Tiêu chuẩn hãng

HP-UX System and Network Administration I (H3064S)

About Course
This hands-on course is the first of two courses that prepare system administrators to successfully configure, manage, maintain, and administer HP-UX servers in a networked environment. This course focuses on configuring disks, file systems, peripherals, and user accounts, as well as managing and configuring core OS, patches, and application software. Successful completion of HP-UX System and Network
Administration I and II will help prepare students for the HP-UX CSA technical certification exam. The 5-day course is 50 percent lecture and 50 percent hands-on labs using HP servers.
Audience

 • HP-UX 11i system administrators and others who install, configure, and maintain HP-UX servers

Prerequisites

 • UNIX Fundamentals (51434S) or equivalent experience

Course objectives
At the conclusion of this course you should be able to:

 • Install and manage HP-UX software and patches
 • Configure and manage peripheral devices and device files
 • Configure and manage disks using HP Logical Volume Manager (LVM)
 • Configure and manage file systems using HP Journal File System (JFS)
 • Configure HP-UX kernel drivers, subsystems, and tunable parameters
 • Minimize planned and unplanned downtime with DRD
 • Shutdown, boot, reboot Integrity HP-UX servers

Benefits to you

 • Gain the skills required to effectively install, configure, and manage
 • HP-UX systems so users experience smooth running IT operations
 • Unmatched technical expertise and support for HP products and technologies
 • Comprehensive curriculum of job-specific training leading to vendor certification
 • Training you need, when and where you need it with our Remotely Assisted Instructional Learning (RAIL)
 • More than 30 years of Education Consulting
 • Global training with more than 90 training locations worldwide
 • Award winning virtual classrooms and virtual labs for a real hands-on experience
 • Streamlined purchase and management of training with HP Care Pack Services for Education

Next steps

 • HP-UX System and Network Administration II (H3065S)

Course outline

 • Navigating the System Management Homepage (SMH)
 • Navigating the HP-UX File System
 • Managing Disk Devices
 • Managing File Systems
 • Booting PA-RISC Systems
 • Booting Integrity Systems
 • Configuring the HP-UX Kernel
 • Configuring Device Special Files
 • Configuring Hardware
 • Maintaining Logical Volumes and File Systems
 • Managing Swap Space


Nguồn: HP Education Services

KHÓA HỌC LIÊN QUAN
 • 20764A: Quản lý cơ sở dữ liệu cơ sở hạ tầng SQL 2016

  Lịch Khai Giảng

  Tháng 03 26
 • 20764A: Quản lý cơ sở dữ liệu cơ sở hạ tầng SQL 2016

  Khóa học cung cấp cho học viên, những người đang quản lý và duy trì cơ sở dữ liệu SQL Server với các kiến thức và kỹ năng để quản lý một cơ sở hạ tầng cơ sở dữ liệu SQL. Hơn nữa nó sẽ được sử dụng cho những cá nhân phát triển ứng dụng cung cấp nội dung cơ sở dữ liệu SQL Server.

  XEM CHI TIẾT

 • Course 20744C: Bảo mật Windows-Server 2016

  Lịch Khai Giảng

  Tháng 05 22
 • Course 20744C: Bảo mật Windows-Server 2016

  Khóa học này hướng dẫn các chuyên gia CNTT, cách họ có thể nâng cao tính bảo mật của cơ sở hạ tầng CNTT mà họ quản lý. Khóa học này bắt đầu bằng cách nhấn mạnh rằng điều quan trọng là giả định rằng vi phạm mạng đã xảy ra và sau đó sẽ hướng dẫn bạn cách bảo vệ thông tin đăng nhập và quyền quản trị để đảm bảo rằng quản trị viên chỉ có thể thực hiện các tác vụ khi họ cần.

  XEM CHI TIẾT

 • 20768A: Phát triển các mô hình dữ liệu SQL

  Lịch Khai Giảng

  Tháng 03 26
 • 20768A: Phát triển các mô hình dữ liệu SQL

  Khóa học dành cho các chuyên gia cơ sở dữ liệu, những người có vai trò phát triển doanh nghiệp thông minh (BI). Khóa học này tập trung vào triển khai cơ sở dữ liệu đa chiều bằng cách sử dụng SQL Server Analysis Services (SSAS), và việc tạo ra bảng mô hình dữ liệu ngữ nghĩa để phân tích với SSAS.

  XEM CHI TIẾT

 • 20412B: Cấu hình nâng cao các dịch vụ Windows Server 2012

  Lịch Khai Giảng

  Tháng 03 26
 • 20412B: Cấu hình nâng cao các dịch vụ Windows Server 2012

  Khóa học này cung cấp các kỹ năng và kiến thức cần thiết để thực hiện cấu hình các dịch vụ nâng cao về cơ sở hạ tầng Windows Server 2012 trong môi trường doanh nghiệp hiện nay. Tham gia khóa học này học viên có đủ kiến thức cho kỳ thi 70-412, lấy chứng nhận Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA).

  XEM CHI TIẾT

 • Course 20703: Administering System Center Configuration Manager

  Lịch Khai Giảng

  Tháng 03 26
 • Course 20703: Administering System Center Configuration Manager

  Khóa học 5 ngày này, cung cấp cho bạn kiến thức và kỹ năng cần thiết để cấu hình và quản lý tài nguyên mạng bằng cách sử dụng Trình quản lý cấu hình Microsoft System Center v1702 với các hệ thống trang web được liên kết của nó

  XEM CHI TIẾT

  zalo