Các chuyên đề

DANH TÍNH VÀ DỊCH VỤ MICROSOFT 365

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Khóa học kéo dài ba ngày này, bạn sẽ tìm hiểu về Quản trị Microsoft 365 doanh nghiệp - Quản lý dịch vụ và đối tượng thuê Microsoft 365, Quản lý Office 365 và Quản lý danh tính Microsoft 365. Trong quản lý đối tượng thuê và dịch vụ Microsoft 365, bạn sẽ kiểm tra tất cả các thành phần chính phải được lên kế hoạch khi thiết kế đối tượng thuê Microsoft 365 của mình. Khi giai đoạn lập kế hoạch này hoàn tất, bạn sẽ tìm hiểu cách cấu hình đối tượng thuê Microsoft 365 của mình, bao gồm hồ sơ tổ chức của bạn, tùy chọn đăng ký đối tượng thuê, dịch vụ thành phần, tài khoản người dùng và giấy phép cũng như thiết lập các nhóm bảo mật.

YÊU CẦU

 • Cần có kiến thức về mạng, quản trị máy chủ và các nguyên tắc cơ bản về DNS, Active Directory và PowerShell.
 • Trải nghiệm trước đó với Microsoft Office 365 được ưu tiên nhưng không bắt buộc.
 • Hiểu biết thành thạo các thông lệ chung về CNTT.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

 • Nếu bạn là quản trị viên hệ thống muốn đảm nhận vai trò Quản trị viên Microsoft 365 doanh nghiệp và muốn vượt qua kỳ thi Microsoft 365 Identity and Services (MS-100), thì khóa học này là dành cho bạn

NỘI DUNG KHÓA HỌC

1. Thiết kế và triển khai các dịch vụ Microsoft 365

 • Quản lý miền
  • Thêm và định cấu hình các miền bổ sung
  • Định cấu hình danh tính người dùng cho tên miền mới
  • Định cấu hình khối lượng công việc cho tên miền mới
  • Thiết kế cấu hình tên miền
  • Đặt tên miền chính
  • Xác minh miền tùy chỉnh 
 • Lập kế hoạch triển khai Microsoft 365
  • Lập kế hoạch cho Cơ sở hạ tầng tại chỗ Microsoft 365
  • Lập kế hoạch nhận dạng và giải pháp xác thực
  • Thiết lập thuê và đăng ký Microsoft 365
  • Định cấu hình các vai trò đăng ký và người thuê cũng như cài đặt khối lượng công việc
  • Đánh giá Microsoft 365 dành cho tổ chức
  • Lập kế hoạch và tạo đối tượng thuê
  • Nâng cấp đăng ký hiện có lên Microsoft 365
  • Giám sát việc phân bổ giấy phép
 • Quản lý đăng ký Microsoft 365 và tình trạng của người thuê
  • Quản lý cảnh báo tình trạng dịch vụ
  • Tạo và quản lý các yêu cầu dịch vụ
  • Tạo kế hoạch đáp ứng tình trạng dịch vụ nội bộ
  • Theo dõi tình trạng dịch vụ
  • Định cấu hình và xem xét các báo cáo, bao gồm báo cáo BI, OMS và Microsoft 365
  • Lên lịch và xem xét các báo cáo bảo mật và tuân thủ
  • Lập lịch và xem xét các chỉ số sử dụng 
 • Lập kế hoạch di chuyển người dùng và dữ liệu
  • Xác định dữ liệu sẽ được di chuyển và phương pháp
  • Xác định người dùng và hộp thư sẽ được di chuyển và phương pháp
  • Lập kế hoạch di chuyển người dùng và nhóm tại chỗ
  • Nhập tệp PST

