Tiêu chuẩn hãng

Thiết kế Trung tâm Dữ liệu Ảo hóa VMware vSphere [V7]

GIỚI THIỆU KHOÁ HỌC

Khóa đào tạo ba ngày này trang bị cho bạn kiến thức, kỹ năng và khả năng thiết kế cơ sở hạ tầng ảo VMware vSphere® 7. Bạn làm theo một cách tiếp cận đã được chứng minh để thiết kế một giải pháp ảo hóa đảm bảo tính khả dụng, khả năng quản lý, hiệu suất, khả năng phục hồi và bảo mật. Cách tiếp cận được trình bày tuân theo các phương pháp hay nhất của VMware. Khóa học này thảo luận về những lợi ích và rủi ro của các lựa chọn thay thế thiết kế sẵn có và cung cấp thông tin để hỗ trợ việc đưa ra các quyết định thiết kế đúng đắn. 

 Khóa học dựa trên 2 sản phẩm

 • VMware ESXi ™ 7
 • VMware vCenter Server® 7

MỤC TIÊU KHOÁ HỌC:

Vào cuối khóa học, bạn sẽ có thể đạt được các mục tiêu sau:

 • Xác định các mục tiêu kinh doanh cho môi trường vSphere
 • Xác định các yêu cầu kinh doanh, ràng buộc, giả định và rủi ro cho tất cả các lớp trong môi trường vSphere
 • Áp dụng một khuôn khổ cho một thiết kế
 • Phân tích các lựa chọn thiết kế và đề xuất phương pháp hay nhất
 • Tạo một thiết kế đảm bảo tính khả dụng, khả năng quản lý, hiệu suất, khả năng phục hồi và bảo mật
 • Thiết kế cơ sở hạ tầng quản lý cốt lõi cho doanh nghiệp
 • Thiết kế trung tâm dữ liệu ảo cho doanh nghiệp
 • Thiết kế cơ sở hạ tầng máy tính cho một doanh nghiệp
 • Thiết kế cơ sở hạ tầng mạng và lưu trữ cho doanh nghiệp
 • Thiết kế các máy ảo để chạy các ứng dụng trong cơ sở hạ tầng vSphere
 • Thiết kế các tính năng bảo mật, khả năng quản lý và khả năng phục hồi cho doanh nghiệp

CHỨNG CHỈ

Khóa học này được khuyến khích nếu bạn muốn đạt được chứng chỉ sau:

 •  VMware Certified Advanced Professional - Thiết kế Trung tâm Dữ liệu Ảo hóa (VCAP-DCV)

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA KHOÁ HỌC

 • Các nhà tư vấn và tích hợp hệ thống có kinh nghiệm chịu trách nhiệm thiết kế và triển khai môi trường vSphere

ĐIỀU KIỆN THAM GIA KHOÁ HỌC:

Khóa học này, yêu cầu bạn đã hoàn thành các khóa học sau:

 • Triển khai và Quản trị Hạ tầng ảo hóa VMware vSphere  [V7] 
 • Tối ưu và Tỷ lệ hóa VMware vSphere [V7]

NỘI DUNG KHOÁ HỌC:

1. Giới thiệu khóa học

 • Giới thiệu và khóa học hậu cần
 • Mục tiêu khóa học

2. Đánh giá cơ sở hạ tầng

 • Thực hiện theo một quy trình đã được chứng minh để thiết kế một giải pháp ảo hóa
 • Xác định mục tiêu kinh doanh của khách hàng
 • Thu thập và phân tích các yêu cầu kinh doanh và ứng dụng
 • Yêu cầu thiết kế tài liệu, ràng buộc, giả định và rủi ro
 • Sử dụng một phương pháp có hệ thống để đánh giá và lập hồ sơ các quyết định thiết kế
 • Tạo một thiết kế khái niệm

3. Cơ sở hạ tầng quản lý cốt lõi

 • Xác định số lượng phiên bản VMware vCenter® Server ApplianceTM để đưa vào thiết kế
 • Chọn nguồn nhận dạng đăng nhập một lần thích hợp
 • Chọn phương pháp đồng bộ hóa thời gian
 • Chọn phương pháp thu thập tệp nhật ký và kết xuất lõi ESXi
 • Thiết kế cấu trúc liên kết triển khai vCenter Server phù hợp với quy mô và yêu cầu của trung tâm dữ liệu

4. Cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu ảo

 • Tính toán tổng dung lượng máy tính yêu cầu cho một trung tâm dữ liệu ảo
 • Tạo thiết kế cụm trung tâm dữ liệu ảo đáp ứng yêu cầu kinh doanh và khối lượng công việc
 • Đánh giá việc sử dụng một số dịch vụ quản lý trong trung tâm dữ liệu ảo, chẳng hạn như VMware vSphere® High Avarter và VMware vSphere® Distributed Resource Scheduler ™
 • Đánh giá việc sử dụng các nhóm tài nguyên trong thiết kế trung tâm dữ liệu ảo

5. Cơ sở hạ tầng máy tính

 • Tạo thiết kế cơ sở hạ tầng máy tính bao gồm các tùy chọn khởi động, cài đặt và cấu hình ESXi thích hợp
 • Chọn phần cứng máy chủ ESXi cho cơ sở hạ tầng máy tính

6. Cơ sở hạ tầng lưu trữ

 • Tính toán dung lượng lưu trữ và các yêu cầu về hiệu suất cho một thiết kế
 • Đánh giá việc sử dụng các nền tảng lưu trữ khác nhau và các giải pháp quản lý lưu trữ
 • Thiết kế cơ sở hạ tầng nền tảng lưu trữ và kiến ​​trúc quản lý lưu trữ đáp ứng nhu cầu của môi trường vSphere

