Hệ Thống Chứng Chỉ
Hệ Thống Chứng Chỉ
MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2016 (2 Courses)
MICROSOFT WINDOWS SERVER 2016 (MCSA) (4 Courses)
System Center 2016 (1 Courses)
MICROSOFT SQL SERVER 2016 (2 Courses)
MICROSOFT SHAREPOINT SERVER 2016 (1 Courses)
Microsoft Project 2016 (2 Courses)
MICROSOFT SHAREPOINT SERVER 2013 (2 Courses)
MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2013 (2 Courses)
Microsoft Lync Server 2013 (2 Courses)
MICROSOFT WINDOWS SERVER 2012 (MCSA) (3 Courses)
MICROSOFT OFFICE 365 (1 Courses)
MICROSOFT SQL SERVER 2012 (7 Courses)
MICROSOFT WINDOWS SERVER 2012 (MCSE) (2 Courses)
Project Server 2013  (2 Courses)
Microsoft System Center  (1 Courses)

Giới thiệu hệ thống chứng chỉ MICROSOFT

Kể từ ngày Microsoft triển khai chương trình “Chuyên viên được chứng nhận của Microsoft” (Microsoft Certified Professional Program – MCP),chúng tôi đã giúp được hàng triệu người nhận ra khả năng tiềm ẩn của cùng hàng triệu chứng chỉ đã được trao. Microsoft cấp chứng chỉ trên từng công nghệ và từng mức độ chuyên sâu khác nhau, điều này giúp bạn nhận định được vị trí của mình, từ đó dễ dàng định hướng phát triển trong con đường sự nghiệp cũng như giúp cho nhà tuyển dụng và cấp trên nhận biết,  khả năng và mức độ hiểu biết của bạn trong từng lĩnh vực công nghệ như sau.
Server certification tracks
 • MTA: Technology Associate
 • MCSA: Windows Server 2008
 • MCSA: Windows Server 2012 
 • MCSE: Server Infrastructure 
 • MCSE: Desktop Infrastructure
 • MCSE: Private Cloud
 • MCSE: Messaging
 • MCSE: Communication
 • MCSE: SharePoint
Desktop certification tracks
 • MTA: Technology Associate
 • MCSA: Windows 7
 • MCSA: Windows 8
Applications certification tracks
 • Microsoft Office Specialist (MOS)
 • Microsoft Office Specialist (MOS) Expert
 • Microsoft Office Specialist (MOS) Master
 • Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS)
 • Microsoft Certified Information Technology Professional (MCITP)
Database certification tracks
 • MTA :Technology Associate
 • MCSA: Solutions Associate
 • MCSA: SQL Server 2012
 • MCSE: Solutions Expert
 • MCSE: Data Platform
 • MCSE: Business Intelligence
Developer certification tracks
 • MTA: Technology Associate
 • MTA: Developer
 • MCSD: Solutions Developer
 • MCSD: Windows Store Apps
 • MCSD: Web Applications
 • MCSD: SharePoint Applications
 • MCSD: Application Lifecycle Management

Thông tin chi tiết về hệ thống chứng chỉ mới của Microsoft xem tại đây 

Thái sơn hiện đang cung cấp các khóa học Microsoft SQL Server chất lượng cao, đào tạo kỹ năng quản trị SQL Serverphát triển ứng dụng SQL Server, học viên thực hành trực tiếp trên hệ thống máy chủ IBM, HP với nguồn tài liệu giáo trình & labs theo tiêu chuẩn Microsoft.
Giảng viên giảng dạy Microsoft SQL Server đều có chứng nhận sư phạm Microsoft Certified Trainers (MCTs)
Giới thiệu một số khoá học Microsoft SQL Server 2016, tối ưu hóa định hướng dữ liệu cho doanh nghiệp:

 • Course 10990A: Analyzing Data with SQL Server Reporting Services
 • Course 20768A: Developing SQL Data Models
 • Course 20764A: Administering a SQL Database Infrastructure
 • Course 10987A: Performance Tuning and Optimizing SQL Databases
 • Course 20762A: Developing SQL Databases
 • Course 20765A: Provisioning SQL Databases
 • Course 20761A: Querying Data with Transact-SQL

Với đội ngũ giáo viên có kinh nghiệm triển khai thực tế, Thái Sơn tự tin rằng tất cả các học viên sau đào tạo, các bạn sẽ sử dụng thành thạo, khai thác hiệu quả trên SQL Server ...
Thông tin chi tiêt về khóa học, báo giá vui lòng liên hệ: email: info@thaison.edu.vn | hotline: 090 4800 195

PHÒNG KINH DOANH
 • Tư vấn thi chứng chỉ Quốc tế
  [T] 024 3556 3939 
  [M] 094 632 6868 
 • Khối khách hàng doanh nghiệp
  [T] 024 3556 3939 
  [M] 090 4800 195 
 • Hỗ trợ online
 • Thuê Phòng học, Hội thảo
  [T] 024 3556 3939 
  [M] 094 632 6868 
 • Tư vấn thông tin khóa học
  [T] 024 3556 3939 
  [M] 094 632 6868 
 • Đối tác