Hệ Thống Chứng Chỉ
Hệ Thống Chứng Chỉ
MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2016 (2 Courses)
MICROSOFT WINDOWS SERVER 2016 (MCSA) (4 Courses)
System Center 2016 (1 Courses)
MICROSOFT SQL SERVER 2016 (2 Courses)
MICROSOFT SHAREPOINT SERVER 2016 (1 Courses)
Microsoft Project 2016 (2 Courses)
MICROSOFT SHAREPOINT SERVER 2013 (2 Courses)
MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2013 (2 Courses)
Microsoft Lync Server 2013 (2 Courses)
MICROSOFT WINDOWS SERVER 2012 (MCSA) (3 Courses)
MICROSOFT OFFICE 365 (1 Courses)
MICROSOFT SQL SERVER 2012 (7 Courses)
MICROSOFT WINDOWS SERVER 2012 (MCSE) (2 Courses)
Project Server 2013  (2 Courses)
Microsoft System Center  (1 Courses)

20336B: Giải pháp căn bản của Microsoft Lync Server 2013 Giới thiệu khóa học
Khóa học này hướng dẫn học viên làm thế nào để lập kế hoạch, thiết kế, triển khai, cấu hình và quản lý một Microsoft Lync Server 2013 solution.The nhiên nhấn mạnh Lync Server 2013 Doanh nghiệp thống nhất các tính năng truyền thông CNTT đặc biệt chú trọng cùng tồn tại với và di chuyển từ dịch vụ truyền thông di sản. Các phòng thí nghiệm trong khóa học này tạo ra một giải pháp bao gồm IM và Presence, Hội nghị truyền hình, và trò chuyện liên tục.

Điều kiện tham dự khóa học
Trước khi tham dự khóa học này, học viên cần phải có:

 • Kinh nghiệm quản lý phần mềm trong một máy chủ Windows 2008 R2 doanh nghiệp hoặc Windows Server 2012 môi trường
 • Kinh nghiệm quản lý một ứng dụng từ xa bằng Windows PowerShell 3.0
 • Quen với việc quản lý và cấu hình cơ sở dữ liệu
 • Giới thiệu về Active Directory Domain Services

Ai nên tham dự khóa học
Khóa học này dành cho chuyên gia tư vấn CNTT và các chuyên gia tư vấn viễn thông người thiết kế, kế hoạch, triển khai và duy trì các giải pháp truyền thông hợp nhất (UC). Các ứng cử viên sẽ có thể dịch các yêu cầu kinh doanh vào kỹ thuật kiến trúc và thiết kế một giải pháp UC.

Lợi ích khóa học
Sau khi hoàn thành khóa học này, học viên sẽ có thể:

