Hệ Thống Chứng Chỉ
Hệ Thống Chứng Chỉ
MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2016 (2 Courses)
MICROSOFT WINDOWS SERVER 2016 (MCSA) (4 Courses)
System Center 2016 (1 Courses)
MICROSOFT SQL SERVER 2016 (2 Courses)
MICROSOFT SHAREPOINT SERVER 2016 (1 Courses)
Microsoft Project 2016 (2 Courses)
MICROSOFT SHAREPOINT SERVER 2013 (2 Courses)
MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2013 (2 Courses)
Microsoft Lync Server 2013 (2 Courses)
MICROSOFT WINDOWS SERVER 2012 (MCSA) (3 Courses)
MICROSOFT OFFICE 365 (1 Courses)
MICROSOFT SQL SERVER 2012 (7 Courses)
MICROSOFT WINDOWS SERVER 2012 (MCSE) (2 Courses)
Project Server 2013  (2 Courses)
Microsoft System Center  (1 Courses)

Khóa học 20410B: Cài đặt và cấu hình Windows Server 2012

 

Giới thiệu khóa học

Khóa học này cung cấp cho học viên các kỹ năng, kiến ​​thức cần thiết để thực hiện cài đặt, và cấu hình máy chủ Windows Server 2012 trong môi trường doanh nghiệp. Với các mục tiêu cài đặt Windows Server 2012, cấu hình quản lý các dịch vụ, thiết lập kết nối mạng, phân quyền sử dụng và thực hiện ảo hóa Hyper-V Server 2012.

Ai nên tham dự khóa học

 • Khóa học này dành cho các chuyên gia trong lĩnh vực Công nghệ thông tin
 • Chuyên gia hệ thống cần có kiến thức, kỹ năng để thực hiện quản trị máy chủ Windows Server 2012.
 • Những người quan tâm đến việc thi môn 70-410, để lấy chứng chỉ MCTS: Cài đặt và cấu hình Windows Server 2012.

Lợi ích khi tham gia khoá học                 

Sau khi hoàn thành khóa học này, học viên có thể:

 • Cài đặt và cấu hình Windows Server 2012.
 • Mô tả chức năng hoạt động AD DS.
 • Quản lý các đối tượng trong Active Directory.
 • Tự động hóa việc quản lý Active Directory.
 • Thực hiện cấu hình mạng theo chuẩn IPv4.
 • Thực hiện cấu hình cấp phát địa chỉ mạng (DHCP).
 • Thực hiện cấu hình hệ thống tên miền (DNS).
 • Thực hiện cấu hình mạng theo chuẩn IPv6.
 • Thực hiện lưu trữ dữ liệu trên đĩa cứng máy chủ cục bộ.
 • Chia sẻ tập tin và máy in mạng.
 • Thực hiện phần quyền theo chính sách nhóm.
 • Đối tượng sử dụng Group Policy (GPO) an toàn cho máy chủ Windows Server 2012
 • Thực hiện ảo hóa máy chủ Hyper-V.

Điều kiện tham dự khóa học

 • Nắm vững kiến thực về mạng căn bản.
 • Kinh nghiệm sử dụng hệ điều hành Windows 7 hoặc Windows 8.
 • Hiểu biết căn bản về Active Directory Domain Services (AD DS)
 • Đã có kinh nghiệm quản trị Windows Server phiên bản 2003.

Thời lượng: 05 Ngày.

Môi trường học tập

 • Tài liệu điện tử ekits theo tiêu chuẩn của Microsoft Official Curriculum (MOC)
 • Chứng nhận hoàn thành khóa học Microsoft cấp sau khóa học.
 • Thực hành lab mô phỏng trên trên hệ thống máy chủ IBM, HP với cấu hình cao.
 • Giảng viên là chuyên gia có kiến thức sư phạm và kinh nghiệm thực tế triển khai về công nghệ Microsoft.

Nội dung khóa học

 • Module 1: Cài đặt và quản lý Windows Server 2012
 • Module 2: Cài đặt dịch vụ Active Directory Domain Services
 • Module 3: Thực hiên quản trị dịch vụ Active Directory Domain Services
 • Module 4: Thực hiện quản trị đăng nhập Directory Domain Services
 • Module 5: Triển khai IPv4
 • Module 6: Thực hiện cấu hình máy chủ cấp phát địa chỉ DHCP
 • Module 7: Thực hiện cấu hình dịch vụ phần giải tên miền DNS
 • Module 8: Triển khai IPv6
 • Module 9: Thực hiện lưu trữ trên đĩa cứng tại máy chủ cục bộ
 • Module 10: Thực hiện cài đặt chia sẻ dữ liệu và máy in mạng
 • Module 11: Thực hiện phân quyền truy cập theo chính sách nhóm.
 • Module 12: Triển khai Group Policy Objects, bảo mật máy chủ Windows  
 • Module 13: Thực hiện ảo hóa máy chủ Hyper-V

 

Nguồn: http://www.microsoft.com/learning

 

Demo Labs: Using Windows PowerShell to Manage Servers 

PHÒNG KINH DOANH
 • Tư vấn thi chứng chỉ Quốc tế
  [T] 024 3556 3939 
  [M] 094 632 6868 
 • Khối khách hàng doanh nghiệp
  [T] 024 3556 3939 
  [M] 090 4800 195 
 • Hỗ trợ online
 • Thuê Phòng học, Hội thảo
  [T] 024 3556 3939 
  [M] 094 632 6868 
 • Tư vấn thông tin khóa học
  [T] 024 3556 3939 
  [M] 094 632 6868 
 • Đối tác