Các chuyên đề

VMware vRealize Automation: Install, Configure, Manage [V7.3]

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Trong khóa học này, học viên sẽ tập trung vào việc cài đặt, cấu hình và quản lý VMware vRealize® Automatic ™. Học viên sẽ tìm hiểu về cấu hình sử dụng nền tảng tự động hóa vRealize, gồm cung cấp dịch vụ tự động và tạo các danh mục dịch vụ bao gồm các máy ảo được xác định trước, các thành phần phần mềm và mạng VMware NSX® theo yêu cầu. Khóa học này cũng bao gồm việc can thiệp tự động hóa vRealize với các hệ thống khác bằng VMware vRealize® Orchestrator ™ để thúc đẩy quy trình công việc, tạo chu kỳ phê duyệt và quản lý vòng đời của máy để bảo tồn tài nguyên. Ngoài ra, học viên sẽ hiểu rõ hơn và biết cách khai thác lợi ích của tự động hóa như là một thành phần của Trung tâm dữ liệu được xác định bằng phần mềm.

THỜI LƯỢNG: 05 ngày (40 giờ)

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

 Sau khi hoàn thành khoá học, học viên đủ kiến thức và các kỹ năng:

 • Mô tả kiến trúc vRealize Automation architecture và các trường hợp nào cần cần sử dụng
 • Cài đặt và cấu hình vRealize Automation
 • Quản lý các thực thể tự động hóa vRealize trên VMware third-party virtual, cloud, and physical infrastructures
 • Cấu hình và quản lý các danh mục và bản thiết kế
 • Cấu hình và quản lý các nhóm đặt trước để tính toán tài nguyên trên VMware, Microsoft, Amazon và các nền tảng khác
 • Sử dụng cổng thông tin tự phục vụ để yêu cầu và quản lý máy theo chính sách quản trị và phê duyệt tự động hóa của vRealize
 • Giải thích vRealize ự động mở rộng và quy trình công việc
 • Quản lý và giám sát máy ảo và khai thác tài nguyên
 • Khoá học này chuẩn bị cho bạn tham dự kỳ thi lấy chứng chỉ: VMware Certified Professional 7 – Cloud Management and Automation (VCP7-CMA)

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA KHÓA HỌC

 • Có kinh nghiệm quản trị hệ thống, kỹ sư hệ thống và nhà tích hợp hệ thống chịu trách nhiệm thiết kế và triển khai vRealize Automation

ĐIỀU KIỆN THAM GIA KHÓA HỌC

NỘI DUNG KHÓA HỌC

1. Course Introduction

 • Giới thiệu về khoá học  
 • Mục tiêu khóa học

2. vRealize Automation Overview and Architecture

 • Mô tả trung tâm dữ liệu được xác định bằng phần mềm
 • Giải thích mục đích của vRealize Automation
 • Giải thích các khái niệm vRealize Automation, và self-service provisioning
 • Mô tả vRealize Automation phù hợp với các dòng sản phẩm của VMware
 • Thảo luận về các trường hợp sử dụng vRealize Automation
 • Xác định các thành phần của triển khai vRealize Automation
 • Xác định các thành phần của việc triển khai vRealize Automation enterprise
 • Xác định các tùy chọn thiết kế thành phần cho vRealize Automation
 • Xác định cách vRealize Automation tích hợp với các sản phẩm VMware khác

3. Authentication, Fabric, and Tenants

 • Mô tả quản lý danh tính trong vRealize Automation
 • Xác định các phương thức xác thực có sẵn trong vRealize Automation
 • Xác định vai trò phù hợp cho các tác vụ cụ thể trong vRealize Automation
 • Create tenants
 • Giải thích multitenant leading practices
 • Xác định mối quan hệ giữa các thực thể vRealize Automation
 • Xác định và định cấu hình điểm cuối vRealize Automation
 • Xác định cách vRealize Automation tự động phát hiện các tài nguyên
 • Xác định fabric groups, business groups, and reservations
 • Tạo và quản lý reservations for compute resources

