10775A: Quản trị Cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server 2012 

Giới thiệu khóa học
Khóa học này cung cấp cho học viên kiến thức và kỹ năng để duy trì cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server 2012. Khóa học tập trung vào việc giảng dạy các học viên làm thế nào để sử dụng đầy đủ tính năng sản phẩm và các công cụ liên quan đến việc duy trì một cơ sở dữ liệu SQL Server 2012.

Điều kiện tham dự khóa học

 • Căn bản về môi trường Windows Server /Client, kiến thức về cơ sở dữ liệu tương.
 • Học viên tham dự khóa đào tạo này nên có kiến thức kỹ thuật sau đây sẽ có lợi thế hơn:
  • Kiến thức cơ bản của hệ điều hành Microsoft Windows Server 2012
  • Đã học khóa 10774A: Querying Microsoft SQL Server 2012

Ai nên tham dự

 • Khóa học này phù hợp với các cá nhân muốn trở thành người quản lý và duy trì máy chủ cơ sở dữ liệu SQL Server.
 • Các cá nhân đang thực hiện quản lý cơ sở dữ liệu và bảo dưỡng hệ thống dữ liệu, có vai trò trách nhiệm đối với toàn bộ dữ liệu của công ty.

Lợi ích khóa học

Sau khi hoàn thành khóa học này, học viên có thể:

 • Lập kế hoạch và thực hiện việc triển khai cài đặt SQL Server.
 • Hiểu được cấu trúc vật lý của dữ liệu, tùy chọn cấu hình phù hợp với yêu cầu cơ sở dữ liệu hệ thống.
 • Hiểu các khái niệm về nhật ký giao dịch và thực hiện các chiến lược sao lưu, phục hồi SQL Server với công cụ có sẵn.
 • Tạo các bản sao lưu SQL Server.
 • Qui trình khôi phục máy chủ cơ sở dữ liệu SQL khi sảy ra sự cố.
 • Sử dụng các tiến trình xuất khẩu / nhập khẩu dữ liệu và giải thích liên quan đến SSIS.
 • Thiết lập tài khoản đăng nhập, và sử dụng khi làm việc với các mô hình bảo mật SQL Server.
 • Làm việc với cơ sở dữ liệu, với các vai trò do server định nghĩa sẵn, vai trò người dùng định nghĩa.
 • Làm việc với các điều khoản cấp phép sử dụng và phân quyền truy cập dữ liệu.
 • Làm việc với SQL Server Audit.
 • Làm việc với SQL Server Agent, phân công việc và lưu nhật ký công việc.
 • Thực hiện bảo mật SQL Server Agent, tài khoản ủy quyền và các thông tin truy xuất.
 • Cấu hình cơ sở dữ liệu, để gửi cảnh báo và thông báo sự cố qua email.
 • Lập ra kế hoạch bảo trì cơ sở dữ liệu.
 • Làm việc với thủ tục lưu trữ SQL Profiler và SQL Trace.
 • Giới thiệu DMVs và cấu hình của bộ sưu tập dữ liệu.
 • Làm việc các máy chủ trung tâm quản lý và truy vấn nhiều máy chủ, ảo hóa của SQL Server và các ứng dụng dữ liệu-Tier.
 • Khắc phục sự cố máy chủ cơ sở dữ liệu SQL.

Thời lượng: 05 Ngày.

Môi trường học tập

 • Tài liệu điện tử ekits theo tiêu chuẩn của Microsoft Official Curriculum (MOC)
 • Chứng nhận hoàn thành khóa học Microsoft cấp sau khóa học.
 • Thực hành lab mô phỏng trên trên hệ thống máy chủ IBM, HP với cấu hình cao
 • Giảng viên có kiến thức sư phạm tốt, có kinh nghiệm triển khai SQL Server.

 Nội dung khóa học

 • Module 1: Giới thiệu về SQL Server 2012 và Toolset
 • Module 2: Chuẩn bị hệ thống cho SQL Server 2012
 • Module 3: Cài đặt và cấu hình SQL Server 2012
 • Module 4: Làm việc với cơ sở dữ liệu
 • Module 5: Tìm hiểu về mô hình phục hồi SQL Server 2012
 • Module 6: Sao lưu cơ sở dữ liệu SQL Server 2012
 • Module 7: Khôi phục cơ sở dữ liệu SQL Server 2012
 • Module 8: Importing and Exporting Data
 • Module 9: Xác thực và ủy quyền cho người sử dụng
 • Module 10: Authenticating and Authorizing Users
 • Module 11: Ủy quyền truy cập tài nguyên cho người sử dụng
 • Module 12: Kiểm toán môi trường SQL Server
 • Module 13: Quản lý tự động hoá SQL Server 2012
 • Module 14: Cấu hình bảo mật cho SQL Server Agent
 • Module 15: Giám sát SQL Server 2012 với cảnh báo và thông báo
 • Module 16: Thực hiện bảo trì cơ sở dữ liệu đang thực hiện
 • Module 17: Truy tìm truy cập đến SQL Server 2012
 • Module 18: Giám sát SQL Server 2012
 • Module 19: Quản lý một nhóm các máy chủ dữ liệu
 • Module 20: Xử lý sự cố thường gặp khi quản trị SQL Server 2012

 

Nguồn: Microsoft Learning

KHÓA HỌC LIÊN QUAN
 • 20410B: Cài đặt và cấu hình Windows Server 2012

  Lịch Khai Giảng

  Tháng 03 26
 • 20410B: Cài đặt và cấu hình Windows Server 2012

  Khóa học này cung cấp cho học viên các kỹ năng, kiến ​​thức cần thiết để thực hiện cài đặt, và cấu hình máy chủ Windows Server 2012 trong môi trường doanh nghiệp. Với các mục tiêu cài đặt Windows Server 2012, cấu hình quản lý các dịch vụ, thiết lập kết nối mạng, phân quyền sử dụng và thực hiện ảo hóa Hyper-V Server 2012.

  XEM CHI TIẾT

 • Trung tâm thi Castle Worldwide

  Lịch Khai Giảng

  Tháng 01 01
 • Trung tâm thi Castle Worldwide

  Trung tâm thi Thái Sơn được ủy quyền để tổ chức các môn thi do Castle Worldwide cung cấp tại Hà Nội Việt Nam. Castle Worldwide cung cấp dịch vụ thi để cấp giấy phép và chứng chỉ cho các cơ quan, các tập đoàn, tổ chức giáo dục, cơ quan chính phủ, các hiệp hội thương mại và các doanh nghiệp.

  XEM CHI TIẾT

 • HP-UX System and Network Administration II (H3065S)

  Lịch Khai Giảng

  Tháng 03 26
 • HP-UX System and Network Administration II (H3065S)

  This course is the second of two courses that prepare system administrators to successfully administer HP-UX servers in a networked environment. Successful completion of HP-UX System and Network Administration I and II will help students prepare for the HP-UX Certified System Administrator (CSA) technical certification exam. The 5-day course is 50 percent lecture and 50 percent hands-on labs using HP servers.

  XEM CHI TIẾT

 • 10776A: Developing Microsoft SQL Server 2012 Databases

  Lịch Khai Giảng

  Tháng 03 02
 • 10776A: Developing Microsoft SQL Server 2012 Databases

  This 5-day instructor-led course introduces SQL Server 2012 and describes logical table design, indexing and query plans. It also focusses on the creation of database objects including views, stored procedures, along with parameters, and functions. Other common aspects of procedure coding, such as transactions, concurrency, error handling, triggers, and SQL CLR are also covered in this course. Also this course helps you prepare for the Exam 70-464

  XEM CHI TIẾT

  zalo