Training Vendors

Chẩn đoán và khắc phục sự cố VMware vSphere [V7]

Nâng cao kỹ năng và năng lực của bạn trong việc sử dụng giao diện dòng lệnh VMware vSphere® Client™, tệp nhật ký và các công cụ khác để phân tích và giải quyết vấn đề.
Khóa học dựa trên 2 sản phẩm sau:

  • VMware ESXi 7
  • VMware vCenter Server 7

Mục tiêu khoá học:
Vào cuối khóa học, bạn sẽ có thể đạt được các mục tiêu sau:

  • Giới thiệu các nguyên tắc và quy trình xử lý sự cố.
  • Sử dụng giao diện dòng lệnh, tệp nhật ký và vSphere client để chẩn đoán và giải quyết các sự cố trong môi trường vSphere.
  • Mô tả các lợi ích và khả năng của VMware Skyline.
  • Giải thích mục đích chính của các tệp nhật ký vSphere.
  • Xác định các sự cố mạng dựa trên các triệu chứng được báo cáo, xác thực và khắc phục vấn đề sự cố được báo cáo, xác định nguyên nhân gốc rễ và thực hiện giải pháp thích hợp.
  • Phân tích các tình huống lỗi lưu trữ bằng cách sử dụng phương pháp khắc phục sự cố hợp lý, xác định nguyên nhân gốc rễ và áp dụng giải pháp thích hợp để giải quyết vấn đề.
  • Khắc phục các tình huống lỗi cụm vSphere và phân tích các nguyên nhân có thể xảy ra.
  • Chẩn đoán các sự cố phổ biến của VMware vSphere® High Availability và cung cấp giải pháp khắc phục vấn đề.
  • Xác định và xác thực các sự cố máy chủ VMware ESXi™ và VMware vCenter Server®, phân tích lỗi tình huống và lựa chọn giải pháp chính xác.
  • Khắc phục sự cố máy ảo, bao gồm sự cố di chuyển, sự cố chụp nhanh và các vấn đề kết nối.
  • Khắc phục sự cố hiệu suất với các thành phần vSphere

Chứng chỉ
Tham dự khóa học này đáp ứng yêu cầu đào tạo để đạt được chứng chỉ sau:

  • VMware Certified Professional - Data Center Virtualization (VCP-DCV)

Tham gia khóa học này cũng được khuyến khích nếu bạn muốn đạt được chứng chỉ sau:

  • Triển khai VMware Certified Advanced Professional - Data Center Virtualization (VCAP-DCV)

Đối tượng tham gia khoá học

  • Quản trị hệ thống
  • Kỹ sư hệ thống

Điều kiện tham gia khoá học:
Khóa học này có các điều kiện tiên quyết sau:

  • Kinh nghiệm quản trị hệ thống trên hệ điều hành Microsoft Windows hoặc Linux,
  • Có kinh nghiệm làm việc với giao diện dòng lệnh và đã hoàn thành một trong hai khoá học sau:
    • VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V6.x] or [V7]
    • VMware vSphere: Optimize and Scale [V6.x] or [V7]

1.  Giới thiệu khóa học

  • Giới thiệu và tài liệu khóa học
  • Mục tiêu khóa học

2.  Giới thiệu về Khắc phục sự cố

  • Xác định phạm vi khắc phục sự cố
  • Sử dụng cách tiếp cận có cấu trúc để giải quyết các vấn đề về cấu hình và vận hành
  • Áp dụng phương pháp khắc phục sự cố để chẩn đoán lỗi một cách hợp lý và nâng cao hiệu quả khắc phục sự cố

3 .  Công cụ khắc phục sự cố

  • Sử dụng các công cụ dòng lệnh (chẳng hạn như ESXCLI) để xác định và khắc phục sự cố vSphere
  • Xác định các tệp nhật ký vSphere quan trọng và giải thích nội dung tệp nhật ký
  • Mô tả các lợi ích và khả năng của VMware Skyline
  • Giải thích cách hoạt động của VMware Skyline
  • Xác định cách sử dụng cho Skyline Advisor

4.  Khắc phục sự cố mạng ảo

  • Phân tích và giải quyết các sự cố chuyển mạch tiêu chuẩn và chuyển mạch phân tán
  • Phân tích các sự cố kết nối máy ảo và khắc phục chúng
  • Kiểm tra các sự cố kết nối mạng quản lý phổ biến và khôi phục lại cấu hình

5 . Khắc phục sự cố lưu trữ

  • Khắc phục sự cố và giải quyết kết nối lưu trữ (iSCSI, NFS và VMware vSphere® VMFS) và vấn đề cấu hình
  • Phân tích và giải quyết các sự cố VM snapshot phổ biến
  • Xác định và giải quyết các vấn đề liên quan đến kết nối multipathing, các nguyên nhân phổ biến gây ra mất kết nối thiết bị (PDL) và (APD)

