Tiêu chuẩn hãng

Oracle Database 11g: Administration Workshop I

COURSE DESCRIPTION:
This course is designed to give students a firm foundation in basic administration of Oracle Database 11g. In this class, students learn how to install and maintain Oracle Database 11g. Students gain a conceptual understanding of the Oracle database architecture and how its components work and interact with one another. Students learn how to create an operational database and properly manage the various structures in an effective and efficient manner including performance monitoring, database security, user management, and backup/recovery techniques. The lesson topics are reinforced with structured hands-on practices.

WHO SHOULD ATTEND:
This course is for Database Administrators, Support Engineers, Developers, Technical Administrators, and Database Designers.

COURSE LENGTH: 40 hours

BENEFITS OF ATTENDANCE:
Upon completion of this course, students will be able to:

 • Describe Oracle Database Architecture
 • Install and configure Oracle Database 11g
 • Configure Oracle Net services
 • Manage the database storage structures
 • Create and administer user accounts
 • Perform basic backup and recovery of a database
 • Manage users and schemas
 • Manage data and concurrency
 • Monitor and administer undo data
 • Backup and recover a database
 • Monitor performance
 • Use the database diagnostic monitor
 • PREREQUISITES:
 • Students must have working knowledge of SQL. It is also recommended that students have taken Oracle Database 11g: Introduction to SQL.

COURSE OUTLINE:

EXPLORING THE ORACLE DATABASE ARCHITECTURE

 • Oracle Database Architecture Overview
 • Interacting with an Oracle Database
 • Process Architecture
 • Database Storage Architecture
 • Logical and Physical Database Structures
 • Tablespaces and Data Files
 • SYSTEM and SYSAUX Tablespaces
 • Segments, Extents, and Blocks

PREPARING THE DATABASE ENVIRONMENT

 • Tasks of an Oracle Database Administrator
 • Tools Used to Administer an Oracle Database
 • Installation: System Requirements
 • Optimal Flexible Architecture (OFA)
 • Setting Environment Variables
 • Oracle Universal Installer (OUI)
 • Database Configuration Options
 • Advanced Installation Options

CREATING AN ORACLE DATABASE

 • Planning the Database
 • Configuring the Listener
 • Using the DBCA to Create a Database
 • Password Management
 • Creating a Database Design Template
 • Using the DBCA to Delete a Database
 • Using DBCA For Additional Tasks

MANAGING THE ORACLE INSTANCE

 • Management Framework
 • Oracle Enterprise Manager
 • Initialization Parameter
 • Database Startup and Shutdown
 • Shutdown Modes
 • Viewing the Alert History
 • Using Trace Files
 • Data Dictionary: Overview

CONFIGURING THE ORACLE NETWORK ENVIRONMENT

 • Oracle Net Services & Listener
 • Establishing Net Connections
 • Tools for Configuring and Managing the Oracle Network
 • Net Services Administration Pages
 • Naming Methods
 • Directory Naming
 • SGA and PGA
 • When Not to Use a Shared Server

MANAGING DATABASE STORAGE STRUCTURES

 • Storage Structures
 • How Table Data Is Stored
 • Anatomy of a Database Block
 • Space Management in Tablespaces
 • Tablespaces in the Preconfigured Database
 • Actions with Tablespaces
 • Oracle Managed Files (OMF)
 • ASM: Concepts

ADMINISTERING USER SECURITY

 • Database User Accounts
 • Predefined Accounts: SYS and SYSTEM
 • Administrator Authentication
 • Benefits of Roles
 • Predefined Roles
 • Implementing Password Security Features
 • Assigning Quota to Users

MANAGING SCHEMA OBJECTS

 • What Is a Schema?
 • Accessing Schema Objects
 • Specifying Data Types in Tables
 • Creating and Modifying Tables
 • Understanding Data Integrity
 • Indexes & Views
 • Sequences
 • Temporary Tables

MANAGING DATA AND CONCURRENCY

 • Manipulating Data Through SQL
 • PL/SQL
 • Administering PL/SQL Objects
 • Functions, Procedures, Packages & Triggers
 • Data Concurrency
 • Enqueue Mechanism
 • Resolving Lock Conflicts Using SQL
 • Deadlocks

MANAGING UNDO DATA

 • Data Manipulation
 • Transactions and Undo Data
 • Undo Data Versus Redo Data
 • Configuring Undo Retention
 • Guaranteeing Undo Retention
 • Using the Undo Advisor
 • Viewing System Activity

IMPLEMENTING ORACLE DATABASE SECURITY

 • Industry Security Requirements
 • Principle of Least Privilege
 • Monitoring for Compliance
 • Value-Based Auditing
 • Fine-Grained Auditing
 • DBA Auditing
 • Security Updates
 • Applying Security Patches

DATABASE MAINTENANCE

 • Introducing Terminology
 • Optimizer Statistics
 • Automatic Workload Repository (AWR)
 • Automatic Database Diagnostic Monitor (ADDM)
 • Advisory Framework
 • Automated Maintenance Tasks
 • Server-Generated Alerts
 • Reacting to Alerts

PERFORMANCE MANAGEMENT

 • Performance Monitoring
 • Managing Memory Components
 • Enabling Automatic Memory Management (AMM)
 • Automatic Shared Memory Advisor
 • Using Memory Advisors
 • Dynamic Performance Statistics
 • Troubleshooting and Tuning Views
 • Invalid and Unusable Objects

