Tiêu chuẩn hãng

Microsoft 365 Administrator

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC
Trong khóa này, sẽ hướng dẫn bạn biết cách lập kế hoạch cấu hình đối tượng thuê Office 365 bao gồm tích hợp với danh tính người dùng hiện có; lập kế hoạch, cấu hình và quản lý các dịch vụ cốt lõi; Bảo mật và tuân thủ; và báo cáo về các số liệu chính.
Khóa học này dựa trên các tính năng có sẵn trong giấy phép Office 365 E3 với những tính năng cốt lõi chỉ có trong Office 365 và Microsoft 365.
THỜI LƯỢNG: 05 ngày (40 giờ)
ĐỐI TƯỢNG THAM GIA KHÓA HỌC
Khóa học này dành cho các chuyên gia CNTT chịu trách nhiệm lập kế hoạch, đặt cấu hình và quản lý môi trường Office 365. Áp dụng cho Quản trị hệ thống trong các tổ chức triển khai và quản lý Microsoft 365.
Khi hoàn thành khóa học học viên sẽ có thể:

 • Lập kế hoạch và cung cấp Office 365
 • Quản lý người dùng và nhóm trong Office 365
 • Triển khai và cấu hình các công cụ và ứng dụng cho Office 365
 • Lập kế hoạch và quản lý Exchange Online
 • Lập kế hoạch và quản lý SharePoint trực tuyến
 • Lập kế hoạch và quản lý nhóm Microsoft
 • Lập kế hoạch và quản lý các dịch vụ Office 365 khác
 • Triển khai Bảo mật và Tuân thủ trong Office 365
 • Báo cáo, giám sát và khắc phục sự cố Office 365

ĐIỀU KIỆN THAM GIA KHÓA HỌC

 • Những học viên tham dự khóa học này có hiểu biết về một số công nghệ tại chỗ (on-premises) như Hệ thống tên miền (DNS) và Dịch vụ miền Active Directory (AD DS
 • Học viên có hiểu biết khái niệm căn bản về Microsoft Exchange Server, Microsoft Teams và Microsoft SharePoint là một lợi thế.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

 • Module 1: Planning and Provisioning Office 365
 • Module 2: Managing Users and Groups in Office 365
 • Module 3: Deploying and Configuring Tools and Applications for Office 365
 • Module 4: Planning and Managing Exchange Online
 • Module 5: Planning and Managing SharePoint Online
 • Module 6: Planning and Managing Microsoft Teams
 • Module 7: Planning and Managing Other Office 365 Services
 • Module 8: Security and Compliance in Office 365
 • Module 9: Reporting, Monitoring and Troubleshooting Office 365

Nguồn: Microsoft Learning

KHÓA HỌC LIÊN QUAN
 • Course 20486D: Developing ASP.NET Core MVC Web Applications

  Lịch Khai Giảng

  Tháng 03 15
 • Course 20486D: Developing ASP.NET Core MVC Web Applications

  Khóa học này dành cho các nhà phát triển web chuyên nghiệp sử dụng Microsoft Visual Studio trong môi trường phát triển dựa trên cá nhân hoặc theo nhóm, quy mô nhỏ đến lớn, cách phát triển các ứng dụng ASP.NET Core MVC

  XEM CHI TIẾT

 • 10774A: Truy vấn cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server 2012 

  Lịch Khai Giảng

  Tháng 03 26
 • 10774A: Truy vấn cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server 2012 

  Khóa học này hướng dẫn cho học viên những kỹ năng, kỹ thuật cần thiết để viết các lệnh truy vấn Transact-SQL mức cơ bản trong Microsoft SQL Server 2012. Khóa học này là nền tảng bắt đầu cho tất cả các môn SQL Server có liên quan sau này, cụ thể là: khóa 10775A: Quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server 2012, và khóa 10777A: Phân tích các dữ liệu thông tin kinh doanh Data Warehouse.

  XEM CHI TIẾT

 • 55034A: Project Server 2013 Inside Out

  Lịch Khai Giảng

  Tháng 03 26
 • 55034A: Project Server 2013 Inside Out

  Khóa học này hướng dẫn học viên làm như thế nào sử dụng được các tính năng công cụ Microsoft Project Server 2013. Thông qua khóa học này học viên cũng biết cách khởi tạo và quản lý dự án và lịch trình, nguồn lực, nhiệm vụ, bảng chấm công với dự án Web App

  XEM CHI TIẾT

 • Oracle Database 11g: Administration Workshop II

  Lịch Khai Giảng

  Tháng 03 26
 • Oracle Database 11g: Administration Workshop II

  In this course, the concepts and architecture that support backup and recovery, along with the steps of how to carry it out in various ways and situations, are covered in detail. This includes how to define and test your own backup and recovery scenarios. Also, the students learn to manage memory effectively and to perform some performance evaluation and tuning tasks, including using some of the advisors. All types of flashback technologies, scheduling jobs inside and outside of the database, and controlling system resource usage are covered. Topics are reinforced with hands-on practices.

  XEM CHI TIẾT

 • 10954E: Quản trị hệ thống dịch vụ OFFICE 365 

  Lịch Khai Giảng

  Tháng 03 26
 • 10954E: Quản trị hệ thống dịch vụ OFFICE 365 

  Khóa học cung cấp kiến thức trực quan, dễ hiểu về những gì Office 365 có thể làm. Bài học và thực hành được đóng gói, có thể thực hành trực tuyến qua trình duyệt web/mobile, demo và bài học lý thuyết ngắn gọn, không phải download hoặc cài đặt phần mềm nếu bạn không muốn.

  XEM CHI TIẾT

  zalo