Tiêu chuẩn hãng

Implementing Cisco IP Switched Networks (SWITCH) 2.0

Giới thiệu

Cung cấp các kiến thức và kỹ năng cho việc hoạch định, cấu hình, kiểm tra và triển khai các giải pháp chuyển mạch phức tạp, theo mô hình kiến trúc mạng doanh nghiệp của Cisco. Khóa học đề cập đến các vấn đề về bảo mật cho VLAN, các vấn đề về mạng Wireless LAN cũng như các vấn đề về voice và video trong mạng doanh nghiệp.

Kết thúc khóa học Switch (300 – 115), và Route (300 – 101) trước đó, học tiếp khóa (TSHOOT 300-135) là bạn đã hoàn thành chương trình CCNP RnS (Cisco Certified Network Professional) của Cisco.

Mục tiêu khóa học

Sau khi tham dự khóa học, học viên sẽ có những kiến thức và kỹ năng sau:

 • Phân tích được kiến trúc mạng chuyển mạch của doanh nghiệp.
 • Triển khai được hệ thống các VLAN cho mạng doanh nghiệp.
 • Triển khai và tối ưu hệ thống Spanning – tree trong mạng doanh nghiệp.
 • Thực hiện định tuyến giữa các VLAN.
 • Thiết kế và xây dựng hệ thống mạng theo mô hình 3 lớp.
 • Thực hiện các tính năng bảo mật trên switch cho môi trường mạng chuyển mạch của doanh nghiệp.
 • Tích hợp công nghệ wireless LAN vào môi trường mạng doanh nghiệp.
 • Theo dõi, và giám sát hoạt động của hệ thống mạng
 • Cung cấp các giải pháp về voice và video cho một mạng doanh nghiệp.

Nội dung khóa học

Triển khai giải pháp VLAN, đưa ra thiết kế mạng, và tập hợp các yêu cầu

 • Giới thiệu tài nguyên mạng cần thiết cho việc triển khai một giải pháp trên nền VLAN.
 • Xây dựng kế hoạch cho việc triển khai VLAN.
 • Xây dựng kế hoạch kiểm tra giải pháp VLAN đã triển khai.
 • Cấu hình kết nối switch – switch phục vụ cho giải pháp VLAN.
 • Cấu hình chống loop cho giải pháp VLAN.
 • Cấu hình các cổng Access cho giải pháp VLAN.
 • Kiểm tra giải pháp VLAN đã triển khai sử dụng các lệnh show và debug.

Triển khai giải pháp bảo mật mở rộng cho lớp 2

 • Giới thiệu các tài nguyên mạng cần thiết cho một giải pháp bảo mật.
 • Xây dựng kế hoạch cho việc triển khai giải pháp bảo mật.
 • Xây dựng kế hoạch kiểm tra giải pháp bảo mật đã triển khai.
 • Cấu hình tính năng Port – security.
 • Cấu hình các tính năng bảo mật chung cho switch.
 • Cấu hình private VLAN, VACL và PACL.
 • Kiểm tra giải pháp bảo mật đã triển khai sử dụng các lệnh showvà debug

Triển khai các dịch vụ chuyển mạch lớp 3

 • Giới thiệu các tài nguyên mạng cần thiết cho một giải pháp chuyển mạch lớp 3.
 • Xây dựng kế hoạch cho việc triển khai giải pháp chuyển mạch lớp 3.
 • Xây dựng kế hoạch kiểm tra giải pháp chuyển mạch lớp 3 đã triển khai.
 • Cấu hình các cổng tham gia định tuyến (routing interfaces).
 • Cấu hình bảo mật cho lớp thứ 3.
 • Kiểm tra giải pháp chuyển mạch lớp 3 đã triển khai sử dụng các lệnh show và debug.

Chuẩn bị cơ sở hạ tầng để hỗ trợ các dịch vụ nâng cao

 • Triển khai một giải pháp không dây mở rộng cho lớp thứ 2.
 • Triển khai giải pháp hỗ trợ VoIP.
 • Triển khai giải pháp hỗ trợ video.

Triển khai một hệ thống có độ sẵn sàng cao

 • Giới thiệu các tài nguyên mạng cần thiết cho việc triển khai một hệ thống có độ sẵn sàng cao.
 • Xây dựng kế hoạch cho việc triển khai một hệ thống có độ sẵn sàng cao.
 • Xây dựng kế hoạch kiểm tra hệ thống có độ sẵn sàng cao đã triển khai.
 • Triển khai các giao thức dự phòng trạm đầu tiên (first hop).
 • Triển khai dự phòng module supervisor cho switch.
 • Kiểm tra giải pháp có độ sẵn sàng cao đã triển khai sử dụng các lệnh show và debug.

