HP-UX System and Network Administration II (H3065S)

This course is the second of two courses that prepare system administrators to successfully administer HP-UX servers in a networked environment. Successful completion of HP-UX System and Network Administration I and II will help students prepare for the HP-UX Certified System Administrator (CSA) technical certification exam. The 5-day course is 50 percent lecture and 50 percent hands-on labs using HP servers.
Audience

 • System and network administrators who maintain and configure system resources, control access to resources, and establish procedures

Prerequisites

 • HP-UX System and Network Administration I (H3064S) or equivalent experience

Course objectives
At the conclusion of this course you should be able to:

 • Configure HP-UX TCP/IP connectivity
 • Configure HP-UX static and default routes
 • Configure custom HP-UX startup and shutdown scripts
 • Configure NFS and AutoFS servers and clients
 • Configure DNS servers and resolver clients
 • Configure telnet, ftp, remsh, rlogin, bootp, tftp, and other inetd services
 • Configure NTP, SSH, and LDAP servers and clients
 • Configure an SD-UX depot server

Benefits to you

 • Learn how to optimize your system and network so users experience smooth functioning IT operations
 • Prepare to take the HP-UX Certified System Administrator exam

Next steps

 • Become an HP-UX Certified System Administrator (CSA) by successfully completing the HP0-A01 (previously HP0-095) HP-UX CSA certification exam
 • HP-UX Logical Volume Manager (H6285S) or HP-UX VERITAS Volume Manager (HB505S)

Course outline

 • LAN Concepts
 • LAN Hardware Concepts
 • Configuring LAN Connectivity
 • Configuring IP Routing
 • Configuring Subnetting
 • Configuring inetd Services
 • Configuring Secure Shell (SSH)
 • Configuring Network Time Protocol (NTP)
 • Managing Depots with SD-UX
 • Configuring LDAP-UX
 • Troubleshooting Network Connectivity
 • Starting Network Services
 • Configuring Network File Systems (NFS)
 • Configuring AutoFS
 • Configuring Domain Name Service (DNS)


Nguồn: HP Education Services

KHÓA HỌC LIÊN QUAN
 • Cho Thuê Phòng Học, Hội Thảo

  Lịch Khai Giảng

  Tháng 01 01
 • Cho Thuê Phòng Học, Hội Thảo

  Thái Sơn, triển khai dịch vụ Cho thuê phòng hội thảoCho thuê phòng học ngắn ngày đầy với đầy đủ trang thiết bị cao cấp, đội ngũ nhân viên phục vụ chuyên nghiệp.

  XEM CHI TIẾT

 • HP-UX System and Network Administration II (H3065S)

  Lịch Khai Giảng

  Tháng 03 26
 • HP-UX System and Network Administration II (H3065S)

  This course is the second of two courses that prepare system administrators to successfully administer HP-UX servers in a networked environment. Successful completion of HP-UX System and Network Administration I and II will help students prepare for the HP-UX Certified System Administrator (CSA) technical certification exam. The 5-day course is 50 percent lecture and 50 percent hands-on labs using HP servers.

  XEM CHI TIẾT

 • Cho Thuê Máy Chủ Thực Hành Labs

  Lịch Khai Giảng

  Tháng 01 01
 • Cho Thuê Máy Chủ Thực Hành Labs

  Sau quá trình thử nghiệm, cung cấp dịch vụ cho thuê máy chủ, thiết bị thực hành lab miễn phí trong thời gian vừa qua, chúng tôi thấy được việc sử dụng kỹ năng thực tế trong công nghệ thông tin là vô cùng quan trọng, và hết sức cần thiết

  XEM CHI TIẾT

 • Trung Tâm Thi Pearson VUE

  Lịch Khai Giảng

  Tháng 01 01
 • Trung Tâm Thi Pearson VUE

  Trung tâm khảo thí quốc tế Thái Sơn số hiệu Pearson VUE Site-ID:71999, là Trung tâm khảo thí quốc tế chính thức được Tập đoàn giáo dục Pearson VUE ủy quyền tổ chức các kỳ thi chứng chỉ quốc tế trong lĩnh vực CNTT như các chứng chỉ của HP, IBM, Cisco, VMware, Oracle, SUN, CheckPoint, SonicWall…

  XEM CHI TIẾT

  zalo