6 . Khắc phục sự cố vSphere Cluster

  • Xác định và phục hồi các sự cố liên quan đến vSphere HA
  • Phân tích và giải quyết các vấn đề về cấu hình và hoạt động của VMware vSphere® vMotion®
  • Phân tích và giải quyết các vấn đề chung về VMware vSphere® Distributed Resource Scheduler™

7.  Khắc phục sự cố Máy ảo

  • Xác định, phân tích và giải quyết các vấn đề VM snapshot
  • Khắc phục sự cố bật nguồn máy ảo
  • Xác định các nguyên nhân có thể xảy ra và khắc phục sự cố trạng thái kết nối máy ảo
  • Chẩn đoán và khôi phục các lỗi cài đặt VMware Tools™

8.  Khắc phục sự cố vCenter Server và ESXi

  • Phân tích và khắc phục sự cố với các dịch vụ vCenter Server
  • Chẩn đoán và khắc phục sự cố cơ sở dữ liệu vCenter Server
  • Kiểm tra các kịch bản lỗi và giải quyết các sự cố máy chủ ESXi và máy chủ vCenter

Nguồn VMware learning.

COURSES RELATED
  • Oracle Database 11g: Administration Workshop II

    Schedule

    Month 03 26
  • Oracle Database 11g: Administration Workshop II

    In this course, the concepts and architecture that support backup and recovery, along with the steps of how to carry it out in various ways and situations, are covered in detail. This includes how to define and test your own backup and recovery scenarios. Also, the students learn to manage memory effectively and to perform some performance evaluation and tuning tasks, including using some of the advisors. All types of flashback technologies, scheduling jobs inside and outside of the database, and controlling system resource usage are covered. Topics are reinforced with hands-on practices.

    Details

  • Linux Administration II - LPI 2

    Schedule

    Month 03 26
  • Linux Administration II - LPI 2

    Chương trình được xây dựng bởi Linux Professional Institute (LPI) nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng quản trị trên hầu hết các phiên bản khác nhau của Linux. Chương trình đáp ứng cho các chuyên viên CNTT muốn lấy chứng chỉ Quản trị viên hệ thống Linux cấp 2 (LPI Level 2), cung cấp kiến thức liên quan đến các thành phần chính của hệ điều hành: Quá trình khởi động hệ thống, Biên dịch kernel, Bảo trì hệ thống, Quản lý Mạng và xử lý sự cố. Những công nghệ để triển khai các dịch vụ cốt lõi của Internet như Bảo mật, Email (Sendmail), DNS (BIND), Web (Apache), Proxy, NFS, SAMBA. Học viên có đủ kiến thức và kỹ năng để thi lấy chứng chỉ chuyên viên quản trị hệ thống Linux – LPI Level 2 (môn thi LPI 201 & 202)

    Details

  • 55034A: Project Server 2013 Inside Out

    Schedule

    Month 03 26
  • 55034A: Project Server 2013 Inside Out

    Khóa học này hướng dẫn học viên làm như thế nào sử dụng được các tính năng công cụ Microsoft Project Server 2013. Thông qua khóa học này học viên cũng biết cách khởi tạo và quản lý dự án và lịch trình, nguồn lực, nhiệm vụ, bảng chấm công với dự án Web App

    Details

  • Microsoft Project 2016: Digging Deeper

    Schedule

    Month 03 26
  • Microsoft Project 2016: Digging Deeper

    This Intermediate Microsoft Project 2016: Digging Deeper class takes an in-depth approach to key features of Project 2016 including task entry and linking, resource and resource management, and examining and updating projects. You will learn to efficiently manage projects, create master projects and sub-projects, create and customize visual reports, work with resource pools, and learn about costing.

    Details

  • 10954E: Quản trị hệ thống dịch vụ OFFICE 365

    Schedule

    Month 03 26
  • 10954E: Quản trị hệ thống dịch vụ OFFICE 365

    Khóa học cung cấp kiến thức trực quan, dễ hiểu về những gì Office 365 có thể làm. Bài học và thực hành được đóng gói, có thể thực hành trực tuyến qua trình duyệt web/mobile, demo và bài học lý thuyết ngắn gọn, không phải download hoặc cài đặt phần mềm nếu bạn không muốn.

    Details

  • Course 20744C: Securing Windows Server 2016

    Schedule

    Month 05 22
  • Course 20744C: Securing Windows Server 2016

    Khóa học này hướng dẫn các chuyên gia CNTT, cách họ có thể nâng cao tính bảo mật của cơ sở hạ tầng CNTT mà họ quản lý. Khóa học này bắt đầu bằng cách nhấn mạnh rằng điều quan trọng là giả định rằng vi phạm mạng đã xảy ra và sau đó sẽ hướng dẫn bạn cách bảo vệ thông tin đăng nhập và quyền quản trị để đảm bảo rằng quản trị viên chỉ có thể thực hiện các tác vụ khi họ cần.

    Details

    zalo