Tiêu chuẩn hãng

Tối ưu và Tỷ lệ hóa VMware vSphere [V7]

GIỚI THIỆU KHOÁ HỌC

Khóa học năm ngày này dạy cho bạn các kỹ năng nâng cao để định cấu hình và duy trì cơ sở hạ tầng ảo có khả năng mở rộng và khả dụng cao. Thông qua sự kết hợp giữa bài giảng lý thuyết và thực hành, bạn định cấu hình và tối ưu hóa các tính năng của VMware vSphere® 7 nhằm xây dựng nền tảng cho một cơ sở hạ tầng có khả năng mở rộng thực sự, hiểu sâu hơn về vSphere và tìm hiểu cách các tính năng và kiểm soát nâng cao của nó có thể mang lại lợi ích cho tổ chức của bạn. 

MỤC TIÊU KHOÁ HỌC

Vào cuối khóa học, bạn sẽ có thể đạt được các mục tiêu sau:

 • Định cấu hình và quản lý mạng và lưu trữ vSphere cho một doanh nghiệp lớn và phức tạp
 • Sử dụng VMware vSphere® Client ™ để quản lý chứng chỉ
 • Sử dụng Identity Federation để định cấu hình VMware vCenter Server® để sử dụng các nguồn nhận dạng bên ngoài
 • Sử dụng VMware vSphere® Trust Authority ™ để bảo mật cơ sở hạ tầng cho các máy ảo được mã hóa
 • Sử dụng cấu hình máy chủ để quản lý sự tuân thủ của máy chủ VMware ESXi ™
 • Tạo và quản lý thư viện nội dung để triển khai máy ảo
 • Quản lý việc sử dụng tài nguyên VM với các nhóm tài nguyên
 • Theo dõi và phân tích các chỉ số hiệu suất chính cho tài nguyên máy tính, lưu trữ và mạng cho các máy chủ ESXi
 • Tối ưu hóa hiệu suất trong môi trường vSphere, bao gồm vCenter Server

CHỨNG CHỈ

Tham dự khóa học này đáp ứng yêu cầu đào tạo để đạt được chứng chỉ sau:

 • VMware Certified Professional - Data Center Virtualization (VCP-DCV)

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA KHOÁ HỌC

 • Quản trị viên hệ thống có kinh nghiệm, kỹ sư hệ thống và nhà tích hợp hệ thống

ĐIỀU KIỆN THAM GIA KHOÁ HỌC

Bạn phải hoàn thành một trong các điều kiện tiên quyết sau:

 • Hiểu biết về các khái niệm được trình bày trong khóa học VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V7]
 • Kiến thức và kinh nghiệm quản trị tương đương với ESXi và vCenter Server

Bạn nên có thêm kinh nghiệm làm việc với dòng lệnh.

NỘI DUNG KHOÁ HỌC

1. Giới thiệu khóa học

 • Giới thiệu và khóa học 
 • Mục tiêu khóa học

2. Khả năng mở rộng mạng

 • Định cấu hình và quản lý các thiết bị chuyển mạch phân tán vSphere
 • Mô tả cách VMware vSphere® Network I / O Control nâng cao hiệu suất
 • Giải thích các tính năng của bộ chuyển mạch phân tán như phản chiếu cổng và NetFlow

3. Khả năng mở rộng lưu trữ

 • Giải thích tại sao VMware vSphere® VMFS là một hệ thống tệp hiệu suất cao, có thể mở rộng
 • Giải thích các API lưu trữ của VMware vSphere® - Tích hợp mảng, API VMware vSphere® cho Storage Awareness ™ và các API vSphere để lọc I / O
 • Định cấu hình và chỉ định các chính sách lưu trữ máy ảo
 • Tạo chính sách lưu trữ VMware vSAN ™
 • Nhận dạng các thành phần của kiến ​​trúc VMware vSphere® Virtual Volumes ™
 • Định cấu hình VMware vSphere® Storage DRS ™ và VMware vSphere® Storage I / O Control

4. Khả năng mở rộng máy chủ và quản lý

 • Sử dụng vSphere Client để quản lý chứng chỉ vSphere
 • Mô tả liên kết danh tính và nhận ra các trường hợp sử dụng của nó
 • Định cấu hình liên kết danh tính để cho phép Máy chủ vCenter sử dụng nhà cung cấp danh tính bên ngoài
 • Mô tả các lợi ích và trường hợp sử dụng của vSphere Trust Authority
 • Định cấu hình vSphere Trust Authority
 • Sử dụng cấu hình máy chủ để quản lý việc tuân thủ cấu hình ESXi
 • Tạo một thư viện nội dung cục bộ và đăng ký một thư viện nội dung đã xuất bản
 • Triển khai máy ảo từ thư viện nội dung
 • Tạo và quản lý các nhóm tài nguyên trong một cụm
 • Mô tả cách hoạt động của chia sẻ có thể mở rộng

5. Tối ưu hóa CPU

 • Giải thích hoạt động của bộ lập lịch CPU và các tính năng khác ảnh hưởng đến hiệu suất của CPU
 • Giải thích hỗ trợ NUMA và vNUMA
 • Sử dụng esxtop để theo dõi các chỉ số hiệu suất chính của CPU