BACKUP AND RECOVERY CONCEPTS

 • Part of Your Job
 • Statement Failure
 • User Error
 • Understanding Instance Recovery
 • Phases of Instance Recovery
 • Using the MTTR Advisor
 • Media Failure
 • Archive Log Files

PERFORMING DATABASE BACKUPS

 • Backup Solutions: Overview
 • Oracle Secure Backup
 • User-Managed Backup
 • Terminology
 • Recovery Manager (RMAN)
 • Configuring Backup Settings
 • Backing Up the Control File to a Trace File
 • Monitoring the Flash Recovery Area

PERFORMING DATABASE RECOVERY

 • Opening a Database
 • Data Recovery Advisor
 • Loss of a Control File
 • Loss of a Redo Log File
 • Data Recovery Advisor
 • Data Failures
 • Listing Data Failures
 • Data Recovery Advisor Views

MOVING DATA

 • Moving Data: General Architecture
 • Directory Object: Overview
 • SQL*Loader: Overview
 • Data Pump: Overview
 • Performance Initialization Parameters
 • Using Enterprise Manager to Monitor Data Pump Jobs
 • Data Dictionary

ENHANCING DATABASE CAPABILITIES

 • Using EM Support Workbench
 • Create a Service Request
 • Package and upload diagnostic data to Oracle Support
 • Track the SR and Implement Repairs
 • Incident Packaging Configuration
 • Working with Oracle Support
 • MetaLink Integration
 • Managing Patches

 

Nguồn : Oracle university

KHÓA HỌC LIÊN QUAN
 • 20336B: Giải pháp căn bản của Microsoft Lync Server 2013 

  Lịch Khai Giảng

  Tháng 03 26
 • 20336B: Giải pháp căn bản của Microsoft Lync Server 2013 

  Khóa học này hướng dẫn học viên làm thế nào để lập kế hoạch, thiết kế, triển khai, cấu hình và quản lý một Microsoft Lync Server 2013 solution.The nhiên nhấn mạnh Lync Server 2013 Doanh nghiệp thống nhất các tính năng truyền thông CNTT đặc biệt chú trọng cùng tồn tại với và di chuyển từ dịch vụ truyền thông di sản. Các phòng thí nghiệm trong khóa học này tạo ra một giải pháp bao gồm IM và Presence, Hội nghị truyền hình, và trò chuyện liên tục.

  XEM CHI TIẾT

 • 20764A: Quản lý cơ sở dữ liệu cơ sở hạ tầng SQL 2016

  Lịch Khai Giảng

  Tháng 03 26
 • 20764A: Quản lý cơ sở dữ liệu cơ sở hạ tầng SQL 2016

  Khóa học cung cấp cho học viên, những người đang quản lý và duy trì cơ sở dữ liệu SQL Server với các kiến thức và kỹ năng để quản lý một cơ sở hạ tầng cơ sở dữ liệu SQL. Hơn nữa nó sẽ được sử dụng cho những cá nhân phát triển ứng dụng cung cấp nội dung cơ sở dữ liệu SQL Server.

  XEM CHI TIẾT

 • Triển khai và Quản lý vSAN [V6.6]

  Lịch Khai Giảng

  Tháng 06 08
 • Triển khai và Quản lý vSAN [V6.6]

  Khóa học ba ngày này tập trung vào việc triển khai và quản lý phần mềm về giải pháp lưu trữ của VMware vSAN ™ 6.6. Học viên sẽ hiểu, nắm vững được cách thức vSAN hoạt động như một thành phần quan trọng trong trung tâm dữ liệu của phần mềm VMware. Học viên được trải nghiệm thực tế với các khái niệm và cấu hình dịch vụ bằng việc hoàn thành các bài tập thực hành với vSAN.

  XEM CHI TIẾT

 • KHÓA HỌC LINUX ADMINISTRATION II - LPI 2 

  Lịch Khai Giảng

  Tháng 03 26
 • KHÓA HỌC LINUX ADMINISTRATION II - LPI 2 

  Chương trình được xây dựng bởi Linux Professional Institute (LPI) nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng quản trị trên hầu hết các phiên bản khác nhau của Linux. Chương trình đáp ứng cho các chuyên viên CNTT muốn lấy chứng chỉ Quản trị viên hệ thống Linux cấp 2 (LPI Level 2), cung cấp kiến thức liên quan đến các thành phần chính của hệ điều hành: Quá trình khởi động hệ thống, Biên dịch kernel, Bảo trì hệ thống, Quản lý Mạng và xử lý sự cố. Những công nghệ để triển khai các dịch vụ cốt lõi của Internet như Bảo mật, Email (Sendmail), DNS (BIND), Web (Apache), Proxy, NFS, SAMBA. Học viên có đủ kiến thức và kỹ năng để thi lấy chứng chỉ chuyên viên quản trị hệ thống Linux – LPI Level 2 (môn thi LPI 201 & 202)

  XEM CHI TIẾT

 • 10954E: Quản trị hệ thống dịch vụ OFFICE 365 

  Lịch Khai Giảng

  Tháng 03 26
 • 10954E: Quản trị hệ thống dịch vụ OFFICE 365 

  Khóa học cung cấp kiến thức trực quan, dễ hiểu về những gì Office 365 có thể làm. Bài học và thực hành được đóng gói, có thể thực hành trực tuyến qua trình duyệt web/mobile, demo và bài học lý thuyết ngắn gọn, không phải download hoặc cài đặt phần mềm nếu bạn không muốn.

  XEM CHI TIẾT

  zalo