Các chuyên đề

VMware vSphere: Troubleshooting Workshop [V6.7]

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Khoá đào tạo thực hành, cung cấp kiến thức khắc phục sự cố trong môi trường ảo hoá VMware vSphere® 6.x. Khoá huấn luyện nâng cao kỹ năng và năng lực của bạn trong việc sử dụng giao diện dòng lệnh VMware vSphere® Client ™, VMware vRealize® Log lnsight ™ và các công cụ khác để phân tích và giải quyết các vấn đề lỗi sảy ra. Khoá học sử dụng sản phẩm ESXi 6.7 vCenter Server 6.7

THỜI LƯỢNG: 05 ngày (40 giờ)

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA KHÓA HỌC

 • Các chuyên viên quản trị hệ thống hạ tầng trong doanh nghiệp
 • Các kỹ sư hệ thống tích hợp hạ tầng máy chủ

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

 • Sử dụng vSphere Client, command-line interface, and logs để chẩn đoán và giải quyết các sự cố trong môi trường vSphere
 • Giới thiệu các nguyên tắc và quy trình xử lý sự cố
 • Sử dụng giao diện dòng lệnh VMware vSphere® để chẩn đoán và giải quyết các sự cố trong môi trường vSphere
 • Khắc phục sự cố mạng và khôi phục lại từ những sự cố này
 • Phân tích các tình huống lỗi lưu trữ và giải quyết các vấn đề nan giải
 • Khắc phục vSphere cluster failure và phân tích các nguyên nhân
 • Khắc phục sự cố VMware vSphere® High Availability, và cung cấp các giải pháp.
 • Khắc phục sự cố di chuyển máy ảo (VMware vSphere® vMotion®) và cải thiện việc sử dụng tài (VMware vSphere® Distributed Resource Scheduler™)
 • Khắc phục sự cố VMware vCenter Server®
 • Xác định các sự cố máy chủ VMware ESXi ™, phân tích các tình huống lỗi và sửa chúng

ĐIỀU KIỆN THAM GIA KHÓA HỌC

 • Kiến thức, kỹ năng quản trị hệ thống hạ tầng trên Microsoft Windows hoặc Linux/Unix
 • Khóa học này yêu cầu hoàn thành một trong những điều kiện tiên quyết sau
 • VMware Certified Professional 6.5 – Data Center Virtualization (VCP6.5-DCV)
 • VMware vSphere: Fast Track [V6.5]
 • VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V6.7]

NỘI DUNG KHÓA HỌC

1. Giới thiệu

 • Giới thiệu và khóa học và môi trường thực hành
 • Mục tiêu khóa học

2. Introduction to Troubleshooting

 • Xác định ảnh hưởng của sự cố hệ thống
 • Xác định phạm vi xử lý sự cố
 • Sử dụng một cách tiếp cận có cấu trúc
 • Thảo luận về các nguyên tắc xử lý sự cố
 • Thực hiện theo quy trình xử lý sự cố hợp lý
 • Kiểm tra các ví dụ về xử lý sự cố

3. Troubleshooting Tools

 • Sử dụng các công cụ dòng lệnh để xác định và khắc phục sự cố
 • Sử dụng vSphere CLI
 • Tìm và giải thích các tệp nhật ký quan trọng
 • Sử dụng vRealize Log Insight để tổng hợp nhật ký, tìm kiếm nhật ký hiệu quả và phân tích vấn đề

4. Networking

 • Xác định các triệu chứng của các vấn đề liên quan đến mạng
 • Phân tích và giải quyết các vấn đề về chuyển đổi tiêu chuẩn và chuyển đổi phân tán
 • Phân tích các sự cố kết nối máy ảo và khắc phục chúng
 • Kiểm tra các sự cố kết nối mạng quản lý phổ biến và khôi phục cấu hình
 • Xác định và ngăn ngừa các vấn đề tiềm ẩn

5. Storage

 • Khắc phục sự cố kết nối bộ nhớ (iSCSI, NFS, VMware vSphere® VMFS, VMware vSAN ™ và VMware vSphere® Virtual Volume ™)
 • Phân tích nhật ký liên quan đến lưu trữ
 • Phân tích sự cố phần cứng và kịch bản cấu hình sai phần mềm
 • Xác định các vấn đề liên quan đến đa đường, bao gồm mất thiết bị vĩnh viễn (PDL) và tất cả các đường dẫn xuống (APD)
 • Phân tích các nguyên nhân có thể, phục hồi từ các điều kiện bị lỗi và khôi phục khả năng hiển thị của bộ nhớ

6. vSphere Clusters

 • Xác định và phục hồi từ các vấn đề liên quan đến vSphere HA
 • Phân tích và khắc phục sự cố các loại sự cố vSphere vMotion khác nhau liên quan đến di chuyển máy ảo
 • Thảo luận và phục hồi từ các vấn đề vSphere DRS để đạt được chức năng phù hợp và sử dụng tài nguyên cân bằng
 • Kiểm tra các kịch bản lỗi cụm vSphere và các giải pháp có thể

