HP-UX System and Network Administration II (H3065S)

This course is the second of two courses that prepare system administrators to successfully administer HP-UX servers in a networked environment. Successful completion of HP-UX System and Network Administration I and II will help students prepare for the HP-UX Certified System Administrator (CSA) technical certification exam. The 5-day course is 50 percent lecture and 50 percent hands-on labs using HP servers.
Audience

 • System and network administrators who maintain and configure system resources, control access to resources, and establish procedures

Prerequisites

 • HP-UX System and Network Administration I (H3064S) or equivalent experience

Course objectives
At the conclusion of this course you should be able to:

 • Configure HP-UX TCP/IP connectivity
 • Configure HP-UX static and default routes
 • Configure custom HP-UX startup and shutdown scripts
 • Configure NFS and AutoFS servers and clients
 • Configure DNS servers and resolver clients
 • Configure telnet, ftp, remsh, rlogin, bootp, tftp, and other inetd services
 • Configure NTP, SSH, and LDAP servers and clients
 • Configure an SD-UX depot server

Benefits to you

 • Learn how to optimize your system and network so users experience smooth functioning IT operations
 • Prepare to take the HP-UX Certified System Administrator exam

Next steps

 • Become an HP-UX Certified System Administrator (CSA) by successfully completing the HP0-A01 (previously HP0-095) HP-UX CSA certification exam
 • HP-UX Logical Volume Manager (H6285S) or HP-UX VERITAS Volume Manager (HB505S)

Course outline

 • LAN Concepts
 • LAN Hardware Concepts
 • Configuring LAN Connectivity
 • Configuring IP Routing
 • Configuring Subnetting
 • Configuring inetd Services
 • Configuring Secure Shell (SSH)
 • Configuring Network Time Protocol (NTP)
 • Managing Depots with SD-UX
 • Configuring LDAP-UX
 • Troubleshooting Network Connectivity
 • Starting Network Services
 • Configuring Network File Systems (NFS)
 • Configuring AutoFS
 • Configuring Domain Name Service (DNS)


Nguồn: HP Education Services

KHÓA HỌC LIÊN QUAN
 • HP-UX System and Network Administration II (H3065S)

  Lịch Khai Giảng

  Tháng 03 26
 • HP-UX System and Network Administration II (H3065S)

  This course is the second of two courses that prepare system administrators to successfully administer HP-UX servers in a networked environment. Successful completion of HP-UX System and Network Administration I and II will help students prepare for the HP-UX Certified System Administrator (CSA) technical certification exam. The 5-day course is 50 percent lecture and 50 percent hands-on labs using HP servers.

  XEM CHI TIẾT

 • 10775A: Quản trị Cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server 2012 

  Lịch Khai Giảng

  Tháng 03 26
 • 10775A: Quản trị Cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server 2012 

  Khóa học này cung cấp cho học viên kiến thức và kỹ năng để duy trì cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server 2012. Khóa học tập trung vào việc giảng dạy các học viên làm thế nào để sử dụng đầy đủ tính năng sản phẩm và các công cụ liên quan đến việc duy trì một cơ sở dữ liệu SQL Server 2012.

  XEM CHI TIẾT

 • Trung Tâm Thi Pearson VUE

  Lịch Khai Giảng

  Tháng 01 01
 • Trung Tâm Thi Pearson VUE

  Trung tâm khảo thí quốc tế Thái Sơn số hiệu Pearson VUE Site-ID:71999, là Trung tâm khảo thí quốc tế chính thức được Tập đoàn giáo dục Pearson VUE ủy quyền tổ chức các kỳ thi chứng chỉ quốc tế trong lĩnh vực CNTT như các chứng chỉ của HP, IBM, Cisco, VMware, Oracle, SUN, CheckPoint, SonicWall…

  XEM CHI TIẾT

 • 10954E: Quản trị hệ thống dịch vụ OFFICE 365 

  Lịch Khai Giảng

  Tháng 03 26
 • 10954E: Quản trị hệ thống dịch vụ OFFICE 365 

  Khóa học cung cấp kiến thức trực quan, dễ hiểu về những gì Office 365 có thể làm. Bài học và thực hành được đóng gói, có thể thực hành trực tuyến qua trình duyệt web/mobile, demo và bài học lý thuyết ngắn gọn, không phải download hoặc cài đặt phần mềm nếu bạn không muốn.

  XEM CHI TIẾT

  zalo