4. Converged Blueprints, Containers, and Catalog Management

 • Xác định blueprints
 • Xác định quy trình và các tùy chọn để định cấu hình blueprints
 • Tạo một kế hoạch chi tiết với một máy ảo
 • Tạo một kế hoạch chi tiết với nhiều máy ảo
 • Sử dụng tham số trong blueprints
 • Mô tả containers
 • Xác định vai trò của service catalog
 • Xác định catalog items
 • Use entitlements to manage catalog items

5. Consuming Catalog Services

 • Yêu cầu dịch vụ single-machine service
 • Theo dõi tình trạng cung cấp dịch vụ
 • Reconfigure a provisioned machine
 • Quản lý snapshots
 • Xác định vai trò liên quan đến việc tạo chính sách phê duyệt
 • Xác định cấp chính sách phê duyệt
 • Xác định các giai đoạn phê duyệt
 • Tạo và áp dụng các chính sách phê duyệt cho các catalog items
 • Sử dụng các thuộc tính tùy chỉnh để sửa đổi quy trình cung cấp
 • Sử dụng các nhóm thuộc tính để nhóm các thuộc tính tùy chỉnh
 • Sử dụng từ điển thuộc tính để sửa đổi quy trình cung cấp

6. Integrating NSX

 • Xác định các khả năng NSX
 • Mô tả các thành phần NSX mà vRealize Automation sử dụng
 • Mô tả lợi ích của việc tích hợp NSX với vRealize Automation
 • Tích hợp vRealize Automation với NSX
 • Sử dụng các yếu tố NSX trong bản thiết kế vRealize Automation

7. Application Authoring

 • Chi tiết vòng đời của việc triển khai ứng dụng vRealize Automation
 • Author an application blueprint
 • Triển khai một kế hoạch chi tiết ứng dụng từ danh mục dịch vụ

8. Monitoring and Reclamation

 • Xác định cách giám sát sử dụng tài nguyên
 • Trình diễn cách thu hồi lại tài nguyên
 • Trình diễn cách quản lý hợp đồng cho thuê máy
 • Giám sát các sự kiện hệ thống

9. vRealize Automation Extensibility

 • Xác định các công cụ mở rộng vRealize Automation
 • Xác định các trường hợp sử dụng mở rộng vRealize Automation
 • Sử dụng vRealize CloudClient để export a blueprint
 • Sử dụng vRealize Orchestrator
 • Sử dụng vRealize Orchestrator plug-ins để tích hợp bên ngoài
 • Mô tả các thành phần anything-as-a-service (XaaS)
 • Create an XaaS blueprint
 • Mô tả cách event broker tăng cường khả năng mở rộng
 • Xác định các loại đăng ký và tùy chọn phù hợp cho đăng ký
 • Describe the two event broker event types
 • Identify the three event broker phases
 • Minh họa quy trình làm việc chính
 • Mô tả các yêu cầu cần thiết để chuyển các thuộc tính tùy chỉnh cho quy trình công việc
 • Explain how the event broker helps with day 2 operations
 • Sử dụng các thiết bị ảo mở rộng quy mô và mở rộng
 • Tích hợp các chính sách lưu trữ máy ảo VMware vSphere® vào các bản thiết kế

10. vRealize Automation Installation

 • Giải thích các điều kiện tiên quyết cài đặt vRealize Automation
 • Mô tả quy trình cài đặt vRealize Automation
 • Thực hiện triển khai vRealize Automation appliance
 • Cấu hình vRealize Automation appliance

Nguồn: VMware learning

KHÓA HỌC LIÊN QUAN
 • VMware vSphere: Troubleshooting Workshop [V6.7]

  Lịch Khai Giảng

  Tháng 05 27
 • VMware vSphere: Troubleshooting Workshop [V6.7]

  Khoá đào tạo thực hành, cung cấp kiến thức khắc phục sự cố trong môi trường ảo hoá VMware vSphere® 6.x. Khoá huấn luyện nâng cao kỹ năng và năng lực của bạn trong việc sử dụng giao diện dòng lệnh VMware vSphere® Client ™, VMware vRealize® Log lnsight ™ và các công cụ khác để phân tích và giải quyết các vấn đề lỗi sảy ra.

