Tiêu chuẩn hãng

Implementing Cisco IP Switched Networks (SWITCH) 2.0

Giới thiệu

Cung cấp các kiến thức và kỹ năng cho việc hoạch định, cấu hình, kiểm tra và triển khai các giải pháp chuyển mạch phức tạp, theo mô hình kiến trúc mạng doanh nghiệp của Cisco. Khóa học đề cập đến các vấn đề về bảo mật cho VLAN, các vấn đề về mạng Wireless LAN cũng như các vấn đề về voice và video trong mạng doanh nghiệp.

Kết thúc khóa học Switch (300 – 115), và Route (300 – 101) trước đó, học tiếp khóa (TSHOOT 300-135) là bạn đã hoàn thành chương trình CCNP RnS (Cisco Certified Network Professional) của Cisco.

Mục tiêu khóa học

Sau khi tham dự khóa học, học viên sẽ có những kiến thức và kỹ năng sau:

 • Phân tích được kiến trúc mạng chuyển mạch của doanh nghiệp.
 • Triển khai được hệ thống các VLAN cho mạng doanh nghiệp.
 • Triển khai và tối ưu hệ thống Spanning – tree trong mạng doanh nghiệp.
 • Thực hiện định tuyến giữa các VLAN.
 • Thiết kế và xây dựng hệ thống mạng theo mô hình 3 lớp.
 • Thực hiện các tính năng bảo mật trên switch cho môi trường mạng chuyển mạch của doanh nghiệp.
 • Tích hợp công nghệ wireless LAN vào môi trường mạng doanh nghiệp.
 • Theo dõi, và giám sát hoạt động của hệ thống mạng
 • Cung cấp các giải pháp về voice và video cho một mạng doanh nghiệp.

Nội dung khóa học

Triển khai giải pháp VLAN, đưa ra thiết kế mạng, và tập hợp các yêu cầu

 • Giới thiệu tài nguyên mạng cần thiết cho việc triển khai một giải pháp trên nền VLAN.
 • Xây dựng kế hoạch cho việc triển khai VLAN.
 • Xây dựng kế hoạch kiểm tra giải pháp VLAN đã triển khai.
 • Cấu hình kết nối switch – switch phục vụ cho giải pháp VLAN.
 • Cấu hình chống loop cho giải pháp VLAN.
 • Cấu hình các cổng Access cho giải pháp VLAN.
 • Kiểm tra giải pháp VLAN đã triển khai sử dụng các lệnh show và debug.

Triển khai giải pháp bảo mật mở rộng cho lớp 2

 • Giới thiệu các tài nguyên mạng cần thiết cho một giải pháp bảo mật.
 • Xây dựng kế hoạch cho việc triển khai giải pháp bảo mật.
 • Xây dựng kế hoạch kiểm tra giải pháp bảo mật đã triển khai.
 • Cấu hình tính năng Port – security.
 • Cấu hình các tính năng bảo mật chung cho switch.
 • Cấu hình private VLAN, VACL và PACL.
 • Kiểm tra giải pháp bảo mật đã triển khai sử dụng các lệnh showvà debug

Triển khai các dịch vụ chuyển mạch lớp 3

 • Giới thiệu các tài nguyên mạng cần thiết cho một giải pháp chuyển mạch lớp 3.
 • Xây dựng kế hoạch cho việc triển khai giải pháp chuyển mạch lớp 3.
 • Xây dựng kế hoạch kiểm tra giải pháp chuyển mạch lớp 3 đã triển khai.
 • Cấu hình các cổng tham gia định tuyến (routing interfaces).
 • Cấu hình bảo mật cho lớp thứ 3.
 • Kiểm tra giải pháp chuyển mạch lớp 3 đã triển khai sử dụng các lệnh show và debug.

Chuẩn bị cơ sở hạ tầng để hỗ trợ các dịch vụ nâng cao

 • Triển khai một giải pháp không dây mở rộng cho lớp thứ 2.
 • Triển khai giải pháp hỗ trợ VoIP.
 • Triển khai giải pháp hỗ trợ video.

Triển khai một hệ thống có độ sẵn sàng cao

 • Giới thiệu các tài nguyên mạng cần thiết cho việc triển khai một hệ thống có độ sẵn sàng cao.
 • Xây dựng kế hoạch cho việc triển khai một hệ thống có độ sẵn sàng cao.
 • Xây dựng kế hoạch kiểm tra hệ thống có độ sẵn sàng cao đã triển khai.
 • Triển khai các giao thức dự phòng trạm đầu tiên (first hop).
 • Triển khai dự phòng module supervisor cho switch.
 • Kiểm tra giải pháp có độ sẵn sàng cao đã triển khai sử dụng các lệnh show và debug.

