Training Vendors

Tối ưu và Tỷ lệ hóa VMware vSphere [V7]

GIỚI THIỆU KHOÁ HỌC

Khóa học năm ngày này dạy cho bạn các kỹ năng nâng cao để định cấu hình và duy trì cơ sở hạ tầng ảo có khả năng mở rộng và khả dụng cao. Thông qua sự kết hợp giữa bài giảng lý thuyết và thực hành, bạn định cấu hình và tối ưu hóa các tính năng của VMware vSphere® 7 nhằm xây dựng nền tảng cho một cơ sở hạ tầng có khả năng mở rộng thực sự, hiểu sâu hơn về vSphere và tìm hiểu cách các tính năng và kiểm soát nâng cao của nó có thể mang lại lợi ích cho tổ chức của bạn. 

MỤC TIÊU KHOÁ HỌC

Vào cuối khóa học, bạn sẽ có thể đạt được các mục tiêu sau:

 • Định cấu hình và quản lý mạng và lưu trữ vSphere cho một doanh nghiệp lớn và phức tạp
 • Sử dụng VMware vSphere® Client ™ để quản lý chứng chỉ
 • Sử dụng Identity Federation để định cấu hình VMware vCenter Server® để sử dụng các nguồn nhận dạng bên ngoài
 • Sử dụng VMware vSphere® Trust Authority ™ để bảo mật cơ sở hạ tầng cho các máy ảo được mã hóa
 • Sử dụng cấu hình máy chủ để quản lý sự tuân thủ của máy chủ VMware ESXi ™
 • Tạo và quản lý thư viện nội dung để triển khai máy ảo
 • Quản lý việc sử dụng tài nguyên VM với các nhóm tài nguyên
 • Theo dõi và phân tích các chỉ số hiệu suất chính cho tài nguyên máy tính, lưu trữ và mạng cho các máy chủ ESXi
 • Tối ưu hóa hiệu suất trong môi trường vSphere, bao gồm vCenter Server

CHỨNG CHỈ

Tham dự khóa học này đáp ứng yêu cầu đào tạo để đạt được chứng chỉ sau:

 • VMware Certified Professional - Data Center Virtualization (VCP-DCV)

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA KHOÁ HỌC

 • Quản trị viên hệ thống có kinh nghiệm, kỹ sư hệ thống và nhà tích hợp hệ thống

ĐIỀU KIỆN THAM GIA KHOÁ HỌC

Bạn phải hoàn thành một trong các điều kiện tiên quyết sau:

 • Hiểu biết về các khái niệm được trình bày trong khóa học VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V7]
 • Kiến thức và kinh nghiệm quản trị tương đương với ESXi và vCenter Server

Bạn nên có thêm kinh nghiệm làm việc với dòng lệnh.

NỘI DUNG KHOÁ HỌC

1. Giới thiệu khóa học

 • Giới thiệu và khóa học 
 • Mục tiêu khóa học

2. Khả năng mở rộng mạng

 • Định cấu hình và quản lý các thiết bị chuyển mạch phân tán vSphere
 • Mô tả cách VMware vSphere® Network I / O Control nâng cao hiệu suất
 • Giải thích các tính năng của bộ chuyển mạch phân tán như phản chiếu cổng và NetFlow

3. Khả năng mở rộng lưu trữ

 • Giải thích tại sao VMware vSphere® VMFS là một hệ thống tệp hiệu suất cao, có thể mở rộng
 • Giải thích các API lưu trữ của VMware vSphere® - Tích hợp mảng, API VMware vSphere® cho Storage Awareness ™ và các API vSphere để lọc I / O
 • Định cấu hình và chỉ định các chính sách lưu trữ máy ảo
 • Tạo chính sách lưu trữ VMware vSAN ™
 • Nhận dạng các thành phần của kiến ​​trúc VMware vSphere® Virtual Volumes ™
 • Định cấu hình VMware vSphere® Storage DRS ™ và VMware vSphere® Storage I / O Control

4. Khả năng mở rộng máy chủ và quản lý

 • Sử dụng vSphere Client để quản lý chứng chỉ vSphere
 • Mô tả liên kết danh tính và nhận ra các trường hợp sử dụng của nó
 • Định cấu hình liên kết danh tính để cho phép Máy chủ vCenter sử dụng nhà cung cấp danh tính bên ngoài
 • Mô tả các lợi ích và trường hợp sử dụng của vSphere Trust Authority
 • Định cấu hình vSphere Trust Authority
 • Sử dụng cấu hình máy chủ để quản lý việc tuân thủ cấu hình ESXi
 • Tạo một thư viện nội dung cục bộ và đăng ký một thư viện nội dung đã xuất bản
 • Triển khai máy ảo từ thư viện nội dung
 • Tạo và quản lý các nhóm tài nguyên trong một cụm
 • Mô tả cách hoạt động của chia sẻ có thể mở rộng

5. Tối ưu hóa CPU

 • Giải thích hoạt động của bộ lập lịch CPU và các tính năng khác ảnh hưởng đến hiệu suất của CPU
 • Giải thích hỗ trợ NUMA và vNUMA
 • Sử dụng esxtop để theo dõi các chỉ số hiệu suất chính của CPU

6. Tối ưu hóa bộ nhớ

 • Giải thích kỹ thuật tạo bong bóng, nén bộ nhớ, chia sẻ trang trong suốt và hoán đổi máy chủ để khôi phục bộ nhớ khi bộ nhớ được truyền quá mức
 • Sử dụng esxtop để theo dõi các chỉ số hiệu suất chính của bộ nhớ

