TIN TỨC

Điều khoản đăng kí cho học viên

 • Thứ năm , Ngày 15/05/2014
 • Chào mừng bạn đã đến với Trung tâm Thái sơn, đề nghị bạn đọc kỹ các điều khoản và qui định của chúng tôi trước khi bắt đầu.

  I. Quy định về quản lý học tập
  1. Mục tiêu
    - Bảo đảm chất lượng học tập các chương trình ngắn hạn tại Trung tâm Thái sơn.
  2. Trách nhiệm của học viên
    - Đăng ký học và nộp đầy đủ học phí theo thông báo tuyển sinh của Trung tâm Thái sơn.
    - Chấp hành các quy định của Trung tâm về thời gian học tập, văn hóa ứng xử.
    - Phản ánh những thắc mắc, phàn nàn về trung tâm Thái sơn đúng người có thẩm quyền (cán bộ quản lý lớp hoặc lãnh đạo Trung tâm Thái sơn).
  3. Quyền lợi và quyền hạn của học viên
    - Được cung cấp các dịch vụ đào tạo, dịch vụ phục vụ học tập theo đúng với cam kết của Trung tâm Thái sơn. Được cung cấp những thông tin kịp thời về lớp/khóa học trên các phương tiện thông tin của Trung tâm Thái sơn. Được hướng dẫn, tư vấn những vấn đề liên quan đến học tập tại Trung tâm Thái sơn.
    - Phản ánh kịp thời và đề nghị giải quyết những vướng mắc, phàn nàn về giảng dạy, học tập với Trung tâm Thái sơn. Được quyền nhận xét, đánh giá về hoạt động đào tạo của Trung tâm Thái sơn theo mẫu hoặc thông qua lãnh đạo Trung tâm Thái sơn.
    - Được quyền lấy hóa đơn thu tiền (nếu cần).
    - Được quyền bảo lưu học, chuyền lớp theo quy định của Trung tâm Thái sơn.
  4. Quy định về thời gian học tập
    - Thời gian học: Đảm bảo theo học đúng lộ trình của khóa học. Trường hợp nghỉ đột xuất phải báo trước với quản lý lớp học.
  II. Quy định về bảo lưu học phí, chuyển lớp
  1. Điều kiện, thời hạn bảo lưu, chuyển lớp
    - Có lý do hợp lý
    - Chỉ được thực hiện 01 lần.
    - Thời hạn tối đa là 06 tháng kể từ ngày bảo lưu, xin chuyển lớp.
  2. Quy trình cho bảo lưu
    - Học viên trình bày rõ lý do xin bảo lưu học tập cho cán bộ quản lý lớp. Lý do phải hợp lý, khách quan.
  3. Quy trình tiếp nhận học viên bảo lưu, chuyển lớp
     - Trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày trung tâm Thái sơn đồng ý cho bảo lưu, học viên có nhu cầu trở lại học tập mang theo xác nhận bảo lưu học phí đến trung tâm Thái sơn để đăng ký học tiếp.
  III. Quy định về việc cấp giấy xác nhận hoàn thành khóa học
     - Học viên được cấp giấy xác nhận hoàn thành các chương trình đào tạo ngắn hạn tại Trung tâm Thái sơn sau khi tham gia trên 80% thời lượng khóa học và hoàn thành bài kiểm tra cuối  khóa học.

  Bài viết liên quan
   zalo