 • Mô tả các máy chủ tổng thể và khách hàng Lync Server 2013 kiến ​​trúc.
 • Mô tả Lync 2013 tính năng và kịch bản sử dụng.
 • Mô tả quá trình triển khai Lync Server.
 • Mô tả các thành phần của một thiết kế Lync Server 2013.
 • Lập kế hoạch cho các giải pháp Microsoft Lync Khung năm 2013.
 • Yêu cầu cơ sở hạ tầng kế hoạch cho Lync Server 2013.
 • Sử dụng công cụ Lync Server 2013 Kế hoạch.
 • Sử dụng Topology Builder.
 • Lập kế hoạch cho trang web Topology.
 • Thiết kế một trang web Topology.
 • Kế hoạch cơ sở hạ tầng máy chủ.
 • Tài liệu thiết kế sử dụng Microsoft Office.
 • Sử dụng Lync Server 2013 giao diện quản lý.
 • Vai trò cấu hình dựa trên Access Control.
 • Chuẩn bị cho việc triển khai cho khách hàng.
 • Triển khai và quản lý khách hàng.
 • Chuẩn bị cho việc triển khai thiết bị.
 • Triển khai và quản lý Internet Protocol (IP) điện thoại.
 • Mô tả hội nghị trong Lync Server 2013.
 • Mô tả hội nghị truyền dial-in trong Lync Server 2013.
 • Quản lý và điều hành hội nghị truyền dial-in trong Lync Server 2013.
 • Mô tả khả năng hội nghị của Lync Server 2013.
 • Thiết kế âm thanh và video cho hội nghị web.
 • Lập kế hoạch cho tin nhắn tức thời và Liên đoàn hiện diện.
 • Dịch vụ thiết kế Edge.
 • Mô tả các tính năng và khái niệm cho trò chuyện liên tục trong Lync Server 2013.
 • Thiết kế Lync Server 2013 bao gồm trò chuyện liên tục.
 • Triển khai và cấu hình liên tục trò chuyện trong Lync Server 2013.
 • Mô tả các dịch vụ lưu trữ.
 • Mô tả các dịch vụ giám sát.
 • Cấu hình các dịch vụ lưu trữ và giám sát.
 • Mô tả và sử dụng các công cụ xử lý sự cố Lync Server 2013.
 • Mô tả các nhiệm vụ bảo trì hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng và yêu cầu.
 • Mô tả các phương pháp xử lý sự cố cơ bản cho Lync Server 2013 vấn đề này.
 • Sử dụng lệnh SIP và phân tích các bản ghi SIP.
 • Mô tả tính sẵn sàng cao trong Lync Server 2013.
 • Cấu hình các tính năng sẵn sàng cao trong Lync Server 2013.
 • Có kế hoạch để cân bằng tải trong Lync Server 2013.
 • Tải trọng thiết kế cân bằng trong Lync Server 2013.
 • Mô tả các tùy chọn sẵn sàng cao trong Lync Server 2013.
 • Mô tả các công cụ để sao lưu và khôi phục Lync Server 2013 dữ liệu.
 • Sao lưu và khôi phục dữ liệu Lync Server 2013 rất quan trọng.
 • Xuất nhập khẩu quan trọng dữ liệu Lync Server 2013.
 • Mô tả việc thiết kế cho các kịch bản trang web chi nhánh.
 • Mô tả quá trình di cư.
 • Mô tả di cư và chung sống topo.
 • Lập kế hoạch cho khách hàng và di chuyển thiết bị.
 • Thiết kế một chiến lược triển khai phần mềm cho Lync 2013.

Nội dung khóa học

 • Module 1: Kiến trúc và Thiết kế Phương pháp tiếp cận cho Microsoft Lync Server 2013
 • Module 2: Thiết kế một cấu trúc liên kết Lync Server 2013
 • Module 3: Cấu hình người sử dụng và quyền trong Microsoft Lync Server 2013
 • Module 4: Khách hàng và thiết bị triển khai và quản lý
 • Module 5: Hội nghị truyền hình trong Lync Server 2013
 • Module 6: Thiết kế và triển khai bên ngoài truy cập
 • Module 7: Triển khai Microsoft Lync Server 2013 Trò chuyện liên tục
 • Module 8: Giám sát và lưu trữ
 • Module 9: Quản lý và bảo trì của Lync Server 2013
 • Module 10: Sẵn sàng cao trong Lync Server 2013
 • Module 11: phục hồi thảm họa trong Lync Server 2013
 • Module 12: Lập kế hoạch một di dân để Lync Server 2013

 

Nguồn: Microsoft Learning

PHÒNG KINH DOANH
 • Tư vấn thi chứng chỉ Quốc tế
  [T] 024 3556 3939 
  [M] 094 632 6868 
 • Khối khách hàng doanh nghiệp
  [T] 024 3556 3939 
  [M] 090 4800 195 
 • Hỗ trợ online
 • Thuê Phòng học, Hội thảo
  [T] 024 3556 3939 
  [M] 094 632 6868 
 • Tư vấn thông tin khóa học
  [T] 024 3556 3939 
  [M] 094 632 6868 
 • Đối tác