 

Nguồn: Cisco, và Internet

KHÓA HỌC LIÊN QUAN
 • Implementing Cisco IP Switched Networks (SWITCH) 2.0

  Lịch Khai Giảng

  Tháng 03 26
 • Implementing Cisco IP Switched Networks (SWITCH) 2.0

  Cung cấp các kiến thức và kỹ năng cho việc hoạch định, cấu hình, kiểm tra và triển khai các giải pháp chuyển mạch phức tạp, theo mô hình kiến trúc mạng doanh nghiệp của Cisco. Khóa học đề cập đến các vấn đề về bảo mật cho VLAN, các vấn đề về mạng Wireless LAN cũng như các vấn đề về voice và video trong mạng doanh nghiệp

  XEM CHI TIẾT

 • THƯ VIỆN HẠ TẦNG CNTT (ITIL V3)

  Lịch Khai Giảng

  Tháng 03 26
 • THƯ VIỆN HẠ TẦNG CNTT (ITIL V3)

  ITIL được phát triển bởi CCTA (hiện nay được đổi tên thành OGC) - Một tổ chức độc lập thuộc liên hiệp Anh. Hiện nay ITIL đã được thừa nhận và sử dụng phổ biến trên toàn thế giới như là một chuẩn thực hành (Defacto Standard) trong việc cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin (IT Service), đáp ứng nhu cầu dịch vụ CNTT của tổ chức, doanh nghiệp. Việc triển khai ITSM theo khung ITIL nhằm mục đích giúp doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí đầu tư công nghệ, quản lý chi phí vận hành và cải tiến chất lượng dịch vụ của CNTT. Từ đó, doanh nghiệp dễ dàng nâng cao hiệu quả kinh doanh, đẩy mạnh tính cạnh tranh và nhanh chóng bắt kịp các xu hướng ứng dụng công nghệ của thời đại một cách tối ưu.

  XEM CHI TIẾT

 • 55034A: Project Server 2013 Inside Out

  Lịch Khai Giảng

  Tháng 03 26
 • 55034A: Project Server 2013 Inside Out

  Khóa học này hướng dẫn học viên làm như thế nào sử dụng được các tính năng công cụ Microsoft Project Server 2013. Thông qua khóa học này học viên cũng biết cách khởi tạo và quản lý dự án và lịch trình, nguồn lực, nhiệm vụ, bảng chấm công với dự án Web App

  XEM CHI TIẾT

 • HP-UX Fundamentals (51434S)

  Lịch Khai Giảng

  Tháng 03 26
 • HP-UX Fundamentals (51434S)

  This course is an extensive introduction to the UNIXM operating system and how to use its many commands and utilities. It also covers the standard UNIX system file editor and basic shell programming. This course is the foundation and prerequisite for most other courses in HP Education’s Tru64 and HP-UX curricula. The 5-day course is 60 percent lecture and 40 percent hands-on labs using HP servers.

  XEM CHI TIẾT

 • 20768A: Phát triển các mô hình dữ liệu SQL

  Lịch Khai Giảng

  Tháng 03 26
 • 20768A: Phát triển các mô hình dữ liệu SQL

  Khóa học dành cho các chuyên gia cơ sở dữ liệu, những người có vai trò phát triển doanh nghiệp thông minh (BI). Khóa học này tập trung vào triển khai cơ sở dữ liệu đa chiều bằng cách sử dụng SQL Server Analysis Services (SSAS), và việc tạo ra bảng mô hình dữ liệu ngữ nghĩa để phân tích với SSAS.

  XEM CHI TIẾT

 • Chuyên viên Quản trị hệ thống mạng Cisco (CCNAX 200-125)

  Lịch Khai Giảng

  Tháng 03 26
 • Chuyên viên Quản trị hệ thống mạng Cisco (CCNAX 200-125)

  Khóa học CCNAX Routing and Switching có mã môn thi 200-125 CCNA v3.0, thay thế cho mã môn thi 200-120 CCNA v2.0 kết thúc sau ngày 20/08/2016. Nội dung chương trình CCNAX Routing and Switching verion 3.0 sáp nhập 2 khóa Interconnecting Cisco Networking Devices, Part 1 (ICND1) và Interconnecting Cisco Networking Devices, Part 2 (ICND2) thành một khóa học duy nhất

  XEM CHI TIẾT

  zalo