7. Cơ sở hạ tầng mạng

 • Đánh giá việc sử dụng các giải pháp quản lý mạng và thành phần mạng khác nhau
 • Thiết kế kiến ​​trúc thành phần mạng bao gồm thông tin về phân đoạn mạng và các loại chuyển mạch ảo
 • Thiết kế kiến ​​trúc quản lý mạng đáp ứng nhu cầu của môi trường vSphere

8. Thiết kế máy ảo

 • Đưa ra quyết định thiết kế máy ảo, bao gồm cả quyết định về tài nguyên
 • Thiết kế các máy ảo đáp ứng nhu cầu của các ứng dụng trong môi trường vSphere và tuân theo các phương pháp hay nhất của VMware

9. An ninh cơ sở hạ tầng

 • Đưa ra quyết định thiết kế bảo mật cho các lớp khác nhau trong môi trường vSphere
 • Thiết kế chiến lược bảo mật đáp ứng nhu cầu của môi trường vSphere và tuân theo các phương pháp hay nhất của VMware

10. Khả năng quản lý cơ sở hạ tầng

 • Đưa ra các quyết định thiết kế quản lý vòng đời, khả năng mở rộng và lập kế hoạch năng lực phù hợp với các yêu cầu kinh doanh
 • Thiết kế các chiến lược lập kế hoạch quản lý vòng đời, khả năng mở rộng và năng lực đáp ứng nhu cầu của môi trường vSphere và tuân theo các phương pháp hay nhất của VMware

11. Khả năng phục hồi cơ sở hạ tầng

 • Đưa ra các quyết định thiết kế khả năng phục hồi của cơ sở hạ tầng phù hợp với các yêu cầu kinh doanh
 • Thiết kế chiến lược khả năng phục hồi cơ sở hạ tầng đáp ứng nhu cầu của môi trường vSphere và tuân theo các phương pháp hay nhất của VMware

Ngồn: VMware Learning

KHÓA HỌC LIÊN QUAN
 • Triển khai quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere [V7]

  Lịch Khai Giảng

  Tháng 10 05
 • Triển khai quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere [V7]

  Khóa học 5 ngày này có đào tạo thực hành chuyên sâu tập trung vào cài đặt, cấu hình và quản lý VMware vSphere® 7, bao gồm VMware ESXi ™ 7 và VMware vCenter Server® 7. Khóa học này chuẩn bị cho bạn quản trị cơ sở hạ tầng vSphere cho một tổ chức có kích thước bất kỳ.

  XEM CHI TIẾT

 • Oracle Database 12c: Administration Workshop

  Lịch Khai Giảng

  Tháng 05 23
 • Oracle Database 12c: Administration Workshop

  The Oracle Database 12c: Administration Workshop sẽ dạy cho bạn về kiến ​​trúc Cơ sở dữ liệu Oracle. Bạn sẽ khám phá cách quản lý hiệu quả một Cơ sở dữ liệu Oracle, cấu hình môi trường mạng Oracle và thực hiện bảo trì cơ sở dữ liệu.

  XEM CHI TIẾT

 • 10774A: Truy vấn cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server 2012 

  Lịch Khai Giảng

  Tháng 03 26
 • 10774A: Truy vấn cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server 2012 

  Khóa học này hướng dẫn cho học viên những kỹ năng, kỹ thuật cần thiết để viết các lệnh truy vấn Transact-SQL mức cơ bản trong Microsoft SQL Server 2012. Khóa học này là nền tảng bắt đầu cho tất cả các môn SQL Server có liên quan sau này, cụ thể là: khóa 10775A: Quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server 2012, và khóa 10777A: Phân tích các dữ liệu thông tin kinh doanh Data Warehouse.

  XEM CHI TIẾT

 • Troubleshooting and Maintaining Cisco IP Networks (TSHOOT) 2.0

  Lịch Khai Giảng

  Tháng 03 26
 • Troubleshooting and Maintaining Cisco IP Networks (TSHOOT) 2.0

  Chương trình TSHOOT cung cấp các kiến thức và kỹ năng cần thiết giúp cho ứng cử viên có thể thao tác chẩn đoán, xử lý sự cố và duy trì hoạt động mạng IP nhanh chóng và hiệu quả nhất. 
  Học viên sau khi hoàn tất khóa học sẽ có khả năng lên kế hoạch và thực hiện các thao tác bảo trì bảo dưỡng thường nhật trên các hệ thống định tuyến và chuyển mạch phức tạp, đồng thời nắm bắt được các quy trình hỗ trợ việc xử lý sự cố và bảo trì hệ thống. 
  Kết thúc khóa học Tshoot (300 – 135), và khóa Switch (300 – 115), cùng với khóa (ROUTE 300-101) đã học từ trước, là bạn đã hoàn thành chương trình CCNP RnS (Cisco Certified Network Professional) của Cisco.

  XEM CHI TIẾT

 • KHUNG ỨNG DỤNG QUẢN TRỊ CNTT

  Lịch Khai Giảng

  Tháng 03 26
 • KHUNG ỨNG DỤNG QUẢN TRỊ CNTT

  Khung ứng dụng COBIT® (Control OBjectives for Information and related Technology) được thiết kế để đóng vai trò tích hợp, kết nối tất cả các chuẩn chuyên môn như ITIL, ISO27001, PMBOK (dùng để quản lý dự án), TOGAF,… tạo lên một khung ứng dụng, quản trị CNTT toàn diện, tạo lên mối liên kết chặt chẽ giữa chiến lược phát triển, tổ chức và kinh doanh chung của doanh nghiệp với chiến lược xây dựng, phát triển, tổ chức và vận hành CNTT trong doanh nghiệp

  XEM CHI TIẾT

  zalo