Training Vendors

HP-UX System and Network Administration I (H3064S)

About Course
This hands-on course is the first of two courses that prepare system administrators to successfully configure, manage, maintain, and administer HP-UX servers in a networked environment. This course focuses on configuring disks, file systems, peripherals, and user accounts, as well as managing and configuring core OS, patches, and application software. Successful completion of HP-UX System and Network
Administration I and II will help prepare students for the HP-UX CSA technical certification exam. The 5-day course is 50 percent lecture and 50 percent hands-on labs using HP servers.
Audience

 • HP-UX 11i system administrators and others who install, configure, and maintain HP-UX servers

Prerequisites

 • UNIX Fundamentals (51434S) or equivalent experience

Course objectives
At the conclusion of this course you should be able to:

 • Install and manage HP-UX software and patches
 • Configure and manage peripheral devices and device files
 • Configure and manage disks using HP Logical Volume Manager (LVM)
 • Configure and manage file systems using HP Journal File System (JFS)
 • Configure HP-UX kernel drivers, subsystems, and tunable parameters
 • Minimize planned and unplanned downtime with DRD
 • Shutdown, boot, reboot Integrity HP-UX servers

Benefits to you

 • Gain the skills required to effectively install, configure, and manage
 • HP-UX systems so users experience smooth running IT operations
 • Unmatched technical expertise and support for HP products and technologies
 • Comprehensive curriculum of job-specific training leading to vendor certification
 • Training you need, when and where you need it with our Remotely Assisted Instructional Learning (RAIL)
 • More than 30 years of Education Consulting
 • Global training with more than 90 training locations worldwide
 • Award winning virtual classrooms and virtual labs for a real hands-on experience
 • Streamlined purchase and management of training with HP Care Pack Services for Education

Next steps

 • HP-UX System and Network Administration II (H3065S)

Course outline

 • Navigating the System Management Homepage (SMH)
 • Navigating the HP-UX File System
 • Managing Disk Devices
 • Managing File Systems
 • Booting PA-RISC Systems
 • Booting Integrity Systems
 • Configuring the HP-UX Kernel
 • Configuring Device Special Files
 • Configuring Hardware
 • Maintaining Logical Volumes and File Systems
 • Managing Swap Space


Nguồn: HP Education Services

COURSES RELATED
 • 20465B: Designing Database Solutions for Microsoft SQL Server 2012

  Schedule

  Month 01 01
 • 20465B: Designing Database Solutions for Microsoft SQL Server 2012

  This course describes how to design and monitor high performance, highly available data solutions with SQL Server 2012. This course focuses on creating plans and designs for database structure, storage, objects, and servers. Students will have the opportunity to practices hands-on skills and design tasks in a virtual lab environment and will learn about topics such as data compression, high availability, data migration, security, and scalability

  Details

 • Linux Administration I - LPI 1

  Schedule

  Month 03 26
 • Linux Administration I - LPI 1

  Chương trình được xây dựng bởi Linux Professional Institute (LPI) nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng quản trị chung trên hầu hết các phiên bản khác nhau của Linux. Chương trình này đáp ứng cho các chuyên viên CNTT muốn lấy chứng chỉ quản trị viên hệ thống Linux cấp 1 (LPI Level 1), cung cấp kiến thức căn bản, nhưng quan trọng, trong các lĩnh vực sau: Phần cứng & Kiến trúc hệ thống, Cài đặt & Quản lý Linux, các Lệnh của GNU & UNIX, Hệ thống Tập tin & các Chuẩn theo cấp, Khởi động và Quản lý tiến trình, Quyền truy cập, TCP/IP, DFS, Cấu hình thiết bị, Quản lý dịch vụ Mạng (NTP, Apache, DNS, Samba, OpenSSH, Sendmail), xử lý sự cố, sao lưu-phục hồi dữ liệu. Học viên có đủ kiến thức và kỹ năng để thi lấy chứng chỉ chuyên viên quản trị hệ thống Linux – LPI Level 1 (môn thi LPI 101 & 102)

  Details

 • Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere [v6.7]

  Schedule

  Month 08 01
 • Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere [v6.7]

  Khóa học tập trung vào việc cài đặt, cấu hình và quản lý VMware vSphere® 6.7, với sản phẩm VMware ESXi ™ 6.7 và VMware vCenter Server® 6.7. Khóa học này đặt nền tảng cho hầu hết các công nghệ VMware khác trong Trung tâm dữ liệu được xác định bằng phần mềm của VMware

  Details

 • 20740C: Installation, Storage, and Compute with. Windows Server 2016

  Schedule

  Month 04 18
 • 20740C: Installation, Storage, and Compute with. Windows Server 2016

  Khóa học này được thiết kế chủ yếu cho các chuyên gia CNTT đã có trải nghiệm với các phiên bản Windows Server. Nó được thiết kế cho các chuyên gia sẽ chịu trách nhiệm quản lý lưu trữ và tính toán bằng cách sử dụng Windows Server 2016 và những người cần hiểu các kịch bản, yêu cầu về các tùy chọn lưu trữ và tính toán có sẵn áp dụng cho Windows Server 2016

  Details

 • 20412B: Configuring Advanced Windows Server 2012 Services

  Schedule

  Month 03 26
 • 20412B: Configuring Advanced Windows Server 2012 Services

  Khóa học này cung cấp các kỹ năng và kiến thức cần thiết để thực hiện cấu hình các dịch vụ nâng cao về cơ sở hạ tầng Windows Server 2012 trong môi trường doanh nghiệp hiện nay. Tham gia khóa học này học viên có đủ kiến thức cho kỳ thi 70-412, lấy chứng nhận Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA).

  Details

 • Designing Cisco Network Service Architectures (ARCH) v2.0

  Schedule

  Month 03 26
 • Designing Cisco Network Service Architectures (ARCH) v2.0

  Chương trình Designing Cisco Network Service Architectures (ARCH) v2.0 cung cấp cho học viên  kiến thức và kỹ năng trong việc thiết kế cơ sở hạ tầng mạng hỗ trợ tính sẵn sàng cao, tính bảo mật, chất lượng dịch vụ, các đặc điểm có trong hệ quản trị hệ thống, trung tâm dữ liệu, và hỗ trợ lưu lượng multicast. Ngoài ra, ứng cử viên có khả năng thiết kế các giải pháp mạng riêng ảo, mạng không dây, mạng hỗ trợ thoại IP ... cho các hệ thống mạng nhỏ, vừa và lớn. Chương trình đề cập các vấn đề cần thiết có trong các dịch vụ cơ sở cũng như liên quan đến các mô hình thiết kế cho các giải pháp mạng thoại và mạng ứng dụng. Các khái niệm thiết kế được tập trung dựa trên kiến trúc SONA của Cisco, nhấn mạnh vai trò của Cisco trong việc phân phối các dịch vụ tích hợp.

  Details

  zalo