Tiêu chuẩn hãng

Implementing Cisco IP Switched Networks (SWITCH) 2.0

Giới thiệu

Cung cấp các kiến thức và kỹ năng cho việc hoạch định, cấu hình, kiểm tra và triển khai các giải pháp chuyển mạch phức tạp, theo mô hình kiến trúc mạng doanh nghiệp của Cisco. Khóa học đề cập đến các vấn đề về bảo mật cho VLAN, các vấn đề về mạng Wireless LAN cũng như các vấn đề về voice và video trong mạng doanh nghiệp.

Kết thúc khóa học Switch (300 – 115), và Route (300 – 101) trước đó, học tiếp khóa (TSHOOT 300-135) là bạn đã hoàn thành chương trình CCNP RnS (Cisco Certified Network Professional) của Cisco.

Mục tiêu khóa học

Sau khi tham dự khóa học, học viên sẽ có những kiến thức và kỹ năng sau:

 • Phân tích được kiến trúc mạng chuyển mạch của doanh nghiệp.
 • Triển khai được hệ thống các VLAN cho mạng doanh nghiệp.
 • Triển khai và tối ưu hệ thống Spanning – tree trong mạng doanh nghiệp.
 • Thực hiện định tuyến giữa các VLAN.
 • Thiết kế và xây dựng hệ thống mạng theo mô hình 3 lớp.
 • Thực hiện các tính năng bảo mật trên switch cho môi trường mạng chuyển mạch của doanh nghiệp.
 • Tích hợp công nghệ wireless LAN vào môi trường mạng doanh nghiệp.
 • Theo dõi, và giám sát hoạt động của hệ thống mạng
 • Cung cấp các giải pháp về voice và video cho một mạng doanh nghiệp.

Nội dung khóa học

Triển khai giải pháp VLAN, đưa ra thiết kế mạng, và tập hợp các yêu cầu

 • Giới thiệu tài nguyên mạng cần thiết cho việc triển khai một giải pháp trên nền VLAN.
 • Xây dựng kế hoạch cho việc triển khai VLAN.
 • Xây dựng kế hoạch kiểm tra giải pháp VLAN đã triển khai.
 • Cấu hình kết nối switch – switch phục vụ cho giải pháp VLAN.
 • Cấu hình chống loop cho giải pháp VLAN.
 • Cấu hình các cổng Access cho giải pháp VLAN.
 • Kiểm tra giải pháp VLAN đã triển khai sử dụng các lệnh show và debug.

Triển khai giải pháp bảo mật mở rộng cho lớp 2

 • Giới thiệu các tài nguyên mạng cần thiết cho một giải pháp bảo mật.
 • Xây dựng kế hoạch cho việc triển khai giải pháp bảo mật.
 • Xây dựng kế hoạch kiểm tra giải pháp bảo mật đã triển khai.
 • Cấu hình tính năng Port – security.
 • Cấu hình các tính năng bảo mật chung cho switch.
 • Cấu hình private VLAN, VACL và PACL.
 • Kiểm tra giải pháp bảo mật đã triển khai sử dụng các lệnh showvà debug

Triển khai các dịch vụ chuyển mạch lớp 3

 • Giới thiệu các tài nguyên mạng cần thiết cho một giải pháp chuyển mạch lớp 3.
 • Xây dựng kế hoạch cho việc triển khai giải pháp chuyển mạch lớp 3.
 • Xây dựng kế hoạch kiểm tra giải pháp chuyển mạch lớp 3 đã triển khai.
 • Cấu hình các cổng tham gia định tuyến (routing interfaces).
 • Cấu hình bảo mật cho lớp thứ 3.
 • Kiểm tra giải pháp chuyển mạch lớp 3 đã triển khai sử dụng các lệnh show và debug.

Chuẩn bị cơ sở hạ tầng để hỗ trợ các dịch vụ nâng cao

 • Triển khai một giải pháp không dây mở rộng cho lớp thứ 2.
 • Triển khai giải pháp hỗ trợ VoIP.
 • Triển khai giải pháp hỗ trợ video.

Triển khai một hệ thống có độ sẵn sàng cao

 • Giới thiệu các tài nguyên mạng cần thiết cho việc triển khai một hệ thống có độ sẵn sàng cao.
 • Xây dựng kế hoạch cho việc triển khai một hệ thống có độ sẵn sàng cao.
 • Xây dựng kế hoạch kiểm tra hệ thống có độ sẵn sàng cao đã triển khai.
 • Triển khai các giao thức dự phòng trạm đầu tiên (first hop).
 • Triển khai dự phòng module supervisor cho switch.
 • Kiểm tra giải pháp có độ sẵn sàng cao đã triển khai sử dụng các lệnh show và debug.

 

Nguồn: Cisco, và Internet

KHÓA HỌC LIÊN QUAN
 • 10954E: Quản trị hệ thống dịch vụ OFFICE 365 

  Lịch Khai Giảng

  Tháng 03 26
 • 10954E: Quản trị hệ thống dịch vụ OFFICE 365 

  Khóa học cung cấp kiến thức trực quan, dễ hiểu về những gì Office 365 có thể làm. Bài học và thực hành được đóng gói, có thể thực hành trực tuyến qua trình duyệt web/mobile, demo và bài học lý thuyết ngắn gọn, không phải download hoặc cài đặt phần mềm nếu bạn không muốn.

  XEM CHI TIẾT

 • Implementing Cisco IP Switched Networks (SWITCH) 2.0

  Lịch Khai Giảng

  Tháng 03 26
 • Implementing Cisco IP Switched Networks (SWITCH) 2.0

  Cung cấp các kiến thức và kỹ năng cho việc hoạch định, cấu hình, kiểm tra và triển khai các giải pháp chuyển mạch phức tạp, theo mô hình kiến trúc mạng doanh nghiệp của Cisco. Khóa học đề cập đến các vấn đề về bảo mật cho VLAN, các vấn đề về mạng Wireless LAN cũng như các vấn đề về voice và video trong mạng doanh nghiệp

  XEM CHI TIẾT

 • KHUNG ỨNG DỤNG QUẢN TRỊ CNTT

  Lịch Khai Giảng

  Tháng 03 26
 • KHUNG ỨNG DỤNG QUẢN TRỊ CNTT

  Khung ứng dụng COBIT® (Control OBjectives for Information and related Technology) được thiết kế để đóng vai trò tích hợp, kết nối tất cả các chuẩn chuyên môn như ITIL, ISO27001, PMBOK (dùng để quản lý dự án), TOGAF,… tạo lên một khung ứng dụng, quản trị CNTT toàn diện, tạo lên mối liên kết chặt chẽ giữa chiến lược phát triển, tổ chức và kinh doanh chung của doanh nghiệp với chiến lược xây dựng, phát triển, tổ chức và vận hành CNTT trong doanh nghiệp

  XEM CHI TIẾT

 • Oracle Database: Introduction to SQL

  Lịch Khai Giảng

  Tháng 05 16
 • Oracle Database: Introduction to SQL

  The Oracle Database: Introduction to SQL giúp bạn viết các truy vấn con, kết hợp nhiều truy vấn thành một truy vấn duy nhất bằng cách sử dụng các toán tử SET và báo cáo dữ liệu tổng hợp bằng các hàm nhóm. Tìm hiểu điều này và nhiều hơn nữa thông qua các bài tập thực hành.

  XEM CHI TIẾT

  zalo