Tiêu chuẩn hãng

HP-UX System and Network Administration I (H3064S)

About Course
This hands-on course is the first of two courses that prepare system administrators to successfully configure, manage, maintain, and administer HP-UX servers in a networked environment. This course focuses on configuring disks, file systems, peripherals, and user accounts, as well as managing and configuring core OS, patches, and application software. Successful completion of HP-UX System and Network
Administration I and II will help prepare students for the HP-UX CSA technical certification exam. The 5-day course is 50 percent lecture and 50 percent hands-on labs using HP servers.
Audience

 • HP-UX 11i system administrators and others who install, configure, and maintain HP-UX servers

Prerequisites

 • UNIX Fundamentals (51434S) or equivalent experience

Course objectives
At the conclusion of this course you should be able to:

 • Install and manage HP-UX software and patches
 • Configure and manage peripheral devices and device files
 • Configure and manage disks using HP Logical Volume Manager (LVM)
 • Configure and manage file systems using HP Journal File System (JFS)
 • Configure HP-UX kernel drivers, subsystems, and tunable parameters
 • Minimize planned and unplanned downtime with DRD
 • Shutdown, boot, reboot Integrity HP-UX servers

Benefits to you

 • Gain the skills required to effectively install, configure, and manage
 • HP-UX systems so users experience smooth running IT operations
 • Unmatched technical expertise and support for HP products and technologies
 • Comprehensive curriculum of job-specific training leading to vendor certification
 • Training you need, when and where you need it with our Remotely Assisted Instructional Learning (RAIL)
 • More than 30 years of Education Consulting
 • Global training with more than 90 training locations worldwide
 • Award winning virtual classrooms and virtual labs for a real hands-on experience
 • Streamlined purchase and management of training with HP Care Pack Services for Education

Next steps

 • HP-UX System and Network Administration II (H3065S)

Course outline

 • Navigating the System Management Homepage (SMH)
 • Navigating the HP-UX File System
 • Managing Disk Devices
 • Managing File Systems
 • Booting PA-RISC Systems
 • Booting Integrity Systems
 • Configuring the HP-UX Kernel
 • Configuring Device Special Files
 • Configuring Hardware
 • Maintaining Logical Volumes and File Systems
 • Managing Swap Space


Nguồn: HP Education Services

KHÓA HỌC LIÊN QUAN
 • 20331B: Giải pháp cốt lõi của Microsoft SharePoint Server 2013
  Tháng 03 26
 • 20331B: Giải pháp cốt lõi của Microsoft SharePoint Server 2013

  Khóa học này sẽ cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết để cấu hình và quản lý Microsoft SharePoint Server 2013 hiệu quả. Khóa học này sẽ hướng dẫn học viên làm thế nào để tối ưu hóa thời gian, công sức và tài chính khi lập kế hoạch triển khai cấu hình SharePoint Server 2013.

  Xem chi tiết

 • Oracle Database 11g: Administration Workshop II
  Tháng 03 26
 • Oracle Database 11g: Administration Workshop II

  In this course, the concepts and architecture that support backup and recovery, along with the steps of how to carry it out in various ways and situations, are covered in detail. This includes how to define and test your own backup and recovery scenarios. Also, the students learn to manage memory effectively and to perform some performance evaluation and tuning tasks, including using some of the advisors. All types of flashback technologies, scheduling jobs inside and outside of the database, and controlling system resource usage are covered. Topics are reinforced with hands-on practices.

  Xem chi tiết

 • 55180AC: Introduction to Microsoft Project 2016: Getting Started
  Tháng 03 26
 • 55180AC: Introduction to Microsoft Project 2016: Getting Started

  In this Introduction to Microsoft Project 2016: Getting Started class, students will spend time getting comfortable with the Project 2016 user interface, including project views and the ribbon. They will also learn to enter, organize, and link tasks, work with resources, create basic reports, and create projects independently. The course allows time to practice fundamental basic skills essential for efficient use of this program..

  Xem chi tiết

 • THƯ VIỆN HẠ TẦNG CNTT (ITIL V3)
  Tháng 03 26
 • THƯ VIỆN HẠ TẦNG CNTT (ITIL V3)

  ITIL được phát triển bởi CCTA (hiện nay được đổi tên thành OGC) - Một tổ chức độc lập thuộc liên hiệp Anh. Hiện nay ITIL đã được thừa nhận và sử dụng phổ biến trên toàn thế giới như là một chuẩn thực hành (Defacto Standard) trong việc cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin (IT Service), đáp ứng nhu cầu dịch vụ CNTT của tổ chức, doanh nghiệp. Việc triển khai ITSM theo khung ITIL nhằm mục đích giúp doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí đầu tư công nghệ, quản lý chi phí vận hành và cải tiến chất lượng dịch vụ của CNTT. Từ đó, doanh nghiệp dễ dàng nâng cao hiệu quả kinh doanh, đẩy mạnh tính cạnh tranh và nhanh chóng bắt kịp các xu hướng ứng dụng công nghệ của thời đại một cách tối ưu.

  Xem chi tiết

 • VMware vRealize Automation: Install, Configure, Manage [V7.3]
  Tháng 06 08
 • VMware vRealize Automation: Install, Configure, Manage [V7.3]

  Trong khóa học này, học viên sẽ tập trung vào việc cài đặt, cấu hình và quản lý VMware vRealize® Automatic ™. Học viên sẽ tìm hiểu về cấu hình sử dụng nền tảng tự động hóa vRealize, gồm cung cấp dịch vụ tự động và tạo các danh mục dịch vụ bao gồm các máy ảo được xác định trước, các thành phần phần mềm và mạng VMware NSX® theo yêu cầu. Khóa học này cũng bao gồm việc can thiệp tự động hóa vRealize với các hệ thống khác bằng VMware vRealize® Orchestrator ™ để thúc đẩy quy trình công việc, tạo chu kỳ phê duyệt và quản lý vòng đời của máy để bảo tồn tài nguyên. Ngoài ra, học viên sẽ hiểu rõ hơn và biết cách khai thác lợi ích của tự động hóa như là một thành phần của Trung tâm dữ liệu được xác định bằng phần mềm.

  Xem chi tiết