Chứng chỉ CNTT Quốc tế là những chứng chỉ xác nhận về khả năng ứng dụng vận hành, khai thác những thành tựu mới nhất của khoa học công nghệ vào thực tế công việc chuyên môn; tạo "điểm nhấn" quan trọng trong tập hồ sơ đến tay nhà tuyển dụng, đồng thời mở ra cơ hội thăng tiến trên con đường phát triển sự nghiệp tương lai...

Xem chi tiết

Trung tâm khảo thí quốc tế Thái Sơn #site_ID:71999, là Trung tâm khảo thí quốc tế chính thức được Tập đoàn giáo dục Pearson VUE ủy quyền cho Thái Sơn tổ chức các kỳ thi chứng chỉ quốc tế trong lĩnh vực CNTT như các chứng chỉ của Microsoft, HP, IBM, Cisco, VMware, Oracle, Juniper, CheckPoint, và các chứng chỉ trong nhiều lĩnh vực khác...

Xem chi tiết

Trong môi trường kinh tế năng động hiện nay, việc ứng dụng CNTT trong công việc và trong quản lý nhằm tăng năng suất hiệu quả kinh doanh và tạo lợi thế cạnh tranh là một điều tất yếu. Tuy nhiên, việc doanh nghiệp có khai thác được hết những lợi ích mà các ứng dụng CNTT mang lại hay không, không chỉ phụ thuộc vào...

Xem chi tiết