Theo yêu cầu dự án
THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
Họ và tên: (*)
Địa chỉ email: (*)
Tên đơn vị: (*)
Chức vụ: (*)
Di động: (*)
Địa chỉ: (*)
Nội dung khóa học quý vị yêu cầu (Nội dung mô tả sơ bộ yêu cầu tối đa 150 ký tự) (*)
Địa điểm tổ chức: (*)
Số lượng học viên tham gia khóa học: (*)
(Chúng tôi khuyến nghị số lượng học viên tham dự theo lớp từ 15=20 người)
Kinh nghiệm làm việc, kiến thức của học viên tham gia: (*)
Dự kiến ngày khai giảng: (*)
Mã chống spam: AFZKEQ (*)

(*) Thông tin yêu cầu điền đầy đủ

  • Thái Sơn nhận tổ chức các khóa học về CNTT, Kỹ năng mềm theo yêu cầu tại địa điểm khách hàng.
  • Quí khách vui lòng gửi các nội dung yêu cầu tới email: info@thaison.edu.vn