2. Quản lý danh tính người dùng và vai trò

 • Thiết kế chiến lược nhận dạng
  • Đánh giá các yêu cầu và giải pháp để đồng bộ hóa
  • Đánh giá các yêu cầu và giải pháp quản lý danh tính
  • Đánh giá các yêu cầu và giải pháp xác thực 
 • Lập kế hoạch đồng bộ hóa danh tính bằng cách sử dụng Azure AD Connect
  • Thiết kế đồng bộ hóa thư mục
  • Thực hiện đồng bộ hóa thư mục với các dịch vụ thư mục, dịch vụ liên kết và điểm cuối Azure
 • Quản lý đồng bộ hóa danh tính bằng cách sử dụng Azure AD Connect
  • Giám sát tình trạng kết nối Azure AD
  • Quản lý đồng bộ hóa Azure AD Connect
  • Cấu hình bộ lọc đối tượng
  • Cấu hình đồng bộ hóa mật khẩu
  • Thực hiện các kịch bản AD Connect nhiều khu rừng 
 • Quản lý danh tính Azure AD
  • Lập kế hoạch nhận dạng Azure AD
  • Thực hiện và quản lý đặt lại mật khẩu tự phục vụ Azure AD
  • Quản lý đánh giá quyền truy cập
  • Quản lý nhóm
  • Quản lý mật khẩu
  • Quản lý giấy phép sản phẩm
  • Quản lý người dùng
  • Thực hiện quản lý hàng loạt người dùng
 • Quản lý vai trò của người dùng
  • Lập kế hoạch vai trò người dùng
  • Phân bổ vai trò trong khối lượng công việc
  • Định cấu hình tài khoản quản trị
  • Định cấu hình RBAC trong Azure AD
  • Ủy quyền quyền quản trị viên
  • Quản lý vai trò quản trị viên
  • Quản lý phân bổ vai trò bằng cách sử dụng Azure AD
  • Lập kế hoạch các vai trò tuân thủ và bảo mật cho Microsoft 365.    

3. Quản lý quyền truy cập và xác thực

 • Quản lý xác thực
  • Thiết kế phương pháp xác thực
  • Định cấu hình xác thực
  • Thực hiện phương pháp xác thực
  • Quản lý xác thực
  • Giám sát xác thực 
 • Triển khai xác thực đa yếu tố (MFA)
  • Thiết kế giải pháp MFA
  • Định cấu hình MFA cho ứng dụng hoặc người dùng
  • Quản lý người dùng MFA
  • Báo cáo việc sử dụng MFA
 • Định cấu hình quyền truy cập ứng dụng
  • Định cấu hình đăng ký ứng dụng trong Azure AD
  • Định cấu hình proxy ứng dụng Azure AD
  • Xuất bản ứng dụng doanh nghiệp trong Azure AD 
 • Triển khai quyền truy cập cho người dùng bên ngoài khối lượng công việc Microsoft 365
  • Tạo tài khoản B2B
  • Tạo tài khoản khách
  • Thiết kế các giải pháp để truy cập bên ngoài

4. Lập kế hoạch khối lượng công việc và ứng dụng Office 365

 • Lập kế hoạch triển khai khối lượng công việc Office 365
  • Xác định các yêu cầu lai
  • Lập kế hoạch kết nối và luồng dữ liệu cho mỗi khối lượng công việc
  • Lập kế hoạch cho kết nối khối lượng công việc Microsoft 365
  • Lập kế hoạch chiến lược di chuyển cho khối lượng công việc 
 • Lập kế hoạch triển khai ứng dụng Office 365
  • Quản lý tải xuống phần mềm Office 365
  • Gói ứng dụng Office 365
  • Lập kế hoạch cho Office 365 Pro+ với các bản cập nhật ứng dụng
  • Gói Office 365 Pro+ với kết nối
  • Lập kế hoạch cho Office trực tuyến
  • Lập kế hoạch triển khai Office 365 Pro+

Nguồn: Microsoft learning.