  XEM CHI TIẾT

 • VMware vRealize Automation: Install, Configure, Manage [V7.3]

  Lịch Khai Giảng

  Tháng 06 08
 • VMware vRealize Automation: Install, Configure, Manage [V7.3]

  Trong khóa học này, học viên sẽ tập trung vào việc cài đặt, cấu hình và quản lý VMware vRealize® Automatic ™. Học viên sẽ tìm hiểu về cấu hình sử dụng nền tảng tự động hóa vRealize, gồm cung cấp dịch vụ tự động và tạo các danh mục dịch vụ bao gồm các máy ảo được xác định trước, các thành phần phần mềm và mạng VMware NSX® theo yêu cầu. Khóa học này cũng bao gồm việc can thiệp tự động hóa vRealize với các hệ thống khác bằng VMware vRealize® Orchestrator ™ để thúc đẩy quy trình công việc, tạo chu kỳ phê duyệt và quản lý vòng đời của máy để bảo tồn tài nguyên. Ngoài ra, học viên sẽ hiểu rõ hơn và biết cách khai thác lợi ích của tự động hóa như là một thành phần của Trung tâm dữ liệu được xác định bằng phần mềm.

  XEM CHI TIẾT

 • Lập Trình Python Cơ Bản

  Lịch Khai Giảng

  Tháng 01 24
 • Lập Trình Python Cơ Bản

  Xây dựng nền tảng cơ bản vững chắc trong ngôn ngữ lập trình Python tạo tiền đề cho việc học các kiến thức lập trình Web, Game, Desktop, Machine Learning, Data Science… phát triển nghề nghiệp.

  XEM CHI TIẾT

 • DANH TÍNH VÀ DỊCH VỤ MICROSOFT 365

  Lịch Khai Giảng

  Tháng 08 24
 • DANH TÍNH VÀ DỊCH VỤ MICROSOFT 365

  Khóa học kéo dài ba ngày này, bạn sẽ tìm hiểu về Quản trị Microsoft 365 doanh nghiệp - Quản lý dịch vụ và đối tượng thuê Microsoft 365, Quản lý Office 365 và Quản lý danh tính Microsoft 365. Trong quản lý đối tượng thuê và dịch vụ Microsoft 365, bạn sẽ kiểm tra tất cả các thành phần chính phải được lên kế hoạch khi thiết kế đối tượng thuê Microsoft 365 của mình. Khi giai đoạn lập kế hoạch này hoàn tất, bạn sẽ tìm hiểu cách cấu hình đối tượng thuê Microsoft 365 của mình, bao gồm hồ sơ tổ chức của bạn, tùy chọn đăng ký đối tượng thuê, dịch vụ thành phần, tài khoản người dùng và giấy phép cũng như thiết lập các nhóm bảo mật.

  XEM CHI TIẾT

 • Microsoft Azure Administrator

  Lịch Khai Giảng

  Tháng 05 25
 • Microsoft Azure Administrator

  Khóa học này hướng dẫn cho chuyên gia CNTT cách quản lý đăng ký Azure, tạo và chia tỷ lệ máy ảo, triển khai các giải pháp lưu trữ, cấu hình mạng ảo, sao lưu và chia sẻ dữ liệu, kết nối Azure and on-premises sites, quản lý lưu lượng mạng, triển khai Azure Active Directory, bảo mật danh tính, và .giám sát hệ thống.

  XEM CHI TIẾT

  zalo