7. Tối ưu hóa bộ nhớ

 • Mô tả các loại hàng đợi lưu trữ và các yếu tố khác ảnh hưởng đến hiệu suất lưu trữ
 • Thảo luận về hỗ trợ vSphere cho các công nghệ NVMe và iSER
 • Sử dụng esxtop để theo dõi các chỉ số hiệu suất lưu trữ chính

8. Tối ưu hóa Mạng

 • Giải thích các tính năng hiệu suất của bộ điều hợp mạng
 • Giải thích các tính năng hiệu suất của mạng vSphere
 • Sử dụng esxtop để theo dõi các chỉ số hiệu suất mạng chính

9. Tối ưu hóa hiệu suất máy chủ vCenter

 • Mô tả các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất của vCenter Server
 • Sử dụng các công cụ VMware vCenter® Server Appliance ™ để giám sát việc sử dụng tài nguyên

Nội dung bổ sung

Phụ lục A: Triển khai tự động vSphere

 • Giải thích mục đích của VMware vSphere® ESXi ™ Image Builder CLI
 • Giải thích mục đích của VMware vSphere® Auto Deploy ™
 • Mô tả cách khởi động máy chủ ESXi tự động triển khai
 • Định cấu hình môi trường vSphere Auto Deploy

Phụ lục B: vSphere Security

 • Định cấu hình Xác thực và Truy cập Máy chủ ESXi
 • Nhận biết các chiến lược để bảo mật các thành phần vSphere, chẳng hạn như vCenter Server, máy chủ ESXi và máy ảo
 • Mô tả hỗ trợ vSphere cho các tiêu chuẩn và giao thức bảo mật
 • Mô tả các tính năng bảo mật của máy ảo
 • Mô tả các thành phần của kiến ​​trúc mã hóa VM
 • Tạo, quản lý và di chuyển các máy ảo được mã hóa
 • Mã hóa kết xuất lõi
 • Liệt kê các sự kiện mã hóa VM và cảnh báo

Nguồn: VMware Learning

COURSES RELATED
 • VMware vSphere: Install, Configure, Manage [ V 6.5 ]

  Schedule

  Month 04 27
 • VMware vSphere: Install, Configure, Manage [ V 6.5 ]

  Khóa học tập trung vào việc thực hành cài đặt, cấu hình và quản trị VMware vSphere® 6.5, bao gồm VMware ESXi™ 6.5 và VMware vCenter Server™ 6.5. 
  Khóa học VMware vSphere giúp cung cấp kiến thức, kỹ năng cho học viên trong việc quản trị vận hành hạ tầng CNTT ảo hóa với VMware vSphere cho một tổ chức với bất kỳ quy mô nào, và tạo nền tảng cho các công nghệ VMware khác trong một Trung tâm dữ liệu được định nghĩa bởi phần mềm (Software-Defined Data Center)

  Details

 • HP-UX Fundamentals (51434S)

  Schedule

  Month 03 26
 • HP-UX Fundamentals (51434S)

  This course is an extensive introduction to the UNIXM operating system and how to use its many commands and utilities. It also covers the standard UNIX system file editor and basic shell programming. This course is the foundation and prerequisite for most other courses in HP Education’s Tru64 and HP-UX curricula. The 5-day course is 60 percent lecture and 40 percent hands-on labs using HP servers.

  Details

 • TOGAF 9.1

  Schedule

  Month 03 26
 • TOGAF 9.1

  Trong bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội hiện nay, sức ép cạnh tranh và nâng cao hiệu quả hoạt động ngày càng trở nên cấp thiết, đòi hỏi các tổ chức và doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển phải trang bị cho mình nhiều hơn nữa các giá trị tri thức trong hoạt động quản trị, sản xuất và cung ứng dịch vụ. Tuy nhiên, mặc dù các giá trị này đa phần được tích lũy và làm giàu thông qua việc vận hành các hệ thống quản trị và điều hành dựa trên nền tảng CNTT

  Details

 • 20332B: Microsoft SharePoint Server 2013

  Schedule

  Month 03 26
 • 20332B: Microsoft SharePoint Server 2013

  Khóa học này xem xét cách lập kế hoạch, cấu hình và quản lý ứng dụng trong môi trường Microsoft SharePoint Server 2013. Tập trung vào tính năng sẵn sàng cao trong khắc phục thảm họa, tối ưu hóa kiến trúc ứng dụng dịch vụ, dịch vụ kết nối kinh doanh tích hợp mạng xã hội, giải pháp quản lý ứng dụng nội dung trong doanh nghiệp, quản lý cơ sở hạ tầng web.

  Details

 • Cobit 5 Foundation

  Schedule

  Month 03 26
 • Cobit 5 Foundation

  Khung ứng dụng COBIT® (Control OBjectives for Information and related Technology) được thiết kế để đóng vai trò tích hợp, kết nối tất cả các chuẩn chuyên môn như ITIL, ISO27001, PMBOK (dùng để quản lý dự án), TOGAF,… tạo lên một khung ứng dụng, quản trị CNTT toàn diện, tạo lên mối liên kết chặt chẽ giữa chiến lược phát triển, tổ chức và kinh doanh chung của doanh nghiệp với chiến lược xây dựng, phát triển, tổ chức và vận hành CNTT trong doanh nghiệp

  Details

 • VMware Horizon View: Install, Configure, Manage [V6.0]

  Schedule

  Month 04 04
 • VMware Horizon View: Install, Configure, Manage [V6.0]

  Khóa học thực hành VMware Horizon View: Install, Configure, Manage [V6.0] trang bị cho học viên kỹ năng cài đặt, cấu hình và quản trị sản phẩm VMware Horizon View, một thành phần trong bộ sản phẩm VMware Horizon. Sản phẩm VMware Horizon View gồm các thành phần: VMware View Manager, VMware View Composer, và View Security Server. Khóa học dựa trên sản phẩm Horizon View 6

  Details

  zalo