6. Tối ưu hóa bộ nhớ

 • Giải thích kỹ thuật tạo bong bóng, nén bộ nhớ, chia sẻ trang trong suốt và hoán đổi máy chủ để khôi phục bộ nhớ khi bộ nhớ được truyền quá mức
 • Sử dụng esxtop để theo dõi các chỉ số hiệu suất chính của bộ nhớ

7. Tối ưu hóa bộ nhớ

 • Mô tả các loại hàng đợi lưu trữ và các yếu tố khác ảnh hưởng đến hiệu suất lưu trữ
 • Thảo luận về hỗ trợ vSphere cho các công nghệ NVMe và iSER
 • Sử dụng esxtop để theo dõi các chỉ số hiệu suất lưu trữ chính

8. Tối ưu hóa Mạng

 • Giải thích các tính năng hiệu suất của bộ điều hợp mạng
 • Giải thích các tính năng hiệu suất của mạng vSphere
 • Sử dụng esxtop để theo dõi các chỉ số hiệu suất mạng chính

9. Tối ưu hóa hiệu suất máy chủ vCenter

 • Mô tả các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất của vCenter Server
 • Sử dụng các công cụ VMware vCenter® Server Appliance ™ để giám sát việc sử dụng tài nguyên

Nội dung bổ sung

Phụ lục A: Triển khai tự động vSphere

 • Giải thích mục đích của VMware vSphere® ESXi ™ Image Builder CLI
 • Giải thích mục đích của VMware vSphere® Auto Deploy ™
 • Mô tả cách khởi động máy chủ ESXi tự động triển khai
 • Định cấu hình môi trường vSphere Auto Deploy

Phụ lục B: vSphere Security

 • Định cấu hình Xác thực và Truy cập Máy chủ ESXi
 • Nhận biết các chiến lược để bảo mật các thành phần vSphere, chẳng hạn như vCenter Server, máy chủ ESXi và máy ảo
 • Mô tả hỗ trợ vSphere cho các tiêu chuẩn và giao thức bảo mật
 • Mô tả các tính năng bảo mật của máy ảo
 • Mô tả các thành phần của kiến ​​trúc mã hóa VM
 • Tạo, quản lý và di chuyển các máy ảo được mã hóa
 • Mã hóa kết xuất lõi
 • Liệt kê các sự kiện mã hóa VM và cảnh báo

Nguồn: VMware Learning

KHÓA HỌC LIÊN QUAN
 • Course 20740C: Cài đặt lưu trữ và tính toán với Windows Server 2016

  Lịch Khai Giảng

  Tháng 04 18
 • Course 20740C: Cài đặt lưu trữ và tính toán với Windows Server 2016

  Khóa học này được thiết kế chủ yếu cho các chuyên gia CNTT đã có trải nghiệm với các phiên bản Windows Server. Nó được thiết kế cho các chuyên gia sẽ chịu trách nhiệm quản lý lưu trữ và tính toán bằng cách sử dụng Windows Server 2016 và những người cần hiểu các kịch bản, yêu cầu về các tùy chọn lưu trữ và tính toán có sẵn áp dụng cho Windows Server 2016

  XEM CHI TIẾT

 • Cài đặt, cấu hình, quản lý VMware vRealize Automation [V8.3]

  Lịch Khai Giảng

  Tháng 03 21
 • Cài đặt, cấu hình, quản lý VMware vRealize Automation [V8.3]

  Trong khóa học năm ngày này, bạn tập trung vào cài đặt, cấu hình và quản lý VMware vRealize® Automation ™. Bạn tìm hiểu về cách vRealize Automation có thể được sử dụng để tự động hóa việc phân phối máy ảo, ứng dụng và dịch vụ CNTT được cá nhân hóa trên các trung tâm dữ liệu khác nhau và môi trường đám mây kết hợp.

  XEM CHI TIẾT

 • Oracle Database: Introduction to SQL

  Lịch Khai Giảng

  Tháng 05 16
 • Oracle Database: Introduction to SQL

  The Oracle Database: Introduction to SQL giúp bạn viết các truy vấn con, kết hợp nhiều truy vấn thành một truy vấn duy nhất bằng cách sử dụng các toán tử SET và báo cáo dữ liệu tổng hợp bằng các hàm nhóm. Tìm hiểu điều này và nhiều hơn nữa thông qua các bài tập thực hành.

  XEM CHI TIẾT

 • 20412B: Cấu hình nâng cao các dịch vụ Windows Server 2012

  Lịch Khai Giảng

  Tháng 03 26
 • 20412B: Cấu hình nâng cao các dịch vụ Windows Server 2012

  Khóa học này cung cấp các kỹ năng và kiến thức cần thiết để thực hiện cấu hình các dịch vụ nâng cao về cơ sở hạ tầng Windows Server 2012 trong môi trường doanh nghiệp hiện nay. Tham gia khóa học này học viên có đủ kiến thức cho kỳ thi 70-412, lấy chứng nhận Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA).

  XEM CHI TIẾT

 • 55034A: Project Server 2013 Inside Out

  Lịch Khai Giảng

  Tháng 03 26
 • 55034A: Project Server 2013 Inside Out

  Khóa học này hướng dẫn học viên làm như thế nào sử dụng được các tính năng công cụ Microsoft Project Server 2013. Thông qua khóa học này học viên cũng biết cách khởi tạo và quản lý dự án và lịch trình, nguồn lực, nhiệm vụ, bảng chấm công với dự án Web App

  XEM CHI TIẾT

  zalo