7. Virtual Machines

 • Phân tích và giải quyết các sự snapshot phổ biến
 • Xác định các nguyên nhân có thể và giải quyết các sự cố bật nguồn máy ảo
 • Khắc phục sự cố trạng thái kết nối máy ảo
 • Giải quyết các sự cố đã thấy trong quá trình cài đặt VMware Tools ™
 • Kiểm tra các kịch bản thất bại và cung cấp giải pháp

8. vCenter Server and ESXi 

 • Mô tả kiến trúc vCenter Server và VMware Platform Services Controller ™ trong vSphere 6.x
 • Xác định và giải quyết các vấn đề xác thực
 • Khắc phục sự cố chứng chỉ và chứng chỉ VMware
 • Phân tích và khắc phục sự cố với dịch vụ Máy chủ vCenter
 • Phân tích và khắc phục sự cố cơ sở dữ liệu Máy chủ vCenter
 • Xác định các vấn đề về tính sẵn sàng cao của VMware vCenter Server®
 • Kiểm tra các tình huống lỗi máy chủ ESXi và vCenter Server và giải quyết các sự cố

Nguồn VMware learning

KHÓA HỌC LIÊN QUAN
 • Lập Trình Python Cơ Bản

  Lịch Khai Giảng

  Tháng 01 24
 • Lập Trình Python Cơ Bản

  Xây dựng nền tảng cơ bản vững chắc trong ngôn ngữ lập trình Python tạo tiền đề cho việc học các kiến thức lập trình Web, Game, Desktop, Machine Learning, Data Science… phát triển nghề nghiệp.

  XEM CHI TIẾT

 • DANH TÍNH VÀ DỊCH VỤ MICROSOFT 365

  Lịch Khai Giảng

  Tháng 08 24
 • DANH TÍNH VÀ DỊCH VỤ MICROSOFT 365

  Khóa học kéo dài ba ngày này, bạn sẽ tìm hiểu về Quản trị Microsoft 365 doanh nghiệp - Quản lý dịch vụ và đối tượng thuê Microsoft 365, Quản lý Office 365 và Quản lý danh tính Microsoft 365. Trong quản lý đối tượng thuê và dịch vụ Microsoft 365, bạn sẽ kiểm tra tất cả các thành phần chính phải được lên kế hoạch khi thiết kế đối tượng thuê Microsoft 365 của mình. Khi giai đoạn lập kế hoạch này hoàn tất, bạn sẽ tìm hiểu cách cấu hình đối tượng thuê Microsoft 365 của mình, bao gồm hồ sơ tổ chức của bạn, tùy chọn đăng ký đối tượng thuê, dịch vụ thành phần, tài khoản người dùng và giấy phép cũng như thiết lập các nhóm bảo mật.

  XEM CHI TIẾT

 • VMware vRealize Automation: Install, Configure, Manage [V7.3]

  Lịch Khai Giảng

  Tháng 06 08
 • VMware vRealize Automation: Install, Configure, Manage [V7.3]

  Trong khóa học này, học viên sẽ tập trung vào việc cài đặt, cấu hình và quản lý VMware vRealize® Automatic ™. Học viên sẽ tìm hiểu về cấu hình sử dụng nền tảng tự động hóa vRealize, gồm cung cấp dịch vụ tự động và tạo các danh mục dịch vụ bao gồm các máy ảo được xác định trước, các thành phần phần mềm và mạng VMware NSX® theo yêu cầu. Khóa học này cũng bao gồm việc can thiệp tự động hóa vRealize với các hệ thống khác bằng VMware vRealize® Orchestrator ™ để thúc đẩy quy trình công việc, tạo chu kỳ phê duyệt và quản lý vòng đời của máy để bảo tồn tài nguyên. Ngoài ra, học viên sẽ hiểu rõ hơn và biết cách khai thác lợi ích của tự động hóa như là một thành phần của Trung tâm dữ liệu được xác định bằng phần mềm.

  XEM CHI TIẾT

 • Microsoft Azure Administrator

  Lịch Khai Giảng

  Tháng 05 25
 • Microsoft Azure Administrator

  Khóa học này hướng dẫn cho chuyên gia CNTT cách quản lý đăng ký Azure, tạo và chia tỷ lệ máy ảo, triển khai các giải pháp lưu trữ, cấu hình mạng ảo, sao lưu và chia sẻ dữ liệu, kết nối Azure and on-premises sites, quản lý lưu lượng mạng, triển khai Azure Active Directory, bảo mật danh tính, và .giám sát hệ thống.

  XEM CHI TIẾT

 • VMware vSphere: Troubleshooting Workshop [V6.7]

  Lịch Khai Giảng

  Tháng 05 27
 • VMware vSphere: Troubleshooting Workshop [V6.7]

  Khoá đào tạo thực hành, cung cấp kiến thức khắc phục sự cố trong môi trường ảo hoá VMware vSphere® 6.x. Khoá huấn luyện nâng cao kỹ năng và năng lực của bạn trong việc sử dụng giao diện dòng lệnh VMware vSphere® Client ™, VMware vRealize® Log lnsight ™ và các công cụ khác để phân tích và giải quyết các vấn đề lỗi sảy ra.

  XEM CHI TIẾT

  zalo