Tiêu chuẩn hãng

VMware vSphere: Troubleshooting Workshop [V6.7]

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Khoá đào tạo thực hành, cung cấp kiến thức khắc phục sự cố trong môi trường ảo hoá VMware vSphere® 6.x. Khoá huấn luyện nâng cao kỹ năng và năng lực của bạn trong việc sử dụng giao diện dòng lệnh VMware vSphere® Client ™, VMware vRealize® Log lnsight ™ và các công cụ khác để phân tích và giải quyết các vấn đề lỗi sảy ra. Khoá học sử dụng sản phẩm ESXi 6.7 vCenter Server 6.7

THỜI LƯỢNG: 05 ngày (40 giờ)

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA KHÓA HỌC

 • Các chuyên viên quản trị hệ thống hạ tầng trong doanh nghiệp
 • Các kỹ sư hệ thống tích hợp hạ tầng máy chủ

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

 • Sử dụng vSphere Client, command-line interface, and logs để chẩn đoán và giải quyết các sự cố trong môi trường vSphere
 • Giới thiệu các nguyên tắc và quy trình xử lý sự cố
 • Sử dụng giao diện dòng lệnh VMware vSphere® để chẩn đoán và giải quyết các sự cố trong môi trường vSphere
 • Khắc phục sự cố mạng và khôi phục lại từ những sự cố này
 • Phân tích các tình huống lỗi lưu trữ và giải quyết các vấn đề nan giải
 • Khắc phục vSphere cluster failure và phân tích các nguyên nhân
 • Khắc phục sự cố VMware vSphere® High Availability, và cung cấp các giải pháp.
 • Khắc phục sự cố di chuyển máy ảo (VMware vSphere® vMotion®) và cải thiện việc sử dụng tài (VMware vSphere® Distributed Resource Scheduler™)
 • Khắc phục sự cố VMware vCenter Server®
 • Xác định các sự cố máy chủ VMware ESXi ™, phân tích các tình huống lỗi và sửa chúng

ĐIỀU KIỆN THAM GIA KHÓA HỌC

 • Kiến thức, kỹ năng quản trị hệ thống hạ tầng trên Microsoft Windows hoặc Linux/Unix
 • Khóa học này yêu cầu hoàn thành một trong những điều kiện tiên quyết sau
 • VMware Certified Professional 6.5 – Data Center Virtualization (VCP6.5-DCV)
 • VMware vSphere: Fast Track [V6.5]
 • VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V6.7]

NỘI DUNG KHÓA HỌC

1. Giới thiệu

 • Giới thiệu và khóa học và môi trường thực hành
 • Mục tiêu khóa học

2. Introduction to Troubleshooting

 • Xác định ảnh hưởng của sự cố hệ thống
 • Xác định phạm vi xử lý sự cố
 • Sử dụng một cách tiếp cận có cấu trúc
 • Thảo luận về các nguyên tắc xử lý sự cố
 • Thực hiện theo quy trình xử lý sự cố hợp lý
 • Kiểm tra các ví dụ về xử lý sự cố

3. Troubleshooting Tools

 • Sử dụng các công cụ dòng lệnh để xác định và khắc phục sự cố
 • Sử dụng vSphere CLI
 • Tìm và giải thích các tệp nhật ký quan trọng
 • Sử dụng vRealize Log Insight để tổng hợp nhật ký, tìm kiếm nhật ký hiệu quả và phân tích vấn đề

4. Networking

 • Xác định các triệu chứng của các vấn đề liên quan đến mạng
 • Phân tích và giải quyết các vấn đề về chuyển đổi tiêu chuẩn và chuyển đổi phân tán
 • Phân tích các sự cố kết nối máy ảo và khắc phục chúng
 • Kiểm tra các sự cố kết nối mạng quản lý phổ biến và khôi phục cấu hình
 • Xác định và ngăn ngừa các vấn đề tiềm ẩn

5. Storage

 • Khắc phục sự cố kết nối bộ nhớ (iSCSI, NFS, VMware vSphere® VMFS, VMware vSAN ™ và VMware vSphere® Virtual Volume ™)
 • Phân tích nhật ký liên quan đến lưu trữ
 • Phân tích sự cố phần cứng và kịch bản cấu hình sai phần mềm
 • Xác định các vấn đề liên quan đến đa đường, bao gồm mất thiết bị vĩnh viễn (PDL) và tất cả các đường dẫn xuống (APD)
 • Phân tích các nguyên nhân có thể, phục hồi từ các điều kiện bị lỗi và khôi phục khả năng hiển thị của bộ nhớ