KHÓA HỌC LIÊN QUAN
 • Microsoft Azure Administrator

  Lịch Khai Giảng

  Tháng 05 25
 • Microsoft Azure Administrator

  Khóa học này hướng dẫn cho chuyên gia CNTT cách quản lý đăng ký Azure, tạo và chia tỷ lệ máy ảo, triển khai các giải pháp lưu trữ, cấu hình mạng ảo, sao lưu và chia sẻ dữ liệu, kết nối Azure and on-premises sites, quản lý lưu lượng mạng, triển khai Azure Active Directory, bảo mật danh tính, và .giám sát hệ thống.

  XEM CHI TIẾT

 • VMware vRealize Automation: Install, Configure, Manage [V7.3]

  Lịch Khai Giảng

  Tháng 06 08
 • VMware vRealize Automation: Install, Configure, Manage [V7.3]

  Trong khóa học này, học viên sẽ tập trung vào việc cài đặt, cấu hình và quản lý VMware vRealize® Automatic ™. Học viên sẽ tìm hiểu về cấu hình sử dụng nền tảng tự động hóa vRealize, gồm cung cấp dịch vụ tự động và tạo các danh mục dịch vụ bao gồm các máy ảo được xác định trước, các thành phần phần mềm và mạng VMware NSX® theo yêu cầu. Khóa học này cũng bao gồm việc can thiệp tự động hóa vRealize với các hệ thống khác bằng VMware vRealize® Orchestrator ™ để thúc đẩy quy trình công việc, tạo chu kỳ phê duyệt và quản lý vòng đời của máy để bảo tồn tài nguyên. Ngoài ra, học viên sẽ hiểu rõ hơn và biết cách khai thác lợi ích của tự động hóa như là một thành phần của Trung tâm dữ liệu được xác định bằng phần mềm.

  XEM CHI TIẾT

 • VMware vSphere: Troubleshooting Workshop [V6.7]

  Lịch Khai Giảng

  Tháng 05 27
 • VMware vSphere: Troubleshooting Workshop [V6.7]

  Khoá đào tạo thực hành, cung cấp kiến thức khắc phục sự cố trong môi trường ảo hoá VMware vSphere® 6.x. Khoá huấn luyện nâng cao kỹ năng và năng lực của bạn trong việc sử dụng giao diện dòng lệnh VMware vSphere® Client ™, VMware vRealize® Log lnsight ™ và các công cụ khác để phân tích và giải quyết các vấn đề lỗi sảy ra.

  XEM CHI TIẾT

 • Lập Trình Python Cơ Bản

  Lịch Khai Giảng

  Tháng 01 24
 • Lập Trình Python Cơ Bản

  Xây dựng nền tảng cơ bản vững chắc trong ngôn ngữ lập trình Python tạo tiền đề cho việc học các kiến thức lập trình Web, Game, Desktop, Machine Learning, Data Science… phát triển nghề nghiệp.

  XEM CHI TIẾT

 • DANH TÍNH VÀ DỊCH VỤ MICROSOFT 365

  Lịch Khai Giảng

  Tháng 08 24
 • DANH TÍNH VÀ DỊCH VỤ MICROSOFT 365

  Khóa học kéo dài ba ngày này, bạn sẽ tìm hiểu về Quản trị Microsoft 365 doanh nghiệp - Quản lý dịch vụ và đối tượng thuê Microsoft 365, Quản lý Office 365 và Quản lý danh tính Microsoft 365. Trong quản lý đối tượng thuê và dịch vụ Microsoft 365, bạn sẽ kiểm tra tất cả các thành phần chính phải được lên kế hoạch khi thiết kế đối tượng thuê Microsoft 365 của mình. Khi giai đoạn lập kế hoạch này hoàn tất, bạn sẽ tìm hiểu cách cấu hình đối tượng thuê Microsoft 365 của mình, bao gồm hồ sơ tổ chức của bạn, tùy chọn đăng ký đối tượng thuê, dịch vụ thành phần, tài khoản người dùng và giấy phép cũng như thiết lập các nhóm bảo mật.

  XEM CHI TIẾT

  zalo