIÊN QUAN
 • THƯ VIỆN HẠ TẦNG CNTT (ITIL V3)
  Tháng 03 26
 • THƯ VIỆN HẠ TẦNG CNTT (ITIL V3)

  ITIL được phát triển bởi CCTA (hiện nay được đổi tên thành OGC) - Một tổ chức độc lập thuộc liên hiệp Anh. Hiện nay ITIL đã được thừa nhận và sử dụng phổ biến trên toàn thế giới như là một chuẩn thực hành (Defacto Standard) trong việc cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin (IT Service), đáp ứng nhu cầu dịch vụ CNTT của tổ chức, doanh nghiệp. Việc triển khai ITSM theo khung ITIL nhằm mục đích giúp doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí đầu tư công nghệ, quản lý chi phí vận hành và cải tiến chất lượng dịch vụ của CNTT. Từ đó, doanh nghiệp dễ dàng nâng cao hiệu quả kinh doanh, đẩy mạnh tính cạnh tranh và nhanh chóng bắt kịp các xu hướng ứng dụng công nghệ của thời đại một cách tối ưu.

  Xem chi tiết

 • Chuyên viên Quản trị hệ thống mạng Cisco (CCNAX 200-125)
  Tháng 03 26
 • Chuyên viên Quản trị hệ thống mạng Cisco (CCNAX 200-125)

  Khóa học CCNAX Routing and Switching có mã môn thi 200-125 CCNA v3.0, thay thế cho mã môn thi 200-120 CCNA v2.0 kết thúc sau ngày 20/08/2016. Nội dung chương trình CCNAX Routing and Switching verion 3.0 sáp nhập 2 khóa Interconnecting Cisco Networking Devices, Part 1 (ICND1) và Interconnecting Cisco Networking Devices, Part 2 (ICND2) thành một khóa học duy nhất

  Xem chi tiết

 • KHUNG ỨNG DỤNG QUẢN TRỊ CNTT
  Tháng 03 26
 • KHUNG ỨNG DỤNG QUẢN TRỊ CNTT

  Khung ứng dụng COBIT® (Control OBjectives for Information and related Technology) được thiết kế để đóng vai trò tích hợp, kết nối tất cả các chuẩn chuyên môn như ITIL, ISO27001, PMBOK (dùng để quản lý dự án), TOGAF,… tạo lên một khung ứng dụng, quản trị CNTT toàn diện, tạo lên mối liên kết chặt chẽ giữa chiến lược phát triển, tổ chức và kinh doanh chung của doanh nghiệp với chiến lược xây dựng, phát triển, tổ chức và vận hành CNTT trong doanh nghiệp

  Xem chi tiết

 • VMware Horizon View: Install, Configure, Manage [V6.0]
  Tháng 04 04
 • VMware Horizon View: Install, Configure, Manage [V6.0]

  Khóa học thực hành VMware Horizon View: Install, Configure, Manage [V6.0] trang bị cho học viên kỹ năng cài đặt, cấu hình và quản trị sản phẩm VMware Horizon View, một thành phần trong bộ sản phẩm VMware Horizon. Sản phẩm VMware Horizon View gồm các thành phần: VMware View Manager, VMware View Composer, và View Security Server. Khóa học dựa trên sản phẩm Horizon View 6

  Xem chi tiết

 • 55180AC: Introduction to Microsoft Project 2016: Getting Started
  Tháng 03 26
 • 55180AC: Introduction to Microsoft Project 2016: Getting Started

  In this Introduction to Microsoft Project 2016: Getting Started class, students will spend time getting comfortable with the Project 2016 user interface, including project views and the ribbon. They will also learn to enter, organize, and link tasks, work with resources, create basic reports, and create projects independently. The course allows time to practice fundamental basic skills essential for efficient use of this program..

  Xem chi tiết