Hệ Thống Chứng Chỉ
Hệ Thống Chứng Chỉ
MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2016 (2 Courses)
MICROSOFT OFFICE 365 (1 Courses)
Microsoft System Center  (1 Courses)
MICROSOFT SQL SERVER 2016 (2 Courses)
MICROSOFT SHAREPOINT SERVER 2016 (1 Courses)
Microsoft Project 2016 (2 Courses)
MICROSOFT SHAREPOINT SERVER 2013 (2 Courses)
MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2013 (2 Courses)
Microsoft Lync Server 2013 (2 Courses)
MICROSOFT WINDOWS SERVER 2012 (MCSA) (3 Courses)
Project Server 2013  (2 Courses)
MICROSOFT WINDOWS SERVER 2012 (MCSE) (2 Courses)
MICROSOFT SQL SERVER 2012 (7 Courses)

20764A: Quản lý cơ sở dữ liệu cơ sở hạ tầng SQL 2016


Giới thiệu
Khóa học có thời lượng 40 giờ, với giảng viên trực tiếp hướng dẫn trên lớp sẽ cung cấp cho học viên, những người quản lý và duy trì cơ sở dữ liệu SQL Server với các kiến thức và kỹ năng để quản lý một cơ sở hạ tầng cơ sở dữ liệu SQL. Hơn nữa nó sẽ được sử dụng cho những cá nhân phát triển ứng dụng cung cấp nội dung cơ sở dữ liệu SQL Server.
Đối tượng tham dự

 • Các đối tượng chính cho khóa học này là các cá nhân là người quản lý và duy trì cơ sở dữ liệu SQL Server. Những nhà quản trị cơ sở dữ liệu với bảo trì là nhiệm vụ chính, hoặc làm việc trong môi trường cơ sở dữ liệu đóng vai trò quan trọng.
 • Các đối tượng còn lại của khóa học này là những nhà phát triển ứng dụng cung cấp nội dung từ cơ sở dữ liệu SQL Server.

Mục tiêu khóa học
Sau khi hoàn thành khóa học này, học viên sẽ có thể:

 • Xác thực và ủy quyền cho người dùng
 • Gán vai trò máy chủ và cơ sở dữ liệu
 • Ủy quyền cho người dùng để truy cập tài nguyên
 • bảo mật dữ liệu với mã hóa và kiểm tra
 • Mô tả mô hình phục hồi và chiến lược sao lưu
 • Sao lưu cơ sở dữ liệu SQL Server
 • Khôi phục máy chủ cơ sở dữ liệu SQL
 • Tự động hóa quản lý cơ sở dữ liệu
 • Cấu hình bảo mật cho SQL Server agent
 • Quản lý các cảnh báo và thông báo
 • Quản lý SQL Server sử dụng PowerShell
 • Dò lượt truy cập vào SQL Server
 • Giám sát một cơ sở hạ tầng SQL Server
 • Khắc phục sự cố cơ sở hạ tầng SQL Server
 • Nhập và xuất dữ liệu

Điều kiện tham gia
Ngoài kinh nghiệm chuyên môn, những học viên tham dự khóa đào tạo này đã cần phải có kiến thức kỹ thuật sau đây:

 • Có kiến thức cơ bản của hệ điều hành Microsoft Windows và các chức năng cơ bản của nó.
 • Có kiến thức sử dụng Transact-SQL.
 • Có kiến thức sử dụng các cơ sở dữ liệu liên quan
 • Một số kinh nghiệm với thiết kế cơ sở dữ liệu.

Nội dung
Module 1: Chứng thực và ủy quyền người dùng
Module 2: Gán Server và vai trò cơ sở dữ liệu
Module 3: Ủy quyền cho người dùng để truy cập tài nguyên
Module 4: bảo mật dữ liệu với mã hóa và kiểm tra
Module 5: Các mô hình phục hồi SQL Server
Module 6: Lưu trữ cơ sở dữ liệu SQL Server
Module 7: Khôi phục cơ sở dữ liệu SQL Server
Module 8: Tự động hóa Server Management SQL
Module 9: Cấu hình bảo mật cho SQL Server Agent
Module 10: Giám sát SQL Server với Cảnh báo và Thông báo
Module 11: Giới thiệu về Quản trị SQL Server bằng cách sử dụng PowerShell
Module 12: Theo dõi lượt truy cập vào SQL Server
Module 13: Giám sát SQL Server
Module 14: Xử lý lỗi SQL Server
Module 15: Nhập và xuất dữ liệu


Nguồn: Microsoft learning

KHOÁ HỌC LIÊN QUAN

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
Họ và tên: (*)
Địa chỉ email: (*)
Điện thoại:
(*)
Địa chỉ: (*)
Số lượng đăng ký :     Tổng thanh toán: 0 VNĐ (*)
Hình thức thanh toán: (*)

Thông tin thanh toán chuyển khoản:
Tên tài khoản: Công ty Cổ phần phát triển Nguồn nhân lực Thái Sơn
Số tài khoản: 140 2196 8469 010
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam, chi nhánh Láng hạ, Hà Nội

Mã chống spam Z1U
(*) Thông tin yêu cầu điền đầy đủ
PHÒNG KINH DOANH
 • Tư vấn thi chứng chỉ Quốc tế
  [T] 024-3556-3939 
  [M] 0904-570-149 
 • Khối khách hàng doanh nghiệp
  [T] 024-3556-3939 
  [M] 090-480-0195 
 • Hỗ trợ online
 • Thuê Phòng học, Hội thảo
  [T] 024-3556-3939 
  [M] 094-632-6868 
 • Tư vấn thông tin khóa học
  [T] 024-3556-3939 
  [M] 090-4800-195 
 • Đối tác