 

Nguồn: Cisco, và Internet

KHÓA HỌC LIÊN QUAN
 • KHÓA HỌC LINUX ADMINISTRATION I - LPI 1
  Tháng 03 26
 • KHÓA HỌC LINUX ADMINISTRATION I - LPI 1

  Chương trình được xây dựng bởi Linux Professional Institute (LPI) nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng quản trị chung trên hầu hết các phiên bản khác nhau của Linux. Chương trình này đáp ứng cho các chuyên viên CNTT muốn lấy chứng chỉ quản trị viên hệ thống Linux cấp 1 (LPI Level 1), cung cấp kiến thức căn bản, nhưng quan trọng, trong các lĩnh vực sau: Phần cứng & Kiến trúc hệ thống, Cài đặt & Quản lý Linux, các Lệnh của GNU & UNIX, Hệ thống Tập tin & các Chuẩn theo cấp, Khởi động và Quản lý tiến trình, Quyền truy cập, TCP/IP, DFS, Cấu hình thiết bị, Quản lý dịch vụ Mạng (NTP, Apache, DNS, Samba, OpenSSH, Sendmail), xử lý sự cố, sao lưu-phục hồi dữ liệu. Học viên có đủ kiến thức và kỹ năng để thi lấy chứng chỉ chuyên viên quản trị hệ thống Linux – LPI Level 1 (môn thi LPI 101 & 102)

  Xem chi tiết

 • Troubleshooting and Maintaining Cisco IP Networks (TSHOOT) 2.0
  Tháng 03 26
 • Troubleshooting and Maintaining Cisco IP Networks (TSHOOT) 2.0

  Chương trình TSHOOT cung cấp các kiến thức và kỹ năng cần thiết giúp cho ứng cử viên có thể thao tác chẩn đoán, xử lý sự cố và duy trì hoạt động mạng IP nhanh chóng và hiệu quả nhất. 
  Học viên sau khi hoàn tất khóa học sẽ có khả năng lên kế hoạch và thực hiện các thao tác bảo trì bảo dưỡng thường nhật trên các hệ thống định tuyến và chuyển mạch phức tạp, đồng thời nắm bắt được các quy trình hỗ trợ việc xử lý sự cố và bảo trì hệ thống. 
  Kết thúc khóa học Tshoot (300 – 135), và khóa Switch (300 – 115), cùng với khóa (ROUTE 300-101) đã học từ trước, là bạn đã hoàn thành chương trình CCNP RnS (Cisco Certified Network Professional) của Cisco.

  Xem chi tiết

 • DESGN (Designing for Cisco Internetwork Solutions ) v2.0
  Tháng 03 26
 • DESGN (Designing for Cisco Internetwork Solutions ) v2.0

  Chương trình DESGN (Designing for Cisco Internetwork Solutions ) v2.0 sẽ mang đến cho học viên kiến thức nền tảng bao quát về cách thức thiết kế hệ thống mạng. Chương trình cung cấp cách tiếp cận và kiến thức về công nghệ tổng quan cho thiết kế hệ thống mạng. Bên cạnh đó, chương trình còn đề xuất các giải pháp Cisco trong việc thiết kế và hiện thực hệ thống mạng mở rộng. Một trong các mục tiêu là sử dụng mô hình thiết kế module được sử dụng rộng rãi trong những năm gần đây và được Cisco chuẩn hóa. Mô hình thiết kế hệ thống cho doanh nghiệp ECM tạo điều kiện thuận lợi trong việc thiết kế, lập kế hoạch, hiện thực, vận hành và tối ưu hóa hệ thống bằng cách tập trung vào những module tương ứng và mối liên hệ giữa các module hệ thống. Cung cấp các giải pháp thiết kế mạng đáp ứng các ứng dụng sử dụng rộng rãi ngày nay như thoại, video, lưu trữ....

  Xem chi tiết

 • 10774A: Truy vấn cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server 2012 
  Tháng 03 26
 • 10774A: Truy vấn cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server 2012 

  Khóa học này hướng dẫn cho học viên những kỹ năng, kỹ thuật cần thiết để viết các lệnh truy vấn Transact-SQL mức cơ bản trong Microsoft SQL Server 2012. Khóa học này là nền tảng bắt đầu cho tất cả các môn SQL Server có liên quan sau này, cụ thể là: khóa 10775A: Quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server 2012, và khóa 10777A: Phân tích các dữ liệu thông tin kinh doanh Data Warehouse.

  Xem chi tiết

 • 20412B: Cấu hình nâng cao các dịch vụ Windows Server 2012
  Tháng 03 26
 • 20412B: Cấu hình nâng cao các dịch vụ Windows Server 2012

  Khóa học này cung cấp các kỹ năng và kiến thức cần thiết để thực hiện cấu hình các dịch vụ nâng cao về cơ sở hạ tầng Windows Server 2012 trong môi trường doanh nghiệp hiện nay. Tham gia khóa học này học viên có đủ kiến thức cho kỳ thi 70-412, lấy chứng nhận Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA).

  Xem chi tiết