6. vSphere Clusters

 • Xác định và phục hồi từ các vấn đề liên quan đến vSphere HA
 • Phân tích và khắc phục sự cố các loại sự cố vSphere vMotion khác nhau liên quan đến di chuyển máy ảo
 • Thảo luận và phục hồi từ các vấn đề vSphere DRS để đạt được chức năng phù hợp và sử dụng tài nguyên cân bằng
 • Kiểm tra các kịch bản lỗi cụm vSphere và các giải pháp có thể

7. Virtual Machines

 • Phân tích và giải quyết các sự snapshot phổ biến
 • Xác định các nguyên nhân có thể và giải quyết các sự cố bật nguồn máy ảo
 • Khắc phục sự cố trạng thái kết nối máy ảo
 • Giải quyết các sự cố đã thấy trong quá trình cài đặt VMware Tools ™
 • Kiểm tra các kịch bản thất bại và cung cấp giải pháp

8. vCenter Server and ESXi 

 • Mô tả kiến trúc vCenter Server và VMware Platform Services Controller ™ trong vSphere 6.x
 • Xác định và giải quyết các vấn đề xác thực
 • Khắc phục sự cố chứng chỉ và chứng chỉ VMware
 • Phân tích và khắc phục sự cố với dịch vụ Máy chủ vCenter
 • Phân tích và khắc phục sự cố cơ sở dữ liệu Máy chủ vCenter
 • Xác định các vấn đề về tính sẵn sàng cao của VMware vCenter Server®
 • Kiểm tra các tình huống lỗi máy chủ ESXi và vCenter Server và giải quyết các sự cố

Nguồn VMware learning

KHÓA HỌC LIÊN QUAN
 • Course 20740C: Cài đặt lưu trữ và tính toán với Windows Server 2016
  Tháng 04 18
 • Course 20740C: Cài đặt lưu trữ và tính toán với Windows Server 2016

  Khóa học này được thiết kế chủ yếu cho các chuyên gia CNTT đã có trải nghiệm với các phiên bản Windows Server. Nó được thiết kế cho các chuyên gia sẽ chịu trách nhiệm quản lý lưu trữ và tính toán bằng cách sử dụng Windows Server 2016 và những người cần hiểu các kịch bản, yêu cầu về các tùy chọn lưu trữ và tính toán có sẵn áp dụng cho Windows Server 2016

  Xem chi tiết

 • 20764A: Quản lý cơ sở dữ liệu cơ sở hạ tầng SQL 2016
  Tháng 03 26
 • 20764A: Quản lý cơ sở dữ liệu cơ sở hạ tầng SQL 2016

  Khóa học cung cấp cho học viên, những người đang quản lý và duy trì cơ sở dữ liệu SQL Server với các kiến thức và kỹ năng để quản lý một cơ sở hạ tầng cơ sở dữ liệu SQL. Hơn nữa nó sẽ được sử dụng cho những cá nhân phát triển ứng dụng cung cấp nội dung cơ sở dữ liệu SQL Server.

  Xem chi tiết

 • 20331B: Giải pháp cốt lõi của Microsoft SharePoint Server 2013
  Tháng 03 26
 • 20331B: Giải pháp cốt lõi của Microsoft SharePoint Server 2013

  Khóa học này sẽ cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết để cấu hình và quản lý Microsoft SharePoint Server 2013 hiệu quả. Khóa học này sẽ hướng dẫn học viên làm thế nào để tối ưu hóa thời gian, công sức và tài chính khi lập kế hoạch triển khai cấu hình SharePoint Server 2013.

  Xem chi tiết

 • IT HELPDESK
  Tháng 03 26
 • IT HELPDESK

  Với vai trò là cầu nối giữa bộ phận IT và người dùng, IT Helpdesk giữ vị trí khá quan trọng trong doanh nghiệp trong việc đánh giá chất lượng và hiệu quả của các hoạt động trợ giúp của bộ phận IT đối với người dùng. Vì vậy, để đáp ứng yêu cầu và mong đợi của người dùng một cách tốt nhất, khóa đào tạo IT Helpdesk ra đời với mong muốn tăng cường kỹ năng hỗ trợ dịch vụ chuyên nghiệp cho đội ngũ IT Helpdesk hiện đang làm việc tại doanh nghiệp cũng như các công ty cung cấp dịch vụ hỗ trợ CNTT. Khóa học tập trung vào việc phát triển kiến thức và kỹ năng cho đội ngũ IT Helpdesk bao gồm